Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Januar 2019:

"Biografier og Portrætter af Studenterne fra MDCCCLXXXIII [1883]" af Chr. Ottesen, 1908

"Studenterne fra 1869. Biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1894" af Axel Sörensen

"Fortegnelse over Studenterne fra 1862. Ved Jubilæet den 14. September 1887" af Vilhelm Bang

"Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1860. Affattet i Anledning af Jubilæet 1885"

"Studenterne fra 1857 : Biografiske Meddelelser" af Joh. K. Bergwitz, 1907

"Meddelelser om Studenterne fra 1851. Den 25de Oktober 1876"

"Fortegnelse over de i Aaret 1850 til Kjøbenhavns Universitet dimitterede Studenter. 26. Oktober 1875"

"Ved 50 Aars-Jubilæumsfesten for Studenterne fra 1848 den 19. Oktober 1898"

"Portrætmalerens Dagbog (1793-1797)" af HANS HANSEN, 1907

"50 Aars Mindefest for Studenterne fra 1847 den 26. Oktober 1897"

"Studenterne fra 1846", 1896

"Studenterne fra Aaret 1845 ved Kjøbenhavns Universitet. Afsluttet d. 1ste October 1895" af Marius Gad, 1895

"Studenterne fra Kjøbenhavns Universitet og Sorø Akademi 1843. Til Mindefesten i 1893 samlede af Genealogisk Institut"

"Fortegnelse over Studenterne fra 1842, med nogle Oplysninger", 1867

"J. CHR. HEDEGAARD's Reise fra Kiøbenhavn til Weile Anno 1796 : Påny udgivet med Indledning og Oplysninger af Julius Clausen", 1918

"Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1838 ved Kjøbenhavns Universitet og Sorø Academi : Opgjørelse til Jubilæet 18 September 1888"

"Jubelfesten den 26. October 1887 for Studenterne fra 1837"

"Mindefest for Studenter-Aaret 1836. Den 23. October 1861"

"Mindefest for Studenter-Aaret 1834. Den 21. October 1874"

"Mindefest for Studenter-Aaret 1834. Den 12. October 1859"

"Den 25aarige Jubel-Fest for Studenter-Aaret 1833. Den 13. October 1858"

"Mindefest for Studenter-Aaret 1832. Den 16. October 1857"

"Mindefest for Studenter-Aaret 1831. Den 15. October 1856"

"Fortegnelse over samtlige, efter afholdt Examen artium, ved Kjøbenhavns Universitet i October Maaned 1828 indskrevne Studenter", 1868

"Fortegnelse over samtlige, efter afholdt Examen artium, ved Kjøbenhavns Universitet i October Maaned 1828 indskrevne Studenter", 1853

"Mindefest for Studenter-Aaret 1825. Den 17de October 1850"

"Mindefest for Studenter-Aaret 1824. Den 23. October 1874"

"Fortegnelse over de i 1821 ved Kjøbenhavns Universitet indskrevne Studenter" ved 40-års jubilæet 1861

"Fortegnelse over de i 1820 ved Kjøbenhavns Universitet indskrevne Studenter" ved 40-års jubilæet 1860

"Studenterne fra 1885 : En Samling af Biografier udarbeidet i Anledning af 25-Aars Jubilæet" af Th. Hauch-Fausbøll, 1910

"Studenterne fra 1884 : En Samling af Biografier udarbejdet i Anledning af 25-Aars Jubilæet" af Th. Hauch-Fausbøll, 1910

"Studenterne fra 1829" af Sofus Elvius, 1879

"Studenterne fra 1861 : En Samling Biografier udarbeidet til Mindefesten den 31. Aug. 1911" af Th. Hauch-Fausbøll, 1911

""Femten Aar i Udlandet 1864-1879" af JULES HANSEN, 1880

"Provst ALETH HANSEN's Erindringer om hans første Præstevirksomhed i Husby i Angel", af Holger Fr. Rørdam, 1894

"JULIUS JENSEN og Hustrus Slægt" af Th. Hauch-Fausbøll, 1939

"Stamtavle over Slægten BOESEN" af Th. Hauch-Fausbøll, 1931

"Stamtavle over den adelige Slægt BENZON" af Th. Hauch-Fausbøll, 1914

"Slægten CARØE" af Th. Hauch-Fausbøll, 1940

"Slægten DINESEN gennem 300 Aar" af Th. Hauch-Fausbøll, 1934

"CLAUSEN-Slægtens Historie fra 1500 omtrent til Aaret 1800 : Nogle Bidrag" af N. Clausen-Bagge, 1939

"HEJNINGE-Slægten en sjællandsk Bondefamilie fra Hejninge ved Slagelse" af F. Hjort, 1922

"Bidrag til en sjællandsk Slægt PIND's Personalhistorie" af F. Hjort, 1922

"Fortegnelse over Studenterne fra 1861. Ved Mindefesten den 21. September 1886"

"Oldebogen : Mine oldeforældres samtid, slægt og liv" af Klaus Winkel, 2017

"De danske ELERHVERV : Faglig og biografisk håndbog for de danske elerhverv" 1959

"Tilbageblik 1. bog : Tidligere TELEGRAFISTER fortæller maritime erindringer fra en svunden tid" af Bjarne Rasmussen, 2018

"Studier over D. G. MONRAD's Statstanker" af Povl Bagge, 1936

"Studier over D. G. MONRAD som religiøs Personlighed" af Svend Hauge, 1944

"Maritime erindringer 1951-1965 af ANKER RØNBERG" ved Bjarne Rasmussen 2018

"Guvernør over Dansk Vestindien GABRIEL MILAN og hans Efterkommere i Danmark" af H. C. Terslin, 1926 

"LINDUM EJERLAUG i SELDE SOGN" af Jens Møller Riis, 2018

"Fra KØNG SOGN : Huse og gårde med udgangspunkt i HØJBJERG EJERLAUG" af Margit Simonsen Riis og Jens Møller Riis, 2018

"En VEDEL Slægtstavle" af Leif Lundahl, 2015

"D. G. Monrad : Grundlovens Skaber og Folkefrihedens Bannerfører" af P. Lauritsen, 1950

"Christian Heinrich og Carl Gotfred von WÜRTZEN"

"Borgerskab NYKØBING MORS 1684-1829"

"Landinspektørforeningen gennem 50 Aar : 1875 - 30. August - 1925" af S. V. Holland-Møller, 1925

"HELSINGØR Kommunes højere Almenskole 1883-1933" af Hakon Müller, 1933

"Den danske QUADE-QUAADE-QVADEslægt og lidt om Slægtens Oprindelse i Tyskland" af Carl Anton Frederik Qvade, 1928

"PATRICISKE Slægter - Fjerde Samling" af Th. Hauch-Fausbøll, 1919

"PATRICISKE Slægter - Anden Samling" af Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen, 1911

"Studenterne 1889-1914 : Biografier og Portrætter" af Th. Hauch-Fausbøll, [1914]

December 2018:

"Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596-1660" af Kr. Erslev, 1885

"Danmarks Len og Lensmænd i det sextende Aarhundrede (1513-1596)" af Kr. Erslev, 1879

"Gamle Næsgaardianere" af Frederik Hjort, 1899

"Optegnelser om BAAGEGAARD i ældre og nyere Tid" af F. Hjort, 1896

"RUPRECHT GEISSPUSCHER. Kong Christian III Saarlæge" af K. Carøe, 1910

"Det danske Postvæsen, dets Historie og Personer indtil dets Overtagelse af Staten" af Fr. Olsen, 1889

"Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i ROESKILDE KATHEDRALSKOLE i Juni og Juli 1866. Skoleefterretninger for 1865-66 af S. Povelsen", 1866"

"Lærerstanden ved de lærde Skoler" af F. E. Hundrup, 1860-76

"Stamtavle over Familien HJORT" af F. E. Hundrup, 1866

"Stamtavle over Familien WHITTE" af F. E. Hundrup 1866

"Lærerstanden ved de LÆRDE SKOLER i NAKSKOV, NYSTED og RØNNE" af F. E. Hundrup, 1866

"Smaabilleder fra HELSINGØR 1800-1830" af Ole Lund, 1900

"Lærerstanden ved de nedlagte LATINSKOLER i KORSØR, NESTVED, NYKJØBING I ODSHERRED, PRÆSTØ, SKELSKØR, SLANGERUP, STOREHEDINGE og STEGE" af F. E. Hundrup, 1871

"Indbydelsesskrift til de offentlige Prøver i ROSKILDE KATHEDRALSKOLE i Juni og Juli 1871 : Skoleefterretninger for Skoleaaret 1870-71" af S. Povelsen, 1871

"Stamtavler over Familierne PERCH, HOLM og HUNDRUP" af F. E. Hundrup, 1876

"Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i ROSKILDE KATHEDRALSKOLE i Juni og Juli 1870. Skoleefterretninger for 1869-70 af S. Povelsen", 1870"

"Lærerstanden ved de nedlagte lærde Skoler i KJØGE, HOLBEK, KALLUNDBORG og RINGSTED" af F. E. Hundrup 1870

"Nachkommen GORMS DES ALTEN (König von Dänemark -936-) : I.-XVI. Generation" af S. Otto Brenner, 1964 

"Minder om Valgmenighedspræst FREDERIK NYGÅRD" af Poul Boisen, 1897

"Stamtavle over familjen GERNER" af M. Sundt, 1886

"Det kjøbenhavnske Postvæsen 1624-1912" af Fr. Olsen, 1912

"Sørgetale over Frederik Christian Gebhard : Krigsassessor og Distrctslæge paa Langeland ved hans Kiste i Rudkjøbing Kirke den 7 April 1938" af C. Pram Gad, 1838

"Stamtavle over Slægten BORGEN" af F. E. Hundrup og Oscar Borgen, 1877

"Slægten HELWEG i Danmark" af H. J. Møller, 1899

"Lærerstanden ved AALBORG KATHEDRALSKOLE, Efter trykte og utrykte Kilder" af F. E. Hundrup, 1870

"Efterretninger om RANDERS LÆRDE SKOLE for 1871-72" af H. K. Whitte, 1872

"Stamtavle over Familien MØRCH" af F. E. Hundrup, 1872

"Stamtavle over Familien DORPH", af F. E. Hundrup, 1871

"Efterretninger om RANDERS LÆRDE SKOLE for 1870-71" af H. K. Whitte, 1871

"Lærerstanden ved RANDERS LÆRDE SKOLE" af F. E. Hundrup, 1871-72

"Lærerstanden ved HELSINGØRS LÆRDE SKOLE" af F. E. Hundrup, 1860

"GEDALIA og hans Forfædre : Livs- og Tidsskildringer" af Johannes Werner, 1933

"Nogle Oplysninger om CARL Friherre af LØVENDAL" af A. Tuxen, 1897

"Om Slægten BRÜGHMANN" af Emilie Bernhoft, 1897

"Biographiske Meddelelser om Geheime- Stats- og Justitsminister POUL CHRISTIAN STEMANN" ved G. L. Grove, 1897

"Slægt skal følge... Fortid og erindringsglimt" af PETER FUNCH, 2015

"Et nordslesvigsk Hjem gjennem 100 Aar : Erindringer fra Aasgaard" af KIRSTINE HANSSEN, f. Beyer, 1919

"Lærerstanden ved METROPOLITANSKOLEN, efter trykte og haandskrevne Kilder" af F. E. Hundrup, 1872-75

"Mit liv. Fra Søen på Landet" af Willy Brorson

"Anetavle m.m. for ERIK og SVEND HASS : Familiebog for HANS og NAN NA HASS" af Frants Jørgen Hass m.fl., 2000

"Spredte Minder gennem 70 Aar (1847-1917)" af Axel Grandjean, 1919

"Stamtavle over Familien INGERSLEV" af F. E. Hundrup, 1876

"Efterretninger om RANDERS LÆRDE SKOLE for Skoleaaret 1875-76" af H. K. Whitte, 1876

"Lærerstanden ved de nedlagte LATINSKOLER i EBELTOFT, GRENAA, HOBRO, MARIAGER og SKIVE" af F. E. Hundrup, 1876

"Lærerstanden ved de nedlagte LATINSKOLER i HJØRRING, NYKJØBING PAA MORS, SKAGEN, SÆBY og THISTED" af F. E. Hundrup, 1871

November 2018

"Lærerstanden ved SLAGELSE LÆRDE SKOLE" af F. E. Hundrup, 1861

"Stamtavle over Familien HALD efter trykte og haandskrevne Kilder" af F. E. Hundrup, 1875

"Lærerstanden ved VIBORG KATHEDRALSKOLE efter trykte og haandskrevne Kilder" af F. E. Hundrup, 1875

"Slægten ASTRUP fra Astrupgaard i Nordslesvig gennem fem Hundrede Aar : Personalhistoriske Meddelelser" af F. C. Sommer, 1905

"Beskrivelse af SVENDBORG og OMEGN" af H. Jørgensen, [1878]

"SVENDBORG KJØBSTAD 1869-1893" af Torkild P. Lund, 1894

"Det SUHRSKE Hus i Kjøbenhavn 1749-1899 : Historiske Meddelelser" af C. Nyrop, 1899

"Den jonstrupske Stat. Personalhistorisk Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1891" af Anders Petersen, 1884-91

"Sjællands Stifts Degnehistorie. Et Bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie" af Anders Petersen, 1899

"Mester HANS GAAS's Levnet, paany undersøgt" af Holger Fr. Rørdam, 1881

"Danske PATRICISKE Slægter. Første Samling" af Sofus Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen, 1891

"Slægten HEERING. Personalhistoriske Optegnelser" af F. C. Sommer og Louis Bobé, 1900

"Grevskabet VEDELLSBORG's Historie (før Iversnæs, Husbygaard)" af Claudius Madsen, 1875

"Familien HJORT" af Frederik Hjort, 1904

"PEDER JENSEN GIERLØF's Efterkommere paa Sværd- og Spindesiden" af Frederik Hjort, 1890

"Kjøbenhavns Universitets Matrikel 1611-1829" af S. Birket Smith, 1890-1912

"Slægten GOTTLOB" af I. Gottlob, 1916

"Danmarks Præstehistorie 1869-1914" af Sofus Elvius, 1885-1915

"Wibergs Præstehistorie"

"Matrikelportal Universität Rostock"

"Familien GLAHN's Slægtebog" af Poul Bredo Grandjean, 1907

"Danske og norske Immatriculerede ved Kølns Universitet fra 1389-1466", af Julius Høyer, 1896

"Meddelelser om Oberst FABIAN v. EPPINGEN og hans Efterslægt" af C. E. A. Schøller, 1896

"Bidrag til Hr. HANS JOHANSEN LINDENOV's Historie" af O. Nielsen 1896

"Familien LESCHLY i Danmark og Norge" af C. E. A. Schøller, 1899

"Nogle Bidrag til Slægten TUXEN's Historie i det 16de og 17de Aarhundrede" af A. Tuxen, 1896

"JOHANNES LASSENIUS 1636-92" af Louis Bobé, 1896

"Danmarks Boghandlere : En personalhistorisk Haandbog" af Andreas Dolleris, 1893

"Digteren CONRAD von HÖVELEN (1630-89)" af Vello Helk, 1972

"CHRISTOFFER BANG i Odense († 1599) og den ældre Bang-slægt i Assens" af Fritz Schönwandt, 1980

"HANS BANG i Bogense, † 1560 : Med et afsnit om den ældre BANG-slægt i Vends herred" af Fritz Schönwandt

"HOLGER PAX' Rejsedagbog" af Vello Helk, 1970

"Slægten RICHARDT I" af Peter K. Richardt og Finn Andersen, 1983

"Familien GETREUER" af Gregers Hvidkjær Hansen, 1983

"Slægten HORREBOW" af H. F. Grandjean, 1881

"Danske, norske og holstenske Studenter, indskrevne ved Universitetet i Siena" af Karl Henrik Karlsson m.fl., 1900

"Oplysninger om Familien GAD, Efterkommere af Provst Jørgen Gad i Vejby" af Agnes J. Gad, 1882

"Breve og Aktstykker til Oplysning af Christiern den Andens og Frederik den Førstes Historie" af C. F. Allen, 1854

"Statistiske Bidrag til VENDELBO STIFTS Historie i det 16de og 17de Aarhundrede" af D. H. Wulff, 1872-74

"100 Aars Dødsfald 1791-1890" af V. Richter, 1901-05

"Om SØREN SCHIELDERUP, Guvernør paa Guineakysten" af G. L. Grove, 1895

"Spredte Optegnelser af Komponisten POUL RASMUSSEN" ved Nic. Bøgh, 1895

"Nogle Oplysninger om BAGGE VANDAL" af O. Nielsen, 1895

"Nogle Oplysninger om Digteren SØREN TERKELSEN" af O. Nielsen 1895

"Samlinger til HAGENSKOV SLOT's, nuværende Frederiksgave's, Historie" af Vedel Simonsen, 1842

"Sognepræst til Vindinge HANS PETER FALCK, født den 17. Marts 1815, død den 28. Juli 1869"

"Stamtavle over Familien MYGIND" af C. E. A. Schøller, 1901

"Etatsraad og Landsdommer MATHIAS POULSON's Levnetsbeskrivelse" ved C. E. A. Schøller, 1895

"Testamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450" af Kr. Erslev, 1901

"Familien FIBIGER" af A. Fibiger, 1916

"DE DANSKE STATSBANERS Tjenestemænd og Aspiranter 1942" af D. O. Høgsgaard m.fl.

"JENS HORNSYLD's Jordefærd den 31te October 1840"

"THOMAS KINGO og hans Samtid" af Richard Petersen, 1887

"Maritime erindringer gennem 34 år" af JAN PREISLER, 2015

"KRAK større gårde", 1961

"Coastersømand : 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og andre pirater" af POUL ERIK NIELSEN, 2012

"Tale ved PETER GUTFELD's Jordefærd i Kjerteminde den 27 April 1844" af A. C. L. Heiberg

"Bidrag til den danske Adels Slægtshistorie : Den sidste af de "VOGNSØNNER" af Thiset, 1895

"JENS ABRAHAMSEN PLOUG's optegnelser" af A. E. Erichsen, 1895

"Konferensraad CONRAD HAUSER" af G. L. Grove, 1895

"JØRGEN ROHWEDER, kaldet STEINBERG. En dansk Partigjænger" af S. A. Sørensen, 1894

"Er Præsten Anders Svendsen i Soderup Stamfader til SLÆGTEN HVASS?" af F. C. Sommer, 1894

"PEDER GYLDENSTJERNE's Ungdomsliv" af Gustav Bang, 1894

"Rektor HANS HOLBOE's Selvbiografi" ved D. Thrap, 1894