Juli 2024:

"HEE SOGN" af Kr. Susgaard, 1986

"NO SOGN gennem skiftende tider" af Kr. Susgaard, 1974

"STRANDMØLLEN. Aktstykker til Oplysning om den danske Papirfabrikation med Strandmøllen som Midtpunkt" af C. Nyrop, 1878

"Fra Krigstiden : Dagbogsoptegnelser" af H. P. HANSSEN, 1925 

"GEORG JENSEN : En Kunstnerbiografi" af L. C. Nielsen, 1920

"Bidrag til den danske INDUSTRIS HISTORIE" af C. Nyrop, 1873

Juni 2024:

"Erindinger fra 1864" fortalt af ANDERS OLSEN, Allerslev, 1920

"J. C. JACOBSEN - Et Mindeskrift" af C. Nyrop, 1911

"DANSKE FARVERE : En historisk Udsigt ved DE GOLDSCHMIDTSKE FABRIKERS Hundredaars Jubilæum 1800 - 24. December - 1900" af C. Nyrop, 1900

"En glad Musikants Dagbog : Gamle Erindringer" af CARL GOTTSCHALKSEN, 1920

"HANS ADOLF BRORSON" af Carl Koch, 1920

"OTTO LAWAETZ 1829 • 16. Oktober • 1929 - Hans Liv og Gerning tillige med Blade af Slægten Lawaetz Historie" af H. Lawaetz, 1929

"GLÆNØ : mennesker, huse og steder 1736-2023" af Sidsel Jacobsen m.fl., 2023

"VIND STATIONSBY 100 år 1923-2023" af Jens Frydendal, 2023

"Fæstegaarde og mennesker i VANTORE i 250 år" af Erik Larsen, 2023

"Lidt om TRIGES historie" af Bodil Frederiksen, 2023

"JENS SØRENSEN DYRHOLM : En Horsensmand" af Louis Blauenfeldt, 1921

"C. F. TIETGEN og hans Samtid : Den unge Tietgen" af Marius Vibæk, 1929

"STEVNING - vi og vore huse : fra tid til anden" af Vagn Hesselager og Hansine Møller, 2016-23

"SOLBJERG SOGNS historie fra 1800-tallet til 2022" af Jens Erling Jensen, 2023

"Bønder og husmænd i SNESERE SOGN : brudstykker af livet i landsbyen i perioden 1375-1900" af Mogens Søgaard, 2023

"Vores by - Osted : en fortælling om Gl. Osted, Ny Osted og Kirkebjerg" af Erik Kildegaard Rasmussen, 2023

"Samliv med dansk kunst" af ELISE KONSTANTIN-HANSEN, 1937

"Husmænd og håndværkere i NORDBY SOGN" af Chr. Kornmaaler, 1974

"BJØRNØ før og nu : beretninger om livet på en småø i det Sydfynske Øhav" af Inger Munksgaard, 2023

"Gårde og slægter i FELSTED SOGN" af Andreas Asmussen, 2023

"KATTERØD : portræt af en sydfynsk landsby" af Lennart Weber og John Krogh, 2023

"BORUP og ENGHØJ SOGNE : fra stenalder til nutid Lokalhistorie fra landbyerne Borup - Helsted - Bjergby - Kondrup" af Karl A. Johansen m.fl. 2023

"En ung dansk Filosof [HERBERT IVERSEN] og hans Værk samt Erindring og Erkendelse : En Dialog" ved Edgar Rubin, 1920

SOPHIE ØRSTED" af Elith Reumert, 1920

Maj 2024:

"AARHUS BORGERE 1915-1920" af M. A. Caprani, 1921

"Små kapitler af et langt liv" af ELISE KONSTANTIN-HANSEN, [1935]

"HOLGER JACOBÆUS' Rejsebog (1671-1692)" ved Vilhelm Maar, 1910

"Min Fængselsdagbog" af FREJLIF OLSEN, 1918

"Levnedsløb : JOHANNES E. SCHRØDER" af Frederik Schrøder, 1921

"ELISABETH DITHMER. 70 Aar" af Egil Dithmer, 1929

"Minder og Oplevelser : Fortalt til mine Søskende og deres Børn" af ELISE KONSTANTIN-HANSEN, 1929

"Fru INGEBORG [SKEEL] paa Voergard : Historie og Sagn" ved Urban Hansen, 1920

"Mindeord om Frøken THORA ESCHE ved hendes Jordefærd : Talerne ved Højtideligeden i Hjemmet og ved Begravelsen fra Søllerød Kirke", 1921

"KARL MANTZIUS" af Henri Nathansen, 1926

"LORENZ FRØHLICH 1820 • 25. Oktober • 1920 : Egne Optegnelser og Breve til og fra hans Slægt og Venner : Anden Afdeling Manddom ude • Alderdom hjemme" ved F. Hendriksen, 1921

"WILLIAM BLOCH" af Henri Nathansen, 1928

"LORENZ FRØHLICH 1820 • 25. Oktober • 1920 : Egne Optegnelser og Breve til og fra hans Slægt og Ungdomsvenner : Første Afdeling Ungdomstiden og Joh.Th.Lundbye" ved F. Henrikdsen, 1920

"Fra Grønbæk Præstegaard : Af mit Hjems Historie" af OLAF JESSEN, 1921

"Erindringer fra mit Liv og min Gerning" af THORA ESCHE, 1920

April 2024:

"JOHANNES POULSEN" af Henri Nathansen, 1946

"En Agitators Erindringer" af A. C. MEYER, 1929-33

"GEORG BRANDES : Et Portræt" af Henri Nathansen, 1929

"Minder" af ASTRID STAMPE FEDDERSEN, 1929

"Docent N. J. FJORD og FREDERIKSBERG SKOLEVÆSEN" af Julien Johansen, 1922

"Dengang : Spredte Billeder fra svundne Tider" af C. M. Scholten, [1921]

"VILHELM BECK : Nogle Strejftog og Erindringer i Anledning af 20-Aarsdagen for hans Død" af A. Fibiger, 1922

"Af Søkortdirektør JENS SØRENSEN [1646-1723]'s Papirer" ved Johannes Knudsen, 1921

"NIELS RASMUSSEN i Sejrup : En Levnedsskidring med Træk fra den aandelige Vækkelse i Vejle Vesteregn" af Carl Jørgensen, 1922

"FRIIS-HANSEN som Sognepræst" af Villads Christensen, 1922

"In Memoriam Sagfører HANS LILLELUND NONBOE [1853-1922", 1922

"Et Livsløb : ELIE METCHNIKOFF" af Oluf Thomsen, 1922

"VILHELM og NINA BECK" ved Axel Beck, 1921-22

"CHRISTIAN PETERSEN : Den første Sygehuslæge i Kolding" af Christian B. Schjørring, 1922

"Tidens Hjul og TIETGEN" af Jul. Schovelin, 1929

"Missionær i Grønland HENRIC CHRISTOPHER GLAHN's Dagbøger for Aarene 1763-64, 1766-67 og 1767-68" ved H. Ostermann, 1921

"GREGOR JOHANN MENDEL : En Levnedsskildring" ved J. Harbou, 1922

"ÁRNI MAGNÚSSONS levned og skrifter" af Det Arnamagnæanske Legat ved Finnur Jósson, 1930

Marts 2024:

"Et Tilbageblik" af VILH. ANDERSEN", 1944

"GRUNDTVIG" af Edv. Lehmann, 1929

”Tysklands ret under kampen mod Danmark” af Hugo Hälschner, 1863

"EMIL GLÜCKSTADT : En Redegørelse" af Laura Glückstadt, 1929

"Et Tilbageblik" af H. V. CLAUSEN, 1931

"Blandt Fanger og Frie : Af MATHILDA WREDES Oplevelser" ved Evy Fogelberg og Gerda Mundt, 1922

"E. MELANDER : I Arbejdstrøje og med Vandringsstav" ved Gerda Mundt, 1923

"Minder og Oplevelser" af MORTEN PONTOPPIDAN, 1922

"Et Tilbageblik" af H. P. HANSSEN, 1928-34

"ANDERS JØRGENSEN's Erindringer" ved Tormod Jørgensen, 1922

"Erindringer fra mit Liv" af J. P. AABOE KRISTENSEN, 1930

"Fra mine Erindringers Pulterkammer" af S. J. WEDEGE, 1930

"JOHAN FREDERIK NICOLAI VERMEHREN : 1823/12. Maj/1923" ved Th. Faaborg, 1923

"ALBERT GOTTSCHALK : Født i Stege 3. Juli 1866 - Død i København 13. Februar 1906" af Karl Madsen, 1930

Februar 2024:

"Livsminder fra Danmark 1843-1864" af Helena Nyblom, 1923

"Minder fra de unge Dage" af N. L. HØJBERG, 1923

"J. J. A. WORSAAE :  Breve 1840-1885" af Ad. Clëment, 1930

"En dansk Præstekones Historie : NANNA JENSEN, født Boisen" af Thyra Jensen, 1915

"Tillæg til "Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1883" i Anledning af 40 Aars Jubilæet" af Chr. Ottesen, 1923

"Naade over Naade : Et taknemmelighdens Tilbageblik over mange Naadeaar" af C. ASSCHENFELDT-HANSEN, 1930

"Aldrig gaaet et Skridt i 36 Aar : En Invalids Livsberetning" af PETER NØRUP, 1923

"Nogle Livserindringer" af C. F. WANDEL, 1923

"Erindringer fra mit Biblioteksarbejde" af ANDR. SCH. STEENBERG, 1923

"OLAF POULSEN" af Elith Reumerts, 1923

"Pastor RØMER : En Romantiker blandt Præster" af Carl Christensen, 1923

"En sønderjydsk Soldats Oplevelser under Verdenskrigen" af K. TASTESEN, [1925]

"Fra gamle Præstegårde" af THYRA JENSEN, 1930-31

"Erindringer fra Verdenskrigen" af SØREN LARSEN-KJÆR, 1923

"Bispinde NANNA BOISEN født Anna Nannestad" af Thyra Jensen, 1935

"Et HELSINGØRSK HANDELSHUS fra Øresundstoldens Tid" af H. C. Kirck, 1925

"Nogle Skoleminder fra HELSINGØRS LÆRDE SKOLE i Tiden 1820-25 : Meddelt efter Herredsfoged Ole Lunds Manuskript" ved Hakon Müller, 1925

"Kvinder i GRUNDTVIG's Liv" af Thyra Jensen, 1934

"Mine Minder nedskrevne for Slægt og Venner af N. J. J. LUND Pastor emer. 1913-1919" ved Clare Lund f. Kolthoff, 1923

"KÆREHAVE" af N. J. NIELSEN-KLODSKOV, 1923-35

Januar 2024:

"Minder fra 43 år i folkehøjskolen" af GRØNVALD NIELSEN, 1927

"HIKUIN 41" med tema: Danske klostre

"HIKUIN 40" med tema: Performance og Ikonografi

"HIKUIN 39" med tema: Sorø-Studier. Om kirkens og klosterets historie og brug

"HIKUIN 38" med tema: Bygningsstudier

"HIKUIN 37" med tema: Renæssanceglas i Norden

"HIKUIN 36" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"Klarede jeg Pynten?  Spredte Minder fra mit Lægeliv" af DANIEL JACOBSON, 1927

"HIKUIN 35" med tema: Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder

"HIKUIN 34" med tema: Billedet og historien

"Træk af Erhvervslivets Historie i HELSINGØR" af Hakon Müller, 1944

"HIKUIN 33" med tema; Kirkearkæologi i Norden

"HIKUIN 32" med tema: Runesten, magt og mindesmærker

"Minder fra min barndom og ungdom" af GRØNVALD NIELSEN, 1923

"Et Liv med Forhindringer : En gammel Skolemands Livserindringer" af JENS JAKOB KJÆR, 1923

"HIKUIN 31" med tema: Jernmøllen i Halland

"Muntre Minder" af DANIEL JACOBSON, 1936

"HIKUIN 30" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"Billedhuggeren THEOBALD STEIN 1829-1901" af Johannes Stein, 1923

"VIGGO STUCKENBERG" af Carl C. Lassen, 1923

"EMIL B. SACHS : Et Mindeskrift af Venner", [1923]

"HIKUIN 29" med tema: Nordeuropæisk dyrestil 400-1100 e.Kr.

"I Kittel og Kjole : Smaatræk af et Menneskes Liv" af DANIEL JACOBSON, 1932

"HIKUIN 28" med tema: Middelalderlige pottemagerovne i Danmark

"Biografier af LÆRERE ved DEN DANSKE VETERINÆRSKOLE" af B. Bang, 1923

"HIKUIN 27" med tema: Middelalderens kirkegårde

"Krydstogt gennem Livet" af WALTER CHRISTMAS, 1923

"Om Krigeren, Tolderen og Bonden PETER BRAKKER i Bisholt og Horsens" af Søren Knudsen, 1923

"HIKUIN 26" med tema: Senmiddelalderens træskulptur i Skandinavien

"HIKUIN 25" med tema: Town Archaeology in the Scandinavian and Baltic Countries

"HIKUIN 24" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"HIKUIN 23" med tema: Danske klostre

"HIKUIN 22" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"HANS KASTER : Rebslagermester og Kirkeværke i Fåborg. 1738-1816" ved Hakon Müller

"HIKUIN 21" med tema: Landbebyggelse i middelalderen

"Skandinaver i Rom for halvhundred Aar siden" af M. GALSCHIØT, 1923

"Jeg husker : Spredte Minder omkring Barndom og Ungdom" af DANIEL JACOBSON, 1923

"HIKUIN 20" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"LEJERS-KRANTZ" af Anders Matthisøn Hiøring, 1729

"HIKUIN 19" med tema: Festskrift til Hans Stiesdal på 70-årsdagen 6.maj 1992 - En bog om borge

"Generalmajor CLASSEN 1725-1792" af Astrid Paludan-Müller, 1923

"Fra en anden Tid : Erindringer" af Anna Bloch, 1930

"HIKUIN 18" med tema: Arkæologi og renæssance

"I Krig og Kantonnement 1864 : Personlige Erindringer af Sekondløjtnant ved 17. Infanteriregiment Cand. juris LAURITZ BORBERG" ved L. P. Borberg, 1938

"Om AARESTRUP SKOLE i 300 Aar" af Th. Johansen, 1948

December 2023:

"HIKUIN 17" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"HIKUIN 16" med tema: Handel og udveksling i Danmarks oldtid

"Maleren MARTINUS RØRBYES Rejsedagbog 1830" ved Georg Nygaard, 1930

"HIKUIN 15" med tema: Nordatlantisk ærkæologi - vikingetid og middelalder

"Livserindringer" af CECILIE HERTZ, 1930

"HIKUIN 14" med tema: 30 artikler til Olaf Olsen på 60årsdagen 7. juni 1988

"PETER HEISE" af Gustav Hetsch, 1926

"HIKUIN 13" med tema: Middeladerlige stenhuse i danske og skånske købstæder

"Journalistliv" af HENRIK CAVLING, 1930

"HIKUIN 12" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"Efter Redaktionens Slutning" af HENRIK CAVLING, 1928

"HIKUIN 11" med tema: Festskrift om mønter til Brita Malmer

"Breve fra PETER HEISE" ved Gustav Hetsch, 1930

"Det forsvundne KJØBENHAVN. Minder fra "de gode gamle Dage"" af P. Klæstrup, 1877-81

"Om VIMOSE-FUNDET" af Conr. Engelhardt, 1867

"HIKUIN 10" med tema: Mindeskrift over Ole Klindt-Jensen

"HIKUIN 9" med tema: Kirkearkæologi i Norden

"Fra SJÆLLANDSFARS LANDSTING Efterretninger om en Del ved denne Domstol i Aarene 1676-1789 inkaminerede Sager" ved Emil Schjøttz, 1875

"Banede Veje : Minder fra et langt Liv" af R. W. WINKEL, 1930

"HIKUIN 8" med tema: Middelalderkeramik i Norden

"Tidsbilleder : Livserindringer" af E. MAROTT, 1930

"HIKUIN 7" med tema: Festskrift til Mogens Bencard

"Program for Opførelsen af en ny RAADHUSBYGNING i ODENSE" [1879]

"Tanker og Taler : Et Billede af 25 Aar i det offenlige Liv" af TH. STAUNING, 1931

"Min Grønlandsfærd" af TH. STAUNING, 1930

"† AXEL TANGE. Født den 11te Juli 1875, død den 21de April 1877 i Bogense. Ved hans Jordefærd den 28de April 1877" af Carl Fog"† AXEL TANGE. Født den 11te Juli 1875, død den 21de April 1877 i Bogense. Ved hans Jordefærd den 28de April 1877" af Carl Fog

"HIKUIN 6" med tema: Middelderlige genstandsgrupper

"† HANNE AUGUSTA TANGE, født Petersen. Født i Kjøbenhavn den 30te November 1848. Død i Bogense den 6te Februar 1879. Ved hendes Baare i Bogense Kirke den 14de Februar 1879"

"Helgenskrinene i ST. KNUDS KIRKE" af A. D. Jørgensen, 1887

"Tale og Prædiken ved LANGESØ SKOVKAPELS Indvielse den 6te November 1870" af Biskop Dr. theol. Engelstoft og H. Roth, Sognepræst i Vigerslev"

"HIKUIN 1-5" ved Jens Vellev m.fl., 1974-79

"Dr.med. OTTO SPERLING's Selvbiografi (1602-1673)" ved S. Birket Smith, 1885

"VIBORG DOMKIRKE nedrevet og genrejst - fotografier 1863-1876" af Jens Vellev, 1976

"Optegnelser fra DREJØ 1661-1875 : Præsteoptegnelser 1661-1708 : Niels Rasmussen Strangesens optegnelsesbog 1793-1845 (1867) : Peder Nielsen Strangesens skrivehæfte 1867-1875" ved Michael Dupont. 2023

"Smaa Biografier af Studenterne fra 1880 : Udgivet i Anledning af 50 Aars Jubilæet" af V. E. Munck, 1930

"Løft dig Hoved : En BJØRNSON-Bog" af Gunner Engberg, 1930