Februar 2024:

"Tillæg til "Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1883" i Anledning af 40 Aars Jubilæet" af Chr. Ottesen, 1923

"Naade over Naade : Et taknemmelighdens Tilbageblik over mange Naadeaar" af C. ASSCHENFELDT-HANSEN, 1930

"Aldrig gaaet et Skridt i 36 Aar : En Invalids Livsberetning" af PETER NØRUP, 1923

"Nogle Livserindringer" af C. F. WANDEL, 1923

"Erindringer fra mit Biblioteksarbejde" af ANDR. SCH. STEENBERG, 1923

"OLAF POULSEN" af Elith Reumerts, 1923

"Pastor RØMER : En Romantiker blandt Præster" af Carl Christensen, 1923

"En sønderjydsk Soldats Oplevelser under Verdenskrigen" af K. TASTESEN, [1925]

"Fra gamle Præstegårde" af THYRA JENSEN, 1930-31

"Erindringer fra Verdenskrigen" af SØREN LARSEN-KJÆR, 1923

"Bispinde NANNA BOISEN født Anna Nannestad" af Thyra Jensen, 1935

"Et HELSINGØRSK HANDELSHUS fra Øresundstoldens Tid" af H. C. Kirck, 1925

"Nogle Skoleminder fra HELSINGØRS LÆRDE SKOLE i Tiden 1820-25 : Meddelt efter Herredsfoged Ole Lunds Manuskript" ved Hakon Müller, 1925

"Kvinder i GRUNDTVIG's Liv" af Thyra Jensen, 1934

"Mine Minder nedskrevne for Slægt og Venner af N. J. J. LUND Pastor emer. 1913-1919" ved Clare Lund f. Kolthoff, 1923

"KÆREHAVE" af N. J. NIELSEN-KLODSKOV, 1923-35

Januar 2024:

"Minder fra 43 år i folkehøjskolen" af GRØNVALD NIELSEN, 1927

"HIKUIN 41" med tema: Danske klostre

"HIKUIN 40" med tema: Performance og Ikonografi

"HIKUIN 39" med tema: Sorø-Studier. Om kirkens og klosterets historie og brug

"HIKUIN 38" med tema: Bygningsstudier

"HIKUIN 37" med tema: Renæssanceglas i Norden

"HIKUIN 36" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"Klarede jeg Pynten?  Spredte Minder fra mit Lægeliv" af DANIEL JACOBSON, 1927

"HIKUIN 35" med tema: Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder

"HIKUIN 34" med tema: Billedet og historien

"Træk af Erhvervslivets Historie i HELSINGØR" af Hakon Müller, 1944

"HIKUIN 33" med tema; Kirkearkæologi i Norden

"HIKUIN 32" med tema: Runesten, magt og mindesmærker

"Minder fra min barndom og ungdom" af GRØNVALD NIELSEN, 1923

"Et Liv med Forhindringer : En gammel Skolemands Livserindringer" af JENS JAKOB KJÆR, 1923

"HIKUIN 31" med tema: Jernmøllen i Halland

"Muntre Minder" af DANIEL JACOBSON, 1936

"HIKUIN 30" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"Billedhuggeren THEOBALD STEIN 1829-1901" af Johannes Stein, 1923

"VIGGO STUCKENBERG" af Carl C. Lassen, 1923

"EMIL B. SACHS : Et Mindeskrift af Venner", [1923]

"HIKUIN 29" med tema: Nordeuropæisk dyrestil 400-1100 e.Kr.

"I Kittel og Kjole : Smaatræk af et Menneskes Liv" af DANIEL JACOBSON, 1932

"HIKUIN 28" med tema: Middelalderlige pottemagerovne i Danmark

"Biografier af LÆRERE ved DEN DANSKE VETERINÆRSKOLE" af B. Bang, 1923

"HIKUIN 27" med tema: Middelalderens kirkegårde

"Krydstogt gennem Livet" af WALTER CHRISTMAS, 1923

"Om Krigeren, Tolderen og Bonden PETER BRAKKER i Bisholt og Horsens" af Søren Knudsen, 1923

"HIKUIN 26" med tema: Senmiddelalderens træskulptur i Skandinavien

"HIKUIN 25" med tema: Town Archaeology in the Scandinavian and Baltic Countries

"HIKUIN 24" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"HIKUIN 23" med tema: Danske klostre

"HIKUIN 22" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"HANS KASTER : Rebslagermester og Kirkeværke i Fåborg. 1738-1816" ved Hakon Müller

"HIKUIN 21" med tema: Landbebyggelse i middelalderen

"Skandinaver i Rom for halvhundred Aar siden" af M. GALSCHIØT, 1923

"Jeg husker : Spredte Minder omkring Barndom og Ungdom" af DANIEL JACOBSON, 1923

"HIKUIN 20" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"LEJERS-KRANTZ" af Anders Matthisøn Hiøring, 1729

"HIKUIN 19" med tema: Festskrift til Hans Stiesdal på 70-årsdagen 6.maj 1992 - En bog om borge

"Generalmajor CLASSEN 1725-1792" af Astrid Paludan-Müller, 1923

"Fra en anden Tid : Erindringer" af Anna Bloch, 1930

"HIKUIN 18" med tema: Arkæologi og renæssance

"I Krig og Kantonnement 1864 : Personlige Erindringer af Sekondløjtnant ved 17. Infanteriregiment Cand. juris LAURITZ BORBERG" ved L. P. Borberg, 1938

"Om AARESTRUP SKOLE i 300 Aar" af Th. Johansen, 1948

December 2023:

"HIKUIN 17" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"HIKUIN 16" med tema: Handel og udveksling i Danmarks oldtid

"Maleren MARTINUS RØRBYES Rejsedagbog 1830" ved Georg Nygaard, 1930

"HIKUIN 15" med tema: Nordatlantisk ærkæologi - vikingetid og middelalder

"Livserindringer" af CECILIE HERTZ, 1930

"HIKUIN 14" med tema: 30 artikler til Olaf Olsen på 60årsdagen 7. juni 1988

"PETER HEISE" af Gustav Hetsch, 1926

"HIKUIN 13" med tema: Middeladerlige stenhuse i danske og skånske købstæder

"Journalistliv" af HENRIK CAVLING, 1930

"HIKUIN 12" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"Efter Redaktionens Slutning" af HENRIK CAVLING, 1928

"HIKUIN 11" med tema: Festskrift om mønter til Brita Malmer

"Breve fra PETER HEISE" ved Gustav Hetsch, 1930

"Det forsvundne KJØBENHAVN. Minder fra "de gode gamle Dage"" af P. Klæstrup, 1877-81

"Om VIMOSE-FUNDET" af Conr. Engelhardt, 1867

"HIKUIN 10" med tema: Mindeskrift over Ole Klindt-Jensen

"HIKUIN 9" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"Fra SJÆLLANDSFARS LANDSTING Efterretninger om en Del ved denne Domstol i Aarene 1676-1789 inkaminerede Sager" ved Emil Schjøttz, 1875

"Banede Veje : Minder fra et langt Liv" af R. W. WINKEL, 1930

"HIKUIN 8" med tema: Middelalderkeramik i Norden

"Tidsbilleder : Livserindringer" af E. MAROTT, 1930

"HIKUIN 7" med tema: Festskrift til Mogens Bencard

"Program for Opførelsen af en ny RAADHUSBYGNING i ODENSE" [1879]

"Tanker og Taler : Et Billede af 25 Aar i det offenlige Liv" af TH. STAUNING, 1931

"Min Grønlandsfærd" af TH. STAUNING, 1930

"† AXEL TANGE. Født den 11te Juli 1875, død den 21de April 1877 i Bogense. Ved hans Jordefærd den 28de April 1877" af Carl Fog"† AXEL TANGE. Født den 11te Juli 1875, død den 21de April 1877 i Bogense. Ved hans Jordefærd den 28de April 1877" af Carl Fog

"HIKUIN 6" med tema: Middelderlige genstandsgrupper

"† HANNE AUGUSTA TANGE, født Petersen. Født i Kjøbenhavn den 30te November 1848. Død i Bogense den 6te Februar 1879. Ved hendes Baare i Bogense Kirke den 14de Februar 1879"

"Helgenskrinene i ST. KNUDS KIRKE" af A. D. Jørgensen, 1887

"Tale og Prædiken ved LANGESØ SKOVKAPELS Indvielse den 6te November 1870" af Biskop Dr. theol. Engelstoft og H. Roth, Sognepræst i Vigerslev"

"HIKUIN 1-5" ved Jens Vellev m.fl., 1974-79

"Dr.med. OTTO SPERLING's Selvbiografi (1602-1673)" ved S. Birket Smith, 1885

"VIBORG DOMKIRKE nedrevet og genrejst - fotografier 1863-1876" af Jens Vellev, 1976

"Optegnelser fra DREJØ 1661-1875 : Præsteoptegnelser 1661-1708 : Niels Rasmussen Strangesens optegnelsesbog 1793-1845 (1867) : Peder Nielsen Strangesens skrivehæfte 1867-1875" ved Michael Dupont. 2023

"Smaa Biografier af Studenterne fra 1880 : Udgivet i Anledning af 50 Aars Jubilæet" af V. E. Munck, 1930

"Løft dig Hoved : En BJØRNSON-Bog" af Gunner Engberg, 1930

November 2023:

"Kaleidoskopiske Minder fra et langt Liv" af AXEL HENRIQUES, 1929-31

"SØREN KIERKEGAARD : Dagbøger i udvalg 1834-1846" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Borgen, 1992

"B. S. INGEMANN : Levnetsbog I-II og Tilbageblik paa mit Liv og min Forfatter-Periode fra 1811 til 1837" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1998

"Slægten GRU fra Astrup sogn (Vennebjerg herred) : om Frands Christian Gru, født 1864, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1982

"Slægten fra Skræddergaarden i Albæk sogn (Dronninglund herred) : om POUL SVENDSEN, født 1786, og hans to hustruer, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1977

"Slægten fra Skovbakken i Vrejlev sogn (Børglum herred) : om HANS CHR: IVERSEN, født 1813 og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1976

"Slægten fra Rendbæk i Saltum sogn : ægteparret MATHIAS CHRISTIANSEN 1833-1880, og hustru ANE MADSDATTER, 1836-1911 - deres forfædre og efterkommere" af Slægtsarkivet, 1986

"Slægten fra Porsmose i Volstrup sogn (Dronninglund herred) : om POUL CHRISTENSEN, født 1846, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1978

"Slægten fra Nørgaard i Aasendrup (Vrensted sogn) : om JENS THOMSEN, født 1796, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1985

"VILHELM CHRISTENSEN : Den 20 Oktober 1846 - Den 20 Oktober 1871" af C. Nyrop, 1871

"KJØBENHAVN's SKOMAGERLAV 1509 - 4. Oktober - 1909" af C. Nyrop, 1909

"J. C. JACOBSEN paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel" af C. Nyrop, 1911

"Den danske Rigslovgivning [1180-1558]" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Selskabet til Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1971-2015

"THOR LANGE : Bidrag til en Livsskildring" af C. Nyrop, 1917

"SEVERIN og ANDREAS JENSEN : Et jubilæumsskrift" af C. Nyrop, 1911

"DET KONGELIGE FREDERIKS HOSPITALS APOTEKERE" af C. Nyrop, 1917

"NIELS STENSEN's korrespondance i dansk oversættrelse" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1987

"Danske middelalderlige GILDESEGL" af C. Nyrop, 1899

"Danmarks GLASINDUSTRI indtil 1750" af C. Nyrop, 1879

"M. A. GOLDSCHMIDT's Dagbøger" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1987

"De MASSMANNSKE SØNDAGSSKOLER i hundrede Aar" af C. Nyrop, 1900

"AARUP 1860-1980 - ERHOLM 1720-2020" af Hans Walmar m.fl., 2020

"Malermester ERNST SCHMIEGELOW. Nogle biografiske Meddelelser" af C. Nyrop, 1889

"N. F. S GRUNDTVIG's Dag- og Udtogbøger" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1979

"Bidrag til den danske BOGHANDELS Historie" af Camillus Nyrop, 1870

"NY CARLSBERG : Jubilæumsskrift" af C. Nyrip, 1896

"DANSKE DOMME 1375-1662 - De private domssamlinger" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1978-87

Oktober 2023:

"Farstrup og Axelsons Dagbøger" af Ignatius Becker, 1813. Genudgivet af Ole Færch, 2020

"Kilder til NØRHOLM SOGN's Historie 1216-1840" af Ole Færch, 2022

"Gårdene i NØRHOLM 1440-1840 : Et studie i ejer- og fæsteforhold" af Ole Færch, 2022

"NØRHOLM BIRK's Tingbøger 1670-1685" af Ole Færch, 2022

"NØRHOLM SOGN's Kirkebog 1701-1729" af Ole Færch, 2022

"NØRHOLM SOGN's Kirkebog 1650-1700" af Ole Færch, 2022

"NØRHOLM SOGN's Historie" af Ole Færch, 2022

"CHRISTIERN NIELSEN JUELS Aarbog 1533-1596" af Ole Færch, 2020

"Slægten fra Kjærsgaard i Voer sogn (Dronninglund herred) : om PEDER CHR: HANSEN, født 1831, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1977

"KJØBENHAVNS TØMMERLAV : Industrihistoriske Meddelelser" af C. Nyrop, 1887

"Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn (Horns herred) : om SIMON PETER CHRISTENSEN, født 1823, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1985

"Slægten fra Hybholthus i Volstrup sogn (Dronninglund herred) : om NIELS CHR: RASMUSSEN, født 1815, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1981

"Slægten fra Holtegård i Dronninglund sogn : om JENS LARSEN, født 1804, og hustruer, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1984

"Slægten fra Hegnhuset i Torslev sogn (Dronninglund herred) : om JENS MICHAEL CHRISTENSEN, født 1855, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1980

"Slægten fra Grimshave i Hørmested sogn (Horns Herred) : om THOMAS PEDERSEN, født 1782, og hans to hustruer , deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1984

"Slægten BUNKHULEHUS fra Hørby sogn (Dronninglund herred) : om Jens Chr. Eriksen, født 1839, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1992

"Slægten BERING fra Hørby sogn (Dronninglund herred) : om gaardejer Vitus Bering, født 1829, hans forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1978

"Slægtsbog for familien Bønlykke (Bønnelykke) : anetavle for samt efterkommere efter gårdejer i Hals, senere husmand i Gandrup, Vester Hassing sogn, Niels Christian Christiansen, f. 1805 i Brovst sogn, død 1885 i Gandrup, og hustru Mariane Olesdatter, f. 1813" af Slægtsarkivet 1978 

"En vendelboslægt, om brødrene Christen [født 1774 i Tranum Sogn, gift med Maren Eriksdatter, født 1774 i Vedsted Sogn] og Søren Jensen [født 1776 i Brovst Sogn, gift med Maren Simonsdatter, født 1777 i Horsens Sogn] samt deres ægtefæller med forfædre og efterkommere" af Danske Slægter, 1986

"En slægt VILLADSEN fra Saltum sogn (Hvetbo herred) : om Villads Larsen, født 1808, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1977

"Tilstanden i KØBENHAVNS AMT ved Aar 1740" af Kai C. Uldall, 1917-18

"ROSKILDE DOMKIRKE's Ydre i det 16. Aarhundrede" af Vilh. Lorenzen, 1918

"En københavnsk Drengs [JOHAN CHRISTOFFER WILBRECHT (1786-1845)] Juleferie i Aaret 1801" af Christian Christensen, 1918

"HOLMENS KIRKEGAARD" af C. Friis, 1868

"Samlinger til en Beskrivelse over CHRISTIANSHAVN og FRELSERENS KIRKE sammesteds" af Peder Paludan, 1791

"Den danske PROVINDSBOGHANDELS Historie : Fra omtrent 1800 til 1915" af Andreas Dolleris, 1916

"AUGUST BOURNONVILLE : Breve til Barndomshjemmet" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1959-78

"C. E. F. WEYSE : Breve" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1964

"Stamtavle over Familien LANGKILDE" af C. V. Langkilde, 1889

"KAJ LYKKE til Gissenfeld, Rantzausholm m.m., Oberst til Hest, Befalingsmand paa Aalborghus" af Chr. Bruun, 1886

"CARLSLUNDE KIRKE's Seierværk" af V. Mortensen, 1918

"Gamle Gravstene i THORSLUNDE KIRKE" af V. Mortensen, 1918

"Vrag- og Strandretten i ØRESUND" af Chr. Nicolaisen, 1918

"Breve fra og til HOLGER DRACHMANN" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1968-70

"FYENS STIFTS LÆSEFORENINGS Historire fra 1838 til 1888"

"Fundatser og Bestemmelser vedrørende VEMMETOFTE ADELIGE FRØKEN-KLOSTER og dets Godser samt Meddelelser om samme Klosters oeconomiske Udvikling og Stilling fra dets Stiftelse 1735 til Udgangen af Aaret 1890" af P. F. Koch, 1892

"ODENSE AMTSSKYTTEFORENING gennem 25 Aar" af Kl. Berntsen, 1891

"ST. ALBANS RELIKVIER i ODENSE" af Henry Petersen, 1887

"Slægten TUXEN" af Nicolai Elias Tuxen, 1888

"FREDERIKSBERG ældre KIRKEGAARDE" af O. Andersen, 1893

"GLAVENDRUP-STENENS Indskrifter. Det ældste danske Runealfabet og Wadstena-Brakteaten" af R. C. Rasmussen, 1888

"SNOLDELEV STEN" af L. Glahn, 1917

"Personalhistoriske Indskrifter i SOKKELUNDS HERRED" af Chr. Heilskov, 1917

"Begravelsesskikke paa HEDEBOegnen omkring Midten af forrige Aarhundrede" af Ole Hansen, 1917

"Schoutjurisdiktionen i STORE MAGLEBY paa Amager" af Chr. Nicolaisen, 1917

"Fra ROSKILDEGAARD's Len for 300 Aar siden" af Thomas B. Bang, 1917

"D. G. MONRAD : Breve" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1969

"J. P. TRAP : Fra fire kongers tid" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1966-67

September 2023:

"Breve fra og til OLE WORM 1607-54" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1965-68

"AALBORG SØNDAGSSKOLER : Aalborg tekniske Skole 3. Marts 1805 - 3. marts 1905" af Niels Olsen og Ludv. N. Hedelnd, 1905

"Sæbesyderier og Oliemøller ved ODENSE SÆBESYDERIS 150-Aarige Bestaaen 1753 - 10. Oktober - 1903" af C. Nyrop, 1903

"ODENSE FRIVILLIGE KORPS 1848" af M. Jacobsen, 1898

"Beiträge zur Geschichte der Familie HENNINGS (1500-1905) und der Familie WITT (1650-1905)" af Johann og Paul Hennings,1905

"Levede POUL HELGESEN endnu længe efter reformationen?" af Erik Sjøberg, 2009

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2009" ved Carsten Bach-Nielsen m.fl.

"Ved Rigsarkivar A. D. JØRGENSEN's Jordefærd den 11. Oktober 1897" af J. H. Monrad og Ludvig Schrøder, 1897

"KNUD BANNING : 29. maj 1924 - 17. marts 2008" af Louise Lillie, 2008

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2008" ved Carsten Bach-Nielsen m.fl.

"Erindringer og Efterretninger om SØBYSØGAARD" af E. Vedel, 1893

"J. C. CHRISTENSEN : Første skridt på vejen til konseilspræsident" af Carl Trock, 2007

"Femti Aar i Pressens Tjeneste" af CLAUDIUS MADSEN, 1897

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2007" ved Sten Haarløv m.fl.

"Den danske LANDMILITÆRETAT 1801-94" af V. Richter, 1896-97

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2006" ved Sten Haarløv m.fl.

"Et Liv gjenoplevet i Erindringen" af JOHANNE LUISE HEIBERG, 1913

"Evighedens frø - H. C. ANDERSEN og kristendommen" af Johan de Mylius, 2005

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2005" ved Sten Haarløv m.fl.

"JACOB WORM - Indiens danske Apostel?" af Jens Glebe-Møller, 2004

"»En tro Hs. K. Maj.s Tjener og retsindig Superintendent« - enevældens biskopper 1660-1848" af Christian Larsen, 2004

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2004" ved Sten Haarløv m.fl.

"Ungdomsbreve fra VILHELM BECK til JENS VAHL" af Kurt E. Larsen, 2003

"Guds ord og døden : Danske teologer og blodskam 1680-1770" af Már Jónsson, 2003

"THOMAS KINGO 1703-2003" af Carsten Bach-Nielsen, 2003

"Ridderens TERLON's Historiske Merkværdigheder, Kongen af Frankrig overgivne, som en Rapport, om hans Underhandlinger ved de Danske, Svenske og Polske Hoffer, fra Året 1656 til 1661" ved Dan Christensen

"JOHN THURLOE's Statsdokumenter 1658-60" ved Dan Christensen

"THOMAS BURTON's dagbog : Af det engelske parlaments mødereferater [1659]" ved Dan Christensen

"Beretning om de hovedslag, som udkæmpedes under krigene mellem Sueden og Denmark før og efter Roschild traktaten: Med de rådslagninger og overvejelser ved hvilke disse kampe blev styret" af Philip Medowe, 1677

"Den Nordiske Krigs Krønike" af Steen Jacobsen, 1680

"Da prædikebrødrene kom til HOLBÆK. Om de mulige bevæggrunde og samtidspolitiske forhold bag en dominikansk klosterstiftelse på Sjælland i starten af senmiddelalderen" af Johnny Grandjean Gøgsig Jacobsen, 2003

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2003" ved Christian de Fine Licht m.fl.

"VALDEMAR AMMUNDSEN - Kirkehistoriker og formidlingsteolog" af Jens Holger Schjørring, 2002

"VILHELM BECK - omstridt gennem 133 år" af Hans Aage, 2002

"Fra en sjællandsk landsbydegns notesbog - Kirkerupdegnen FREDERIK FÆDERHOFS optegnelser 1728-63" af Karl Peder Pedersen, 2002

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2002" ved Christisn de Fine Licht m.fl.