Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

August 2022:

"KONG CHRISTIAN DEN FEMTES egenhændige Dagbøger [1689-91]" ved C. Molbech, 1847

"KONG CHRISTIAN V*s egenhændige Dagbog for Aaret 1694" ved C. F. Bricka, 1900

"KONG CHRISTIAN DEN FJERDE's Dagbøger for Aarene 1618, 1619, 1620, 1625, 1635" ved R. Nyerup, 1825

"CHRISTEN KOLD" af Andreas Austlid - paa dansk ved Marie Kold Pedersen, 1916

"Min første Forfattertid : Erindringer II" af ERIK BØGH, 1897

"Hekse i LINDKNUD SOGN 1620" af Vald. Andersen, 1960

"Et oldsagsfund fra LUSTRUP MØLLE" af Olav Christensen, 1960

"En mærkelig oldsag fra VORBASSE" af H. K. Kristensen, 1960

"Clara Raphael - MATHILDE FIBIGER - Et Livsbillede" af Margrethe Fibiger, 1891

"VESTER VEDSTED under stormfloders hærgen" af Svend B. Troelsen, 1960

"Da stormflod væltede RIBERHUS' mur og ødelagde sæden i TANDERUP" af H. K. Kristensen, 1960

"Skolelærer JENS CHR. SØNDERBYE i Oksby" ved F. Elle Jensen, 1960

"Et Kvindeliv - ILIA FIBIGER" ved Margrethe Fibiger, 1894

"Krigserindringer fra 1848-50 af Oberst JACOB THODE RÆDER, 1911

"Af ELEONORE CHRISTINE TSCHERNING's efterladte Papirer" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1908

"Domprovsten i Roskilde [JENS M. HERTZ] : Brudstykke af en Familiekrønike" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1909

"Gyldenløves Lakaj. Optegnelser fra Christian Vs Tid af MATTHIAS SKAANLUND" ved Julius Clausen og P. fr. Rist, 1912

"Erindringer fra mine unge Dage" af ERIK BØGH, 1894

"Optegnelser om LARS LASSEN og hans Slægt" af H. Struer, 1924

"KNUD LYNE RAHBEK's Ungdomskærlighed : Fra de skiønne Følelsers Tid" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1911

"Pastor LAURIDS PRIP: Ungdomserindringer" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1911

Juli 2022:

"E. C. WERLAUFF : Erindriner af mit Liv" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1910

"Den helsingørske Færgemand LARS BACHE : Hans By og hans Hjem - Hans Søns Optegnelser" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1905

"Apotheker CLAUS SEIDELIN's Optegnelser om sit Levned 1702-1782" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1915

"Slægten NELLEMANN og de deri indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2009

"Slægten HERTZ" af Ketty Lykke Jensen, 2007

"Efterladte Optegnelser af Generalfiskal PETER ULDALL : Dronning Caroline Mathildes Defensor" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1914

"Den gamle Majorinde fra Færgegaarden : Optegnelser af FRANZISCA v. ROSEN" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1913

"Oberst JAC. THODE RÆDER's Barndoms- og Ungdomserindringer" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1912

"En SVÆRKE-slægt fra Falster" af Ketty Lykke Jensen, 2007

"Slægten SEMBACH" af Bodil Sembach Andersen og Ketty Lykke Jensen, 2008

"Billeder fra NØRRE ALSLEV KOMMUNE" af Ketty Lykke Jensen, 1987

"ØNSLEV-ESKILSTRUP : NR. ALSLEV KOMMUNE I" af Ketty Lykke Jensen, 1980

"Udvalgte Breve af L. SMITH [1754-1794]" ved J. H. Bang, 1876-77

"Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i SORØ AKADEMI's SKOLE i Juni og Juli 1877"

"Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i SORØ AKADEMI's SKOLE i Juni og Juli 1876"

"POSTVÆSENET i Danmark som Statsinstitution indtil Christian VII's Død (1711-1808)" af Fr. Olsen. 1903

"POSTVÆSENET i Danmark under Frederik VI og Christian VIII (1808-1848)" af Fr. Olsen. 1908

"Erindringer af HELENE HANSEN" ved Ketty Lykke Jensen, 2007

"Her er mit liv - i ord og billeder. KNUD HARWITS' erindringer" ved Ketty Lykke Jensen, 2007

"ESKILSTRUP SKOLE 1956-2006" af Ketty Lykke Jensen, 2006

"Slægterne HERTZ, DALSKOV, BILS" af John Bils og Ketty Lykke Jensen, 2008

"Slægterne HJORT, HANSEN, VINTER, BILS" af John Bils og Ketty Lykke Jensen, 2008

"Slægterne BILS, TOLBOE, DALSKOV, FREDERIKSEN, LINDSTRÖM, TULLIN" af John Bils og Ketty Lykke Jensen, 2008

"OLE HUGGER JØRGENSEN og hans efterslægt : En slægt med rødder i Lillebrænde og Torkilstrup sogne", af Ketty Lykke Jensen, 2008

"HENNING RASMUSSEN : Tilbageblik : Erindringer fra mit liv" ved Ketty Lykke Jensen, 2008

"SIGWARD-slægten fra 1630-2008 [med rødder på Lolland]" af Ketty Lykke Jensen, 2008

"BODERUPGAARD [Nordfalster] - gennem tiderne og indtil maj 2009" af Ketty Lykke Jensen, 2009

"Slægt fra Falster : KOCH og SVAN" af Ketty Lykke Jensen, 2008

"Toldgrænsen mellem NØRRE- og SØNDERJYLLAND fra ældste Tid til Kvæghandelens Frigivelse 1827" af Søren Alkærsig, 1904-05

"To Bryllupper - et i SKRYDSTRUP 1685 og et i SØNDERBALLE 1688" af M. H. Nielsen. 1936

"Slægtsbog over familien ARNKJÆR, ALGREEN-PEDERSEN, BØNLØKKE, FRIIS-PEDERSEN, KRUSELL, KØHLER, SKAFTE, SKYTTE og mange andre" af Birgitte og Ketty Lykke Jensen, 2010

"Erindriner fra mit liv : Fortalt af RASMUS HØIER [født 26.4.1867]" ved Ketty Lykke Jensen, 2009

"Slægtsbog over familien VEST/WEST, PYNDT, SOMMER, STRANGE og mange andre slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2010

"BYSKOV [Ønslev sogn i Falster Nørre herred] - herfra min verden går" ved Ketty Lykke Jensen, 2010

"Slægtsbog som indeholder BØDKER, KEPP, KROG, KEIS, SEIDELIN, SEMBACH, SKYTTE, STRANGE og mange flere indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2009

Juni 2022:

"Firmaet BERNHARD PEDERSEN & SØN, ESKILSTRUP" af Ketty Lykke Jensen, 2012

"Slægtsbog for GREEN, STRANGE, MØLLER og andre indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2011

"Erindringer af KJELD HANSEN" redigeret af Ketty Lykke Jensen, 2013

"Korte Biografier af Studenterne fra 1864 (og Januar 1865)" af A. K. Hasselager, 1914

"Falsterske slægter SVÆRKE, SVAN, SOMMER, DYRLØV, PALLE, KOK og indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2012

"HØJMØLLE KRO : Ønslev sogn, Falster Nørre herred" af Ketty Lykke Jensen, 2013

"Et godt liv - trods alt" af LISBET NJOR og Ketty Lykke Jensen, 2011

"WILMS-sagaen" af Ketty Lykke Jensen, 2010

"ODENSE VALGMENIGHED 125 år : Et jubilæumsskrift" 2008

"Bogen om ØNSLEV : Ønslev fra fortid til nutid" af Ketty Lykke Jensen og Arne Høier Edske, 2012

"Forslag til en Bebyggelsesplan for ODENSE KØBSTAD" af N. H. Blicher, 1914

"RASMUSSEN-slægten : en slægt fra Lolland-Falster" af Ketty Lykke Jensen, 2005

"Og Aarene svandt - Minder fra min Ungdom og Manddom" af KNUD BOKKENHEUSER, 1933

"VALENTIN-Slægten. En slægt fra Lolland-Falster" af Ketty Lykke Jensen, 2005

"Da man var ung - Mindernes Bog" af KNUD BOKKENHEUSER, 1926

"SCENENS NAVNE : Skikkelser og Indtryk" af P. Fristrup, 1913

"DET WÆRNSKE INSTITUT gennem hundrede Aar" af Vilhelm Balslev, 1913

"Haglskadeforsikrings-Selskabet for Fyens Stift 1864-1914 : Nogle Oplysninger om dets 50-aarige Virksomhed" af Jul. Hofman-Bang, 1914

"1888-1913 : Beretning om Danske Smede- og Maskinarbejderforbunds Odense Afdeling gennem 25 Aar" af R. J. Hansen. 1913

"NØRREPORTTAARN i RANDERS : Graven derved og de nærmest liggende Bygninger" af F. Uldall, 1912

"De svandt, de svandt ....! Vandringer i det gamle KØBENHAVN" af Knud Bokkenheuser, 1906

"Erindinger af POUL KRAG JØRGENSEN [født 22.6.1920 i Skottemarke på Lolland]" ved Ketty Lykke Jensen, 2006

"VEST/WEST-Slægten" af Ketty Lykke Jensen, 2003

"Blade i Mindekransen over Højskoleforstander KRISTEN KOLD" af Klaus Berntsen, 1913

"CHRISTEN JENSEN, Vindt Mølle og hans Efterkommere" af Karen Kirstine Henriksen, 1920

"Slægtsbog som indeholder ANDERSEN, BRÆDDER, CLAUSEN, JYDE, KJØL, KOCH, STRYG og mange flere indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2010 

"NATALIE ZAHLE" ved Th. Moltke og Henriette Skram, 1914

"Tiden, der svandt : Barndoms- og Ungdomsminder fra Herlufsholm og København" af F. BAUDITZ, 1911

"ELLEHAUGE slægten med rødder i Kippinge" af Ketty Lykke Jensen, 2008

"CHRISTIANSHAVN : Vandringer i det gamle Christianshavn (De svandt , de svandt ...! II.)" af Knud Bokkenheuser, 1910

"Kongelige Majest.´s Acteurs : Billeder af SKUESPILLERLIVET paa Rahbeks Tid (Saa By som Borger II)" af Knud Bokkenheuser, 1908

"Saa By som Borger : KØBENHAVNERLIV i Slutningen af det 18. Aarhundrede" af Knud Bokkenheuser, 1905

"Studenter vi kaldes - muntre Minder fra mit Studenterliv" af KNUD BOKKENHEUSER, 1920

"Vejen gaar min Tro over VESTERBRO : Vandreveje paa det gamle VESTERBRO og FREDERIKSBERG" af Knud Bokkenheuser, 1913

"Slægten WERLIN. En slægt fra Falster" af Ketty Lykke Jensen, 2006

"KORSLØKKE-TORNBJERG bogen" af Anders W. Berthelsen, 2005

"HUNDERUP-MUNKEBJERG bogen" af Anders W. Berthelsen, 2005

"SKIBHUS-Bogen" af Anders W. Berthelsen, 2009

"TARUP-PAARUP bogen" af Anders Wedel Berthelsen & Johs. Nørregaard Frandsen, 2002

"DALUM-HJALLESE bogen" af Anders W. Berthelsen, 2009

"BOLBRO-bogen" af Anders W. Berthelsen, 2009

"ODENSE dengang i 70'erne" af Anders W. Berthelsen, 2001

"SKYTTE-slægt fra Ønslev og mange indgiftede slægter" af Birgitte Nielsen og Ketty Lykke Jensen, 2009

"Slægten HERTZ, TRAMPEDACH, LINDHARDT, DASKOV, BILS og flere indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2011

Maj 2022:

"En KRAG/KRAGH slægt fra Falster" af Ketty Lykke Jensen, 2009

"ÅRØ - øen med åen" af Per Schultz Jørgensen, 2021

"VÅLSE, FALSTER og evigheden" af Peter O. K. Olofson, 2021

"VRÅ 150 år" af Niels Henriksen m.fl., 2021

"VORUP fra boplads til forstad : En lokalhistorisk bog om Vorup gennem tiderne" af Inger Marie Hyldgård m.fl., 2021

"Tidens tand : ULLERUPgårdene, Ullerupgårds Mark, KJELSTRUP : minder og skildringer fra fortid og nutid" af Else Mariane Kristensen, 2021

"Mosens forunderlige verden : en beretning om egnen SØRIG og dens beboere - samt den nærliggende Råbjerg Mose" af Kjeld Larsen, 2021

"Ejendommen og gårde på SDR. FELDING SØNDERLAND" af Leif Jørgensen, 2021

"Ejendommen og gårde på SDR. FELDING NØRRELAND" af Leif Jørgensen, 2020

"SYSTOFTE SOGN : bidrag til sognets historie : Systofte, Horsemor, Bjørup, Kristiansminde, Hullebæk, Systofte Skovby" af Grethe Lollike m.fl., 2021

"En fortælling om TVÆRMOSE" af Jens Østergaard, 2020

"SMØRUMOVRE - et landsbysamfund der forsvandt" af Lise Drewes Nielsen, 2021

"Fra fattighuse til velfærdsvillaer : SEJS-SVEJBÆK 1945-2021" af Stig Andersen, 2021

"9 gader i VINDERUP" af Nina og Helge Weis Jensen, 2021

"NÆSBY - et ejerlav i Ranum sogn, Slet herred" af Carsten Thomsen. 2021

"PAARUP SOGN i billeder" ad Karin Ramskov Andersen, 2021

"Malerne i Ottense : ODENSE MALERLAUG 1704-2004" af Anders Wedel Berthelsen, 2004

"Kirken i DALUM" af Anders W. Berthelsen, 2009

"Vestkysten fra oven : fra grænsen tiol grenen" af Anders W. Berthelsen, 2009

"Vand og vækst : om vandforsyningen i Odense gennem 150 år" af Anders Wedel Berthelsen, 2003

"FYN for oven" af Anders W. Berthelsen m.fl., 2008

"PKM 1948-2008" af Anders W. Berthelsen, 2008

"SYDFYN og øerne fra oven" af Anders W. Berthelsen, 2011

"NÆSBY - 40 år i luften" af Anders W. Berthelsen, 2014

"SKIBHUSKVARTERET : fra landsogn til arbejderbydel" af Anders W. Berthelsen, 2019

"MULERNES LEGATSKOLE 300 år : 1720-2020" af  ANDERS W. BERTHELSEN, 2020

"Skriverkarl i Odense : erindringer" af ANDERS W. BERTHELSEN, 2020

"TORNBJERG, HOLLUF PILE og BLANGSTEDGAARD" af Anders W. Berthelsen, 2021

"MARSTAL - byen ved hav" af Marie Hay, 2021

"STENSTRUP - min barndoms by" af Ib Holm Hansen, 2021

"LUMSÅS : byen på åsen - fra fortid til nutid" af Ib Holm Hansen, 2021

"TORSVANG - en landsby i Hillerød : livet blandt husmænd og arbejdere gennem 100 år" af Steen Clausen m.fl., 2021

"Med S-tog til HERLEV : historien om Herlevs hastige forvandling til by" af Kirsten Bohn m.fl., 2021

"HELLERUP : fra takstgrænsen til Charlottenlund Skov" af Niels Ulrik Kampmann Hansen, 2021

"Lokalhistorie om FINDERUP BYLAV 1880-2019" af Bøje Larsen m.fl., 2021

"Fortællinger om GLUDSTED : historier, facts og enkelte skrøner om en lille, velfungerende midtjysk landsby" af Jørn Rye Rasmussen, 2021

"BRØNDERSLEV : før alt er glemt" af Lars Gjedsig, 2021

"RÅGELEJE : før og nu" af Allan Vendeldorf, 2021

"PRÆSTBO og omegn som den var : med et rigt indhold af historiske billeder" af Ole Christensen, 2021

"ESPENHAIN-Slægten : Fra 1755-2008" af Ketty Lykke Jensen, 2008

"FRIBORG-Slægten og de deri indgiftede slægter, Benzon, Borch, Engberg, Lind, Sebbelov, Schiøtz, o.m.a." af Ketty Lykke Jensen, 2002

"Nogle Erindringer af BALTHASAR MÜNTER" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1915

"Slægten KOCH fra Pløn til Lolland-Falster samt andre steder i verden" af Ketty Lykke Jensen, 2003

"KOCH/STRANGE-slægten" af Ketty Lykke Jensen, 1999

"ARNOLDUS-Slægten" af Ketty Lykke Jensen, 2003

"BOErnes historie og slægtstavler 1546-1960" af Lars Boe Thomsen, 1960

"EDSKE [ESKE]-Slægten" af Ketty Lykke Jensen, 2003

"Slægten HØIER : Fra Hillerslev på Fyn til Lundby på Falster og videre Danmark rundt" af Ketty Lykke Jensen, 1996

"PRIER og HOLLÆNDER-Slægten" af Ketty Lykke Jensen. 2001

"Slægten GROTH : Meddelelser om efterkommere af Stadskaptajn Jens Johansen Groth" af Ketty Lykke Jensen, 1990

"Er RINGKJØBING Danmarks ældste og fornemste By?" af F. K. Erlang, 1922

"CARL TOLSTRUP : Livsvalget - Et Mindeblad" ved Fred Tolstrup, 1911

"En kjøbenhavnsk Købmands Ungdomshistorie : Optegnelser af LUIS BRAMSEN 1918-44" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1917

"LANDMANDSBANKEN 1871-1921" af Jul. Schovelin, 1921

"RASMUS HANSEN i Ørslev og hans Efterkommere" ved Karen Kirstine Henriksen, 1924

"BØDDEL og KIRURG" af Kristian Carøe, 1912

"Livserindringer" af HENRIK STEFFENS HELMS [1835-1914], 1912

"Danmarks SNEDKERE og BILLEDSNIDERE 1536-1660" af Chr. Axel Jensen, 1911

"STRANGE-Slægten og de deri indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2003

"PRIVATBANKEN i Kjøbenhavn 1857-1907" ved Jul. Schovelin, 1907

"TIETGEN : Et Livsbillede - Den unge danske Købmand Tilegnet" ved Jul. Schovelin, 1895

"FYENS DISCONTO KASSE 1846-1921" af Jul. Schovelin, 1921

"Biskop FREDERIK NIELSEN : En Levnedstegning" af J. C. Kall, 1911

"AKADEMISK SKYTTEFORENING 1861 - 4. April 1911" ved Victor Pürschel, 1911

"Stamtavle over Slægterne STAMPE og THESTRUP med Biografier og Billeder" af Hans Andreas Møller, 1910

"SVÆRKE-slægten II" af Ketty Lykke Jensen, 1999

"SVÆRKE-Slægten" af Ketty Lykke Jensen, 2003

"ODENSE TØMRERMESTERFORENING 1889 - 29. Marts - 1914" af F. Moreau Andersen, 1914

"En dansk BØGVAD slægt og de deri indgiftede familier" af Ketty Lykke Jensen, 2011

"RINGE ANDELSMEJERI 1887 - 20. September - 1912" af Lars Kristensen, 1912

"Slægten KAUFFMANN og de indgiftede slægter" af Peter Kroman og Ketty Lykke Jensen, 2013

"WINDING HERREDS Præste-Enckers Casse 1712-1912 med et Tillæg 1913-17" af T. Løgstrup, 1917

"Slægten NELLEMANN, RASMUSSEN, LUDVIGSEN, SABROE, ULDALL, SKAFTE, HØYER og flere indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2013

"RINGKIØBING LANDBOBANK gennem Halvtreds Aar : 1886 - 1. juli - 1936" af F. K. Erlang, 1936

"Islænderen JON OLAFSSON's Oplevelser som Ostindiefarer under Christian IV - nedskrevne af ham selv" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1907

"Islænderen JON OLAFSSON's Oplevelser som Bøsseskytte under Christian IV - nedskrevne af ham selv" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1905

"Fra Hoffet og Byen : Stemninger og Tilstande 1793-1822 i Breve til Joh. Bülow til Sanderumgaard" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist 1906

"Biskop Balles Visitationsindberetninger 1783-1793" ved Christian Larsen, 2002

"Af en gammel Hofmand [CARL HENRIK HOLTEN]'s Mindeblade" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1909

"WERNER BOYESEN : En dansk Læge fra Pietismens Tid" af K. Carøe, 1910

"Fra det gamle Kongens KJØBENHAVN" af J. Davidsen, 1910

"Danske LANDBRUGSKANDIDATER, deres Virksomhed og Adresser" af L. P. M. Larsen, 1911

"Fortegnelse over Kandidater med "slesvigsk juridisk" eksamen 1796-1863" af H. C. Roede, 1910

"Slægttavle over Slægten BOJESEN" af Magnus Bojesen, 1911

April 2022:

"Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807" ved Christian Larsen, 1999

"Dage kom, dage gik : en arbejderkvindes erindringer" af DAGNY JENSEN, 2002

"Den vest- og sønderjydske Kreditforening af Landejendomsbesiddere 1860 - 28. September - 1910" af F. K. Erlang, 1910

"Efterkommere efter Lærer CHRISTEN NIELSEN, Kippinge, f. 25/8 1809 - d. 12/9 1891 og KIRSTINE BENDIKTE THORSEN f. 17/5 1819 - d. 26/5 1901" af Christen Sass-Nielsen, 1938

"Kongelig Majestæts Hofbarberer indtil 1660" af K. Carøe, 1910

"Minder fra Hjemmet om Pastor LUDVIG HERTEL" udgivet af hans Hustru, 1910

"Historiske Meddelelser over ESKELUND" af P. Lindegard, 1909

"FYNS TELEFONVÆSEN gennem 25 Aar 1884-1909" udgivet af Fyns Kommunale Telefonselskab, 1910

"Fru NANNA KRISTENSEN-RANDERS' sidste Dage, Død og Jordefærd" ved J. P. Kristensen-Randers, 1910

"Det adelige Gravkapel i TVED KIRKE" af P. Frederiksen, 1910

"En Grønlandspræst [CARL EMIL JANSSEN]'s Optegnelser 1844-49" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1913

"Danmarks middelalderlige annaler" af Erik Kroman, 1980

"Terkel Klevenfeldts Rejse-Journaler 1741-45" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1919

"Vikingerne ved Ruslands vugge" af Fritz Wolder, 2016

"Fortidens slagmarker : krig og konflikt fra stenalder til vikingetid" af Jeanette Varberg, 2014

"Vikingernes syn på militær og samfund : belyst gennem skjaldenes fyrstedigtning" af Rikke Malmros, 2010

"De hærger og de brænder : Danmark og England i vikingetiden" af Niels Lund, 1997

"Sangen om slaget ved Maldon og andre kilder til Sven Tveskægs og Olav Tryggvessons kampe i England i 990erne" af Niels Lund, 1991

"Vikingernes verdensrige" af Else Christensen, 2012

"Viking" af Gareth Williams m.fl., 2013

"Vikingernes historie - kort fortalt" af Karsten Gabrielsen, 2000

"Vikinger - kort fortalt" af Kim Hjardar - oversat af Sigurd Toftdahl Terkelsen, 2018

"Sølv, blod og kongemagt : bag om vikingemyten" af Anders Lundt Hansen, 2018

"Viking : ran, ild og sværd" af Jeanette Varberg, 2019

"Vikingernes liv og færden : vikingernes historie i kort, tekst og billeder" af Kim Hjardar - oversat til dansk af Annette Damm, 2017

"Vikingetiden i Danmark" af Frank Birkebæk, 2003

"De danske vikinger : samfund, kongemagt og togter ca. 700-1050" af Arendse og Johnny Thiedecke, 2003

"Vikingestormen : togter mod Vesteuropa 793-937" af Poul Skaaning, 2006

"Alverdens vikinger : dragt, magt og pragt" af Jim Lyngvild, 2020

"I vikingernes vide verden" af Richard Hall - oversat af Rune Brandt Larsen, 2007

"Vikingernes verden : vikingerne hjemme og ude" af Else Roesdahl, 1998

"De danske vikinger i England : røvere og bønder" af Niels Lund, 1967

"Vikinger i krig" af Kim Hjardar og Vegard Vike - oversat til dansk af Annette Damm, 2014

"Lejre bag myten : de arkæologiske udgravninger" af Tom Christensen, 2015

"Florence of Worcesters krønike" ved Erling Albrectsen, 1982

"Det store Bilager i KJØBENHAVN 1634" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1914

"HANS FRIEDRICH SIEWERTSEN 1880-1956, MARIE PAULINE MARTENSEN 1881-1967, to frisiske slægter" af Hanne Bonnichsen Jensen, 2020

"Strandmøllen : Optegnelser af JOHAN CHRISTIAN DREWSEN" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1916

"Det står skrevet II samt slægten BROCHMANN's herkomst i ny belysning" af J. P. Skou, 2003

"De sidste syv Led (200 Aar) af Præsteslægten SOMMER fra Præstholm, Gosmer Sogn" af Otto Vilh. Sommer, 1931

"ESKE-slægten" af Ketty Lykke Jensen, 2003

"Lidt om slægterne BELLING, ERIKSEN, EDSKE, HANSEN, JENSEN GAARD, LARSEN, RODE, RASMUSSEN og RICHARDT" af Ketty Lykke Jensen, 2010

"Slægt fra FALSTER og MØN" af Ketty Lykke Jensen, 2011

"Efterkommere efter HANS MOLTER : født ca. 1666 i Karlberg, Slesvig" af Margrethe Rasmussen og Ketty Lykke Jensen, 2013

"MARGRETHE RASMUSSEN og fire slægtsgrene" af Margrethe Rasmussen og Ketty Lykke Jensen, 2013

"Slægtsbog : 16 led af ANDERS SØRENSEN VEDEL og Mette Hansdatter Laugesen - 1542-1616, 1561-1633" af Ernst Peter Vedel, 2002

"Slægten RIEGELS gennem tre Hundrede Aar" af C.W.O. Riegels, 1933

"Familien SPANGSBERG af 14. juli 1835 : Morten Christensen Spangsberg og Cecilie Lauridsens aner og efterkommere" af Ole Wulff, 2002

"Slægten BERG fra Gaarden "Bjerget" i Aaby Sogn i Vendsyssel" af Anton Kjølby, 1921

"Stamtavle over Legatstifteren HANS JØRGEN BAAGØE's Efterkommere til Aar 1941" af P. Lycke, 1941

"Min WOLFFske familie" af Christian Kampen, 2000

"En kjøbenhavnsk Embedsmand JACOB GUDES Optegnelser 1754-1810" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1918

"En islandsk Eventyrer ARNI MAGNUSSONS Optegnelser" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist 1918

"BRUDAGER KILE FRISKOLE 1860-1910" af Jens P. Espersen, 1910

"Mellem to Tidsaldre : Erindringer af IDA JOHNSEN født JESSEN" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1915

"Ahnetavle for ELSE, LIS og SVEN HOUMØLLER" af Sven Houmøller, 1947

"Den sønderjydske Boelsmand LORENZ NISSEN og Hustru SITZEL (CIDSEL) NISSDATTERS Slægtshistorie fra ca. 1700 til 1946" samlet og udgivet af deres Sønnesøns Sønnesøns Sønnesøn, 1947

"Mine SPANGSBERGske rødder : et stamtræ der udvikler sig til en spændende historie om livet i det barske Vestjylland - i tiden før, der var noget, der hed Esbjerg" af Leif Bruun, 2007

"BÜLOW i Danmark" af Hans Konow, 1964

"FYENS STIFTS LÆSEFORENING 1838-1908 : Tilblivelse og Vækst gennem to Menneskealdre" af W. Norvin, 1908

"Historiske Meddelelser over LYKKESHOLM med Tilliggende samt Stamtavle over Familien LINDEGAARD" af P. Lindegaard, 1910

"Breve fra MAGDALENE THORESEN 1855-1901" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1919

"FREDERIKSEN-slægten fra Høng : en slægtsbog om Dorthea Christine og Carl Martin Frederiksens slægt" af Birthe og Karl Riis, 2012

"Fængselspræsten Pastor VILHELM MUNCK's Optegnelser" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1922

"Af RUD. BAY's efterladte Papirer" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1920-21

"Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid" af Eiler Nystrøm, 1910-13

"Kgl. danske FORSTEMBEDSMÆND før 1660 : Samt Tillæg til kgl. danske Forstembedsmænd 1660-1790 : Bidrag til en »Forstlig Stat«" af Poul Bredo Grandjean, 1911