Juni 2024:

"En glad Musikants Dagbog : Gamle Erindringer" af CARL GOTTSCHALKSEN, 1920

"HANS ADOLF BRORSON" af Carl Koch, 1920

"OTTO LAWAETZ 1829 • 16. Oktober • 1929 - Hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz Historie" af H. Lawaetz, 1929

"GLÆNØ : mennesker, huse og steder 1736-2023" af Sidsel Jacobsen m.fl., 2023

"VIND STATIONSBY 100 år 1923-2023" af Jens Frydendal, 2023

"Fæstegaarde og mennesker i VANTORE i 250 år" af Erik Larsen, 2023

"Lidt om TRIGES historie" af Bodil Frederiksen, 2023

"JENS SØRENSEN DYRHOLM : En Horsensmand" af Louis Blauenfeldt, 1921

"C. F. TIETGEN og hans Samtid : Den unge Tietgen" af Marius Vibæk, 1929

"STEVNING - vi og vore huse : fra tid til anden" af Vagn Hesselager og Hansine Møller, 2016-23

"SOLBJERG SOGNS historie fra 1800-tallet til 2022" af Jens Erling Jensen, 2023

"Bønder og husmænd i SNESERE SOGN : brudstykker af livet i landsbyen i perioden 1375-1900" af Mogens Søgaard, 2023

"Vores by - Osted : en fortælling om Gl. Osted, Ny Osted og Kirkebjerg" af Erik Kildegaard Rasmussen, 2023

"Samliv med dansk kunst" af ELISE KONSTANTIN-HANSEN, 1937

"Husmænd og håndværkere i NORDBY SOGN" af Chr. Kornmaaler, 1974

"BJØRNØ før og nu : beretninger om livet på en småø i det Sydfynske Øhav" af Inger Munksgaard, 2023

"Gårde og slægter i FELSTED SOGN" af Andreas Asmussen, 2023

"KATTERØD : portræt af en sydfynsk landsby" af Lennart Weber og John Krogh, 2023

"BORUP og ENGHØJ SOGNE : fra stenalder til nutid Lokalhistorie fra landbyerne Borup - Helsted - Bjergby - Kondrup" af Karl A. Johansen m.fl. 2023

"En ung dansk Filosof [HERBERT IVERSEN] og hans Værk samt Erindring og Erkendelse : En Dialog" ved Edgar Rubin, 1920

SOPHIE ØRSTED" af Elith Reumert, 1920

Maj 2024:

"AARHUS BORGERE 1915-1920" af M. A. Caprani, 1921

"Små kapitler af et langt liv" af ELISE KONSTANTIN-HANSEN, [1935]

"HOLGER JACOBÆUS' Rejsebog (1671-1692)" ved Vilhelm Maar, 1910

"Min Fængselsdagbog" af FREJLIF OLSEN, 1918

"Levnedsløb : JOHANNES E. SCHRØDER" af Frederik Schrøder, 1921

"ELISABETH DITHMER. 70 Aar" af Egil Dithmer, 1929

"Minder og Oplevelser : Fortalt til mine Søskende og deres Børn" af ELISE KONSTANTIN-HANSEN, 1929

"Fru INGEBORG [SKEEL] paa Voergard : Historie og Sagn" ved Urban Hansen, 1920

"Mindeord om Frøken THORA ESCHE ved hendes Jordefærd : Talerne ved Højtideligeden i Hjemmet og ved Begravelsen fra Søllerød Kirke", 1921

"KARL MANTZIUS" af Henri Nathansen, 1926

"LORENZ FRØHLICH 1820 • 25. Oktober • 1920 : Egne Optegnelser og Breve til og fra hans Slægt og Venner : Anden Afdeling Manddom ude • Alderdom hjemme" ved F. Hendriksen, 1921

"WILLIAM BLOCH" af Henri Nathansen, 1928

"LORENZ FRØHLICH 1820 • 25. Oktober • 1920 : Egne Optegnelser og Breve til og fra hans Slægt og Ungdomsvenner : Første Afdeling Ungdomstiden og Joh.Th.Lundbye" ved F. Henrikdsen, 1920

"Fra Grønbæk Præstegaard : Af mit Hjems Historie" af OLAF JESSEN, 1921

"Erindringer fra mit Liv og min Gerning" af THORA ESCHE, 1920

April 2024:

"JOHANNES POULSEN" af Henri Nathansen, 1946

"En Agitators Erindringer" af A. C. MEYER, 1929-33

"GEORG BRANDES : Et Portræt" af Henri Nathansen, 1929

"Minder" af ASTRID STAMPE FEDDERSEN, 1929

"Docent N. J. FJORD og FREDERIKSBERG SKOLEVÆSEN" af Julien Johansen, 1922

"Dengang : Spredte Billeder fra svundne Tider" af C. M. Scholten, [1921]

"VILHELM BECK : Nogle Strejftog og Erindringer i Anledning af 20-Aarsdagen for hans Død" af A. Fibiger, 1922

"Af Søkortdirektør JENS SØRENSEN [1646-1723]'s Papirer" ved Johannes Knudsen, 1921

"NIELS RASMUSSEN i Sejrup : En Levnedsskidring med Træk fra den aandelige Vækkelse i Vejle Vesteregn" af Carl Jørgensen, 1922

"FRIIS-HANSEN som Sognepræst" af Villads Christensen, 1922

"In Memoriam Sagfører HANS LILLELUND NONBOE [1853-1922", 1922

"Et Livsløb : ELIE METCHNIKOFF" af Oluf Thomsen, 1922

"VILHELM og NINA BECK" ved Axel Beck, 1921-22

"CHRISTIAN PETERSEN : Den første Sygehuslæge i Kolding" af Christian B. Schjørring, 1922

"Tidens Hjul og TIETGEN" af Jul. Schovelin, 1929

"Missionær i Grønland HENRIC CHRISTOPHER GLAHN's Dagbøger for Aarene 1763-64, 1766-67 og 1767-68" ved H. Ostermann, 1921

"GREGOR JOHANN MENDEL : En Levnedsskildring" ved J. Harbou, 1922

"ÁRNI MAGNÚSSONS levned og skrifter" af Det Arnamagnæanske Legat ved Finnur Jósson, 1930

Marts 2024:

"Et Tilbageblik" af VILH. ANDERSEN", 1944

"GRUNDTVIG" af Edv. Lehmann, 1929

”Tysklands ret under kampen mod Danmark” af Hugo Hälschner, 1863

"EMIL GLÜCKSTADT : En Redegørelse" af Laura Glückstadt, 1929

"Et Tilbageblik" af H. V. CLAUSEN, 1931

"Blandt Fanger og Frie : Af MATHILDA WREDES Oplevelser" ved Evy Fogelberg og Gerda Mundt, 1922

"E. MELANDER : I Arbejdstrøje og med Vandringsstav" ved Gerda Mundt, 1923

"Minder og Oplevelser" af MORTEN PONTOPPIDAN, 1922

"Et Tilbageblik" af H. P. HANSSEN, 1928-34

"ANDERS JØRGENSEN's Erindringer" ved Tormod Jørgensen, 1922

"Erindringer fra mit Liv" af J. P. AABOE KRISTENSEN, 1930

"Fra mine Erindringers Pulterkammer" af S. J. WEDEGE, 1930

"JOHAN FREDERIK NICOLAI VERMEHREN : 1823/12. Maj/1923" ved Th. Faaborg, 1923

"ALBERT GOTTSCHALK : Født i Stege 3. Juli 1866 - Død i København 13. Februar 1906" af Karl Madsen, 1930

Februar 2024:

"Livsminder fra Danmark 1843-1864" af Helena Nyblom, 1923

"Minder fra de unge Dage" af N. L. HØJBERG, 1923

"J. J. A. WORSAAE :  Breve 1840-1885" af Ad. Clëment, 1930

"En dansk Præstekones Historie : NANNA JENSEN, født Boisen" af Thyra Jensen, 1915

"Tillæg til "Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1883" i Anledning af 40 Aars Jubilæet" af Chr. Ottesen, 1923

"Naade over Naade : Et taknemmelighdens Tilbageblik over mange Naadeaar" af C. ASSCHENFELDT-HANSEN, 1930

"Aldrig gaaet et Skridt i 36 Aar : En Invalids Livsberetning" af PETER NØRUP, 1923

"Nogle Livserindringer" af C. F. WANDEL, 1923

"Erindringer fra mit Biblioteksarbejde" af ANDR. SCH. STEENBERG, 1923

"OLAF POULSEN" af Elith Reumerts, 1923

"Pastor RØMER : En Romantiker blandt Præster" af Carl Christensen, 1923

"En sønderjydsk Soldats Oplevelser under Verdenskrigen" af K. TASTESEN, [1925]

"Fra gamle Præstegårde" af THYRA JENSEN, 1930-31

"Erindringer fra Verdenskrigen" af SØREN LARSEN-KJÆR, 1923

"Bispinde NANNA BOISEN født Anna Nannestad" af Thyra Jensen, 1935

"Et HELSINGØRSK HANDELSHUS fra Øresundstoldens Tid" af H. C. Kirck, 1925

"Nogle Skoleminder fra HELSINGØRS LÆRDE SKOLE i Tiden 1820-25 : Meddelt efter Herredsfoged Ole Lunds Manuskript" ved Hakon Müller, 1925

"Kvinder i GRUNDTVIG's Liv" af Thyra Jensen, 1934

"Mine Minder nedskrevne for Slægt og Venner af N. J. J. LUND Pastor emer. 1913-1919" ved Clare Lund f. Kolthoff, 1923

"KÆREHAVE" af N. J. NIELSEN-KLODSKOV, 1923-35

Januar 2024:

"Minder fra 43 år i folkehøjskolen" af GRØNVALD NIELSEN, 1927

"HIKUIN 41" med tema: Danske klostre

"HIKUIN 40" med tema: Performance og Ikonografi

"HIKUIN 39" med tema: Sorø-Studier. Om kirkens og klosterets historie og brug

"HIKUIN 38" med tema: Bygningsstudier

"HIKUIN 37" med tema: Renæssanceglas i Norden

"HIKUIN 36" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"Klarede jeg Pynten?  Spredte Minder fra mit Lægeliv" af DANIEL JACOBSON, 1927

"HIKUIN 35" med tema: Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder

"HIKUIN 34" med tema: Billedet og historien

"Træk af Erhvervslivets Historie i HELSINGØR" af Hakon Müller, 1944

"HIKUIN 33" med tema; Kirkearkæologi i Norden

"HIKUIN 32" med tema: Runesten, magt og mindesmærker

"Minder fra min barndom og ungdom" af GRØNVALD NIELSEN, 1923

"Et Liv med Forhindringer : En gammel Skolemands Livserindringer" af JENS JAKOB KJÆR, 1923

"HIKUIN 31" med tema: Jernmøllen i Halland

"Muntre Minder" af DANIEL JACOBSON, 1936

"HIKUIN 30" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"Billedhuggeren THEOBALD STEIN 1829-1901" af Johannes Stein, 1923

"VIGGO STUCKENBERG" af Carl C. Lassen, 1923

"EMIL B. SACHS : Et Mindeskrift af Venner", [1923]

"HIKUIN 29" med tema: Nordeuropæisk dyrestil 400-1100 e.Kr.

"I Kittel og Kjole : Smaatræk af et Menneskes Liv" af DANIEL JACOBSON, 1932

"HIKUIN 28" med tema: Middelalderlige pottemagerovne i Danmark

"Biografier af LÆRERE ved DEN DANSKE VETERINÆRSKOLE" af B. Bang, 1923

"HIKUIN 27" med tema: Middelalderens kirkegårde

"Krydstogt gennem Livet" af WALTER CHRISTMAS, 1923

"Om Krigeren, Tolderen og Bonden PETER BRAKKER i Bisholt og Horsens" af Søren Knudsen, 1923

"HIKUIN 26" med tema: Senmiddelalderens træskulptur i Skandinavien

"HIKUIN 25" med tema: Town Archaeology in the Scandinavian and Baltic Countries

"HIKUIN 24" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"HIKUIN 23" med tema: Danske klostre

"HIKUIN 22" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"HANS KASTER : Rebslagermester og Kirkeværke i Fåborg. 1738-1816" ved Hakon Müller

"HIKUIN 21" med tema: Landbebyggelse i middelalderen

"Skandinaver i Rom for halvhundred Aar siden" af M. GALSCHIØT, 1923

"Jeg husker : Spredte Minder omkring Barndom og Ungdom" af DANIEL JACOBSON, 1923

"HIKUIN 20" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"LEJERS-KRANTZ" af Anders Matthisøn Hiøring, 1729

"HIKUIN 19" med tema: Festskrift til Hans Stiesdal på 70-årsdagen 6.maj 1992 - En bog om borge

"Generalmajor CLASSEN 1725-1792" af Astrid Paludan-Müller, 1923

"Fra en anden Tid : Erindringer" af Anna Bloch, 1930

"HIKUIN 18" med tema: Arkæologi og renæssance

"I Krig og Kantonnement 1864 : Personlige Erindringer af Sekondløjtnant ved 17. Infanteriregiment Cand. juris LAURITZ BORBERG" ved L. P. Borberg, 1938

"Om AARESTRUP SKOLE i 300 Aar" af Th. Johansen, 1948

December 2023:

"HIKUIN 17" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"HIKUIN 16" med tema: Handel og udveksling i Danmarks oldtid

"Maleren MARTINUS RØRBYES Rejsedagbog 1830" ved Georg Nygaard, 1930

"HIKUIN 15" med tema: Nordatlantisk ærkæologi - vikingetid og middelalder

"Livserindringer" af CECILIE HERTZ, 1930

"HIKUIN 14" med tema: 30 artikler til Olaf Olsen på 60årsdagen 7. juni 1988

"PETER HEISE" af Gustav Hetsch, 1926

"HIKUIN 13" med tema: Middeladerlige stenhuse i danske og skånske købstæder

"Journalistliv" af HENRIK CAVLING, 1930

"HIKUIN 12" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"Efter Redaktionens Slutning" af HENRIK CAVLING, 1928

"HIKUIN 11" med tema: Festskrift om mønter til Brita Malmer

"Breve fra PETER HEISE" ved Gustav Hetsch, 1930

"Det forsvundne KJØBENHAVN. Minder fra "de gode gamle Dage"" af P. Klæstrup, 1877-81

"Om VIMOSE-FUNDET" af Conr. Engelhardt, 1867

"HIKUIN 10" med tema: Mindeskrift over Ole Klindt-Jensen

"HIKUIN 9" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"Fra SJÆLLANDSFARS LANDSTING Efterretninger om en Del ved denne Domstol i Aarene 1676-1789 inkaminerede Sager" ved Emil Schjøttz, 1875

"Banede Veje : Minder fra et langt Liv" af R. W. WINKEL, 1930

"HIKUIN 8" med tema: Middelalderkeramik i Norden

"Tidsbilleder : Livserindringer" af E. MAROTT, 1930

"HIKUIN 7" med tema: Festskrift til Mogens Bencard

"Program for Opførelsen af en ny RAADHUSBYGNING i ODENSE" [1879]

"Tanker og Taler : Et Billede af 25 Aar i det offenlige Liv" af TH. STAUNING, 1931

"Min Grønlandsfærd" af TH. STAUNING, 1930

"† AXEL TANGE. Født den 11te Juli 1875, død den 21de April 1877 i Bogense. Ved hans Jordefærd den 28de April 1877" af Carl Fog"† AXEL TANGE. Født den 11te Juli 1875, død den 21de April 1877 i Bogense. Ved hans Jordefærd den 28de April 1877" af Carl Fog

"HIKUIN 6" med tema: Middelderlige genstandsgrupper

"† HANNE AUGUSTA TANGE, født Petersen. Født i Kjøbenhavn den 30te November 1848. Død i Bogense den 6te Februar 1879. Ved hendes Baare i Bogense Kirke den 14de Februar 1879"

"Helgenskrinene i ST. KNUDS KIRKE" af A. D. Jørgensen, 1887

"Tale og Prædiken ved LANGESØ SKOVKAPELS Indvielse den 6te November 1870" af Biskop Dr. theol. Engelstoft og H. Roth, Sognepræst i Vigerslev"

"HIKUIN 1-5" ved Jens Vellev m.fl., 1974-79

"Dr.med. OTTO SPERLING's Selvbiografi (1602-1673)" ved S. Birket Smith, 1885

"VIBORG DOMKIRKE nedrevet og genrejst - fotografier 1863-1876" af Jens Vellev, 1976

"Optegnelser fra DREJØ 1661-1875 : Præsteoptegnelser 1661-1708 : Niels Rasmussen Strangesens optegnelsesbog 1793-1845 (1867) : Peder Nielsen Strangesens skrivehæfte 1867-1875" ved Michael Dupont. 2023

"Smaa Biografier af Studenterne fra 1880 : Udgivet i Anledning af 50 Aars Jubilæet" af V. E. Munck, 1930

"Løft dig Hoved : En BJØRNSON-Bog" af Gunner Engberg, 1930