Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

August 2020:

"FABRITIUS sølv og guld : Mestre og svende : Recepter og arbejder" af Albert Fabritius, 1958

"RIBE i April 1848. Toget til Tønder" af J. D. Stemann, 1915-18

"Et Brudstykke af FANØ's Historie i den første Tredjedel af det 19. Aarhundrede særlig angaaende Søfart" af Holger Poulsen, 1911-14

"Det 17. lithauiske Uhlanregiments Indkvartering i Ribe 1814" af J. D. Stemann, 1911-14

"Tre søskende von HAFFNER's konsanguinitetstavle" af Albert Fabritius, 1958

"Stamtavler over Familierne HAUBERG og ARBOE" af Jul. Bidstrup, 1911

"Omkring det HEIBERGske Hus [PETER ANDREAS HEIBERG 1748-1841]" af Julius Clausen, 1934

"Fra Stavnsbaand til vore Dage : Skildringer af Nordsjællands Kulturhistorie : Første Bind : Fra Landbrugets Verden" af Anders Uhrskov, 1938

"Slægtsbog for slægten Hvidegaard fra Vendsyssel med tilhørende gårde i Hvidegaard på Hjørring Mark. Med særlig vægt på forfædre og efterkommere af Laurits Hvidegaard, Hjørring (1877-1958) og hustru Signe Christensen, Brønderslev (1879-1945)" af Torben Hvidegaard, 1996

"Slægtsbog 16 led af ANDERS SØRENSEN VEDEL (1542-1616) og METTE HANSDATTER LAUGESEN (1561-1633)"af Ernst Peter Vedel

"Slægterne SCHARLING-LUND 1581-1893 - Professor, Dr. theol. Carl Emil Scharling's og Hustru Anna Petrea Abild Lund's Slægtstavler" af William Scharling, 1894

"Slægten ROSKY (RAASCHOU)" af Anton Kjølby, 1930

"Slægten fra MAGLEMØLLE ved Næstved gennem 300 Aar, hvis Medlemmer fører og har ført Navnene Andresen, Giøe, Møller, Müller, Müllertz, Herløv-Müller, Kragh-Müller, Roed-Müller og Prosin" af Th. Hauch-Fausbøll, 1907

"Prokanstler ERIK PONTOPPIDAN's Levnetsbeskrivelse og hans Dagbog fra en Reise i Norge i Aaret 1749, forfattede af ham selv", 1874

"PHILIP CHRISTOPH BEHRINGER" af Mikkel Eide Eriksen, 2020

"Slægten SCHWENSEN fra Aabenraa" af Albert Fabritius, 1934

"De kongelige danske ridderordener og medailler" af Albert Fabritius m.fl., 1970

"Nogle Erindringer" ad MARCUS RUBIN, 1914

"Min ukuelige mor [MATHILDE OLSEN]" af Hedvig Schultz, 1979

"Livets Traade : En Erindringsbog" af MARGRETHE SCHNOHR, 1961

"GODHAVN 1893-1993 : Træk af en opdragelsesanstalts historie" af Eskil Borup, 1993

"GILLELEJE 1488-1988 : En jubilæumsbog udgivet i anledning af Gillelejes 500 års jubilæum" af Sys Sigurd m.fl., 1988

"Slægten HAARLØV : Slægtstavle" af R. Haarløv, 1948

"Fugle-Hans fra Helsinge [HANS ANDERSEN 1888-1962]" ved Hans Christensen, 1980

"FREDERIKSBORG AMTS SPARE- OG LAANEKASSSE 1842-1942 : Udgivet i Anledning af dens 100 Aars Jubilæum 18. Januar 1942" af Otto Andrup m.fl., 1942

"Familien PHILIPSEN i Pilestræde : Forfædre og Efterkommere" af Josef Fischer og Th. Hauch-Fausbøll, 1920

"Erindringer fra en ingeniør i skibsbygningens og industriens tjeneste" af H. P. CHRISTENSEN, 1972

"Efterretninger om Familien HUITFELDT" af H. J. Huitfeldt-Kaas, 1908

"Baadebyggerfamilien i FUGLELY [i Skovshoved] : Breve til Jens Peter Christian Hansen fra Familien 1898-1906" ved Morten Barfoed, 2020

"Anetavle for præstekone LISE MUNK (1909-1998)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for amtspolitiker KRISTIAN EBBENSGAARD (født 1943) af Svend Aage Nielsen, 2020

"Mindeskrift over RASMUS NIELSEN [1809-1884] : Udgivet paa Hundredaarsdagen efter hans Fødsel" af V. Klein og P. A. Rosenberg, 1909

"Anetavle for ambassadør og jurist NIELS ERSBØLL (født 1926)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Nogle oplysninger om vore aner og anetavlen" af T. NYEGAARD, 1970

"Stormfloden paa RIBE AMTS VESTKYST i December 1909 og November 1911" af G. Stemann, 1911-14

"En Indberetning om MALT HERRED fra Slutningen af det 17. Aarhundrede" af Hans Knudsen, 1911-14

"Spredte Træk fra VARDE-Egnen i Krigsaarene 1848-49-50" af H. P. H. Nourup, 1911-14

Juli 2020:

"Stamtavle over slægten NANNESTAD" af Frederik og Carl Christian Nannestad, 1904

"Efterslægt af forvalter ved Egeskov landvæsenskommissær NIELS RASMUSSEN NELLEMANN født ca. 1720" af Leo Wad, 1963

"Familien NEUMANN" af H. H. Neumann, 1903

"Oversigt over Købmand i Stege WILHELM CHRISTIAN NIELSEN og Hustru ANNA CHRISTINA ANDERSDOTTERS's Efterkommere" af Hans F. Randbøll, 1949-53

"TERKEL ESKILDSEN [1534-1624] og hans salver" af K. Carøe, 1911-14

"Kordegn og Lærer THOMAS CHR. SCHMIDT i Nordby paa Fanø" af Holger Poulsen, 1911-14

"En Soldater-Dagbog fra 1864 [JENS ANDERSEN NIELSEN OKHOLM]" af G. Stemann, 1911-14

"Kosakkerne i RIBE 1814" af J. D. Stemann, 1911-14

"Stamtavle over Efterkommere efter RASMUS NIELSEN i Hedensted omfattende Slægterne Arvin, Baden, Jacobsen og Kiær" af Henning F. Kiær, 1936

"Erindringer fra LILLE ANST" af Chr. Lindskov, 1911-14

"RIBE (Riberhus) Amt 1662-1912" af Henry Bruun, 1912

"NISSUM-Kræmmerne [Harbokræmmerne fra FJAND]" af Kr. Larsen Vestergaard, 1911-14

"Minder fra FOLDINGBRO-Egnen i Krigen 1848-50" af J. H. Byriel, 1911-14

"Fra Slavekrigens Dage [i ALSLEV]" af H. P. H. Nourup, 1911-14

"Livs- og Krigserindringer 1850-1864. Af en gammel Feltpræst" af E. Høyer Møller, 1894

"GLAHN-Samfundet : Stiftet den 19. Februar 1917" af Hans Egede Glahn, 1917-60

"Stamtavle til Vejledning for Familien NYHOLM's Hjælpelegats Bestyrelse" af Carl C. Nyholm, 1914

"Stamtavle over Familien MÜLLER (Moller v. Mollerstein)" af H. F. Grandjean, 1901

"Om HVIDOVRE (Ovre ydre eller Nedre-Ovre) PRÆSTEKALD" af Holger Fr. Rørdam, 1874-77

"THORSLUNDEMAGLE KIRKE i Smørum Herred" af Steen Friis, 1874-77

"Efterretninger om Kryptokalvinisten M. OLUF JENSEN KOCK" af Holger Fr. Rørdam, 1874-77

"Efterretninger om VOR FRUE KIRKE i Kjøbenhavn og dens Præster 1600-1630" af Holger Fr. Rørdam, 1874-77

"Om Tidsfølgen ved Opførelsen af ST. KNUDS KIRKE i Odense" af L. P. Fenger, 1874-77

"JON JAKOBSEN VENUSINUS" af Holger Fr. Rørdam, 1874-77

"Om VOR FRUE KIRKE i ROSKILDE" af Steen Friis, 1874-77

"Breve til og fra HOLGER ROSENKRANDS" af Holger Fr. Rørdam, 1874-77

"HE KIRKE" af J. B. Løffler, 1874-77

"Kirkehistoriske Samlinger, Tredie Række, Første Bind" 1874-77

"VIBORG VEJVISER 1932"

"Professor HENRIC CHRISTOPHER GLAHN's Familiebreve samt Fabler og Vers" ved Alfr. og Torben Glahn, 1944

"H. P. Barfod [1843-1926] : Minder fra et langt Liv" ved Julius Clausen m.fl.,

"Mellem bælt og fjord [ELBO HERRED]" af Mogens Lebech, 1960

"JENS BAGGESEN og SOFIE v. HALLER : En Kærligheds Historie" af Richard Petersen, 1902

"JÆGERSPRIS : Slottets bygningshistorie og dets samlinger" af Torben Holck Colding, 1965

"HORNSHERRED undersøgelsen med indledende metodeafsnit", 1977

"GODHAVN 1893-1943 : Halvtredsaarsskrift samt Beretning for Aarene 1933-43 for Den selvejende Institution Drenge- og Lærlingehjemmet "Godhavn" ⋅ Skolehjen : Tisvilde pr. Tisvildeleje"

"Gården fra SØNDER SEJERSLEV" af Jørgen Køster, 1973

"FRIDERICH BAGGER til Julskov : Et Levnedsløb med Tidsbilleder fra det 18. Aarhundrede" af Ejnar Pedersen, 1919

"Digteren i Struer : JOHS. BUCHHOLTZ, digterhuset og den gode lille by" af Thomas Bloch Ravn

"Den helsingørske Færgemand LARS BACHE : Hans By og hans Hjem - Hans Søns Optegnelser" af Julius Clausen m.fl.

"Breve fra ANTON NIELSEN (1868-1874) og (1875-1895)" ved Anders Gommesen, 1920

"NIELS PETER MØRCH og hustru ELISABETH f. Pingel og deres slægt" af Esther Tuxen, 1961

"TISVILDE : Vejleder for de Besøgende" af Valdemar Seeger, 1896

"Slægterne fra VEJLBY SOGN i Elbo Herred" af Bjarne H. Eeg, 1995

"Slægterne fra GAUERSLUND SOGN i Holmans herred" af Bjarne H. Eeg, 1998

"Slægten EEG fra Daugaard sogn : om Fæstebonden Hans Sørensen Eeg og 2 hustruers efterkommere i 11 generationer" af Bjarne Eeg

"NORDSJÆLLANDS Landsbyliv i ældre Tid paa Grundlag af fhv. Folketingsmand Lars Larsens Beretninger" udarbejdet af Anders Uhrskov, 1918

"Livs-Erindringer af MOURITS MØRK HANSEN" udgivet ved H. V. Gregersen, 1968

"HILLERØD BY" af Victor Hermansen m.fl., 1925

"HELSINGEbogen" af N. Th. Nielsen, 1945

"HELSINGE BRUGSFORENING 50 års jubilæum 1906 - 2. februar - 1956" af Peter Frank

"Ved Hr. Catechet [JOHANNES] MØLLER's Indsættelse som Inspecteur ved Odense Borger- og Almue-Skolevæsen den 30te April 1867"

"† GEORGIA ELISABETH MØLLER, født Heiberg. Den 22. October 1863"

"Slægterne NAUMANN, OHLSEN og WILLE fra Østerbro i København : Med Stamtevler over de indgiftede Familier: Danckert, Fischer, Holst, Sandorff og Thorball" af Anton Kjølby, 1947

"Anetavle for rejsearrangør i Herning RAGNAR FALK LAURITSEN (1927-2000)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for kunstnerne ASGER JORN (1914-1973) og JØRGEN NASH (1920-2004)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for komponisten KNUD VAD THOMSEN (1905-1971)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for gastronom m.m. CAMILLA PLUM (født 1956)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Om Indskriften udenpaa SCT. KNUDS KIRKE i Odense og dens Restauration i 1872" af Damgaard, 1872-73

"GRINDERSLEV KLOSTER og KIRKE" af J. B. Løffler, 1872-73

"Mester NIELS MICHELSEN AALBORG" af Holger Fr. Rørdam, 1872-73

"Utrykte Pavebreve angaaende danske Kirkeforhold" af L. N. Helveg, 1864-73

"VREILEV KLOSTER og KLOSTERKIRKE" af J. B. Løffler, 1872-73

"Prøver af en fynsk Præstehistorie fra forrige Aarhundrede" af Holger Fr. Rørdam, 1872-73

"Mester HANS MICHELSEN, Christian IV's Lærer" af Holger Fr. Rørdam, 1872-73

"Om Helgene, som Kirker og Stiftelser i KJØGE og Omegn have været indviede til" af Franziska Carlsen, 1872-73

"Skibsbyggerslægten MØLLER fra Troense" af Jørgen Møller, 1949

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Suppl. a-e" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 22" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 21" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 13" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 12" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 11" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 10" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 9" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 8" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 7" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 6" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 5" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 4" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 3" af Salomon J. Frifelt

"RANDERS AMT" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar : Bind 2" af Salomon J. Frifelt

"Ny kirkehistoriske Samlinger" 1872-73

"MADS NIELSEN, DAVID og METTE MARIE i Guds eget land : En slægtskrønike : Fra Nordfyn til Elsinore i Utah" af Margit Egdal, 2000

"MOGENS, HANNE og KIRSTEN MÜLLER's Aner" af D. Müller, 1957 og 1969

"NOBEL'ske Slægtebøger" af Poul Bredo Grandjean, 1913

"Revision over GRAM og NYBØL GODSER 1761" af Peter Kr. Iversen, 1989

"Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i SLAGELSE LÆRDE SKOLE i September 1835" af J. Chr. Qvistgaard, 1835

"Hjemstavnsbog for FREDERIKSBORG AMT" 1943-44

"FREDERIKSSUND Andels-Svineslagteri 1894-1944" af A. Axelsen Drejer, 1944

"FREDERIKSBORG AMT's Landboforening : 1843 - 7. Februar - 1943" af Anders Uhrskov, 1943

"Fæstning og Fristed : FREDERICIA-Interiører med Figurer 1760-1820" af Hugo Matthiessen, 1950

"De 4 trossamfund i FREDERICIA" af J. Hedemann Baagøe, 1964

"Slægt efter Slægt : Skildringer fra Fortid og Nutid" af PEDER R. MØLLER, 1918

"Efterslægt af Rytter- og Selvejerbonden JENS NIELSEN : F. ca. 1631 : Bruger og Ejer af Ryttergaarden i Søballe og Perritshave ved Skanderborg" af Rasmus P. R. Møller, 1921

"HJØRRING AMT" af Salomon J. Frifelt

"Vort Sogns Historie i 100 Aar [BØRGLUM, DRONNINGLUND og HVETBO HERREDER]" af Salomon J. Frifelt, 1956

Juni 2020:

"Biskop RASMUS MØLLERS slægt" af Lise Lund, 1969

"Landsbyerne i JÆGERSPRIS KOMMUNE" af Elo Harfot, 1980

"Kulhuse og Skoven : Billeder fra HORNSVED" ved Historisk Forening i Jægerspris, 1989

"HORNS HERRED i Middelalderen" af Elo Harfot og Bente Thomsen, 1982

"Industrihistorikeren CAMILLUS NYROP : En Livsskildring" af Eiler Nystrøm, 1922

"Breve fra Reserveløjtnanten til Konseilspræsidenten : Viggo Monrads Breve til Faderen D. G. Monrad 1863-64" ved Albert Fabritius, 1964

"FREDERIKSBERG KOMMUNESTYRE 1857-1957" af Albert Fabritius, 1957

"RECK's familielegat : Fundats : Stamtavle" af Albert Fabritius, 1975

"Danmarks Riges Adel : Dens Tilgang og Afgang 1536-1935 : En Studie i dansk Adelshistorie" af Albert Fabritius, 1946

"DET KONGELIGE BIBLIOTEK's Embedsmænd og Funktionærer 1653-1943" af Albert Fabritius, 1943

"Slægtebog over Afkommet af Borgmester CHRISTJERN NIELSEN i Varde (omtr. 1500). 2den Del" af J. Vahl, 1887-97

"Fra Frederik VI's Tid [i Ribe]" af G. Stemann, 1911-14

"Helling Thøger's Kirke i ENDRUPSKOV" af J. H. Byriel, 1911-14

"Præsten NIELS ANDERSEN SVANSØ" af J. Olsen, 1911-14

"KNUD LANG, Sognepræst til Vilslev og Hunderup" af Michael Mikkelsen, 1911-14

"LYNGBY SOGN i Fortid og Nutid" af Eiler Nystrøm, 1934

"VIRKSUND - med Limfjorden som bagtæppe : de havde til dagen og vejen, Virksund-fiskerne - men så kom der en dæmning" af Hans Korsgaard m.fl., 2019

"THEM's historie i fortid og nutid" af Stig Madsen m.fl., 2019

"LINÅbogen : fortællinger om en landsby og menneskers liv i den" af Jette Kirkegaard Sørensen, 2019

"Gårdene i HÅRLEV SOGN og deres historie 1800-2018 : Hårlev, Lille Linde, Ammerup, Lystrup og Lille Tårnby" af Inger Olsen m.fl., 2019

"En egn bliver til : magt og mennesker i et sjællandsk godsområde fra 1700-tallet til i dag" af Palle Ove Christiansen, 2019

"GRØNHOLT i 900 år : historien om en landsby" af Erik Johansen m.fl., 2019

"STEVNSTRUP - byen mellem floderne : naturligt og nærværende" af Ole Fahlberg m.fl., 2019

"DRÅBY og omegn" af Mogens Møller, 2019

"TØNDER SEMINARIE-STAT : Fortegnelse over lærere og dimittender fra Tønder seminarium 1788-1963" af Jens Lampe, 1963

"SKAARUP SEMINARIUM 1803-1953" af G. Schmidt Nielsen, 1953

"AGNES ROTHE : Et Livsbillede" af Hans Koch, 1916

"JAKOB SCAVENIUS : En moderne politiker i det gamle Højre" af Sigurd Rambusch, 1988

"Husmand og tømmermand i Kås, Jetsmark sogn LARS LARSEN (AGESEN) og efterkommere" af Erling Agesen, 2020

"FREDERIKSBORG AMT's Stednavne", 1929

"Fra slægten HENNINGSEN i Lyngkrog i Vejrum til Hans Peter Wilhelm Nielsen og hans efterkommere" af Jens Aaberg, 2005

"Familien WELLMANNS Stamtavle og tre Sødskende Wellmanns Ahnetavle" af Albert Fabritius, 1927

"Lærer EJNAR POULSEN (1891-1968) i Løvskal og hans familie"

"ARNAKKE (AVERNAKØ) KIRKE" af A. D. Jørgensen, 1869-71

"Degnen i Søllinge, JESPER HANSENS Levnet" af Nic. Jacobsen, 1869-71

"Almueundervisning i VIBORG" af Ejnar Poulsen, 1940

"RANUM-STATEN 1849-1949" af Ejnar Poulsen, 1949

"Bidrag til M. CHRISTIERN PEDERSEN's Levnet" af Holger Fr. Rørdam, 1869-71

"Om Mester MORTEN HEGELUND i Aalborg" af Holger Fr. Rørdum, 1869-71

"HARDSYSSELS Degnehistorie" af Ejnar Poulsen, 1931-34

"Mester HENRIK GERKENS i Børglum" af Holger Fr. Rørdam, 1869-71

"Reformationens Modstandere i HELSINGØR" af Holger Fr. Rørdam, 1869-71

"Kirkelige Forhold i Viborg Stift, navnlig i SALLING, paa Reformationstiden" af A. Heise, 1869-71

"Efterretninger om M. JON JENSEN KOLDING" af Holger Fr. Rørdam, 1869-71

"Uddrag af Præsten CHRISTIERN NIELSEN JUEL's Aarbog" af Holger Fr. Rørdam, 1869-71

"Breve fra Professor JOHANNES STEPHANIUS til Biskop Mogens Madsen i Lund" af Holger Fr. Rørdam, 1869-71

"Om de Roskilde Domkapitel tillagte Præstekald, navnlig SYV, SNOLDELEV og KILDEBRØNDE" af Holger Fr. Rørdam, 1869-71

"Ulykkelige Præster i LYDERSLEV og FRØSLEV" af Holger Fr. Rørdam, 1869-71

"Peder Syvs Optegnelser om Præster i HELSTED" af Holger Fr. Rørdam, 1869-71

"Uddrag af ARSHERREDS gamle Provstebog" af Holger Fr. Rørdam, 1869-71

"Fra det gamle HELSINGØR" af H. C. Kirck m. fl., 1925

"Anetavle for politikeren JENS SØNDERUP (1894-1978)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for idrætsmand og officer NIELS HOLST-SØRENSEN (født 1922)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for håndboldspilleren JESPER NØDDESBO (født 1980)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for erhvervsmanden PEDER LYSGAARD (1927-1967)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for cykelrytteren BJARNE RIIS (født 1964)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Stiftamtmand H. C. NIELSEN. Personlige Erindringer fra Krigsaarene 1848-49-50" ved G. Stemann, 1911-14

"Stiftamtmand Grev SPONNECK's Tilfangetagelse i Ribe, Natten til den 14. Maj 1848" af J. D. Stemann, 1911-14

"Smugleriet ved Kongeaaen i mands minde. Fra omtrent 1838 til 1850" af S. Alkærsig, 1911-14

"GENTOFTE SOGN i Fortid og Nutid" af Eiler Nystrøm, 1916

"Af FABJERG SOGN's Historie" af Niels Nielsen, 1950

"Vort Sogns Historie i 100 Aar" af Salomon J. Frifelt, 1950-58

"Præsten JENS SCHJØRRING i Hodde" af C. Schjørring, 1911-14

"Et Orfejdebrev fra RIBE 1530" af Evald Tang Kristensen, 1910

"1864. Breve fra Stiftamtmand [HENRIK CHRISTIAN] NIELSEN" af G. Stemann, 1910

"Kampen om EGSTRUP og VRANNERUP den 23de April 1849" af Axel Liljefalk, 1910

"VESTJYDSKE Skoleforhold i det attende Aarhundrede" af M. H. Nielsen, 1909

"SØLLERØD SOGN i Fortid og Nutid" af Eiler Nystrøm, 1911

"Faldne og døde fra Sydvestjylland under Kampene for Sønderjylland i 1848-50 og 1864" af N. E. Øllgaard, 1909

"Hvorledes VARDE ENGE kom under LUNDERUP" af J. Olsen, 1909

"Reskriptsamleren, Justitsraad LAURIDS FOGTMANN" af Cathrine Fogtmann, 1909

"Et lidet Bidrag til D. NIELS HEMMINGSEN's Historie" af Joh. Grundtvig, 1867-68

"Bidrag til de filippistiske Bevægelsers og til D. NIELS HEMMINGSEN's Historie" af Holger Fr. Rørdam, 1867-68

"Vor Frue Lysning og Fattigforsørgelsen i SNØDE og STOENSE 1576" af Holger Fr. Rørdam, 1867-68

"En Trolddomssag fra RØDBY 1634" af Holger Fr. Rørdam, 1867-68

"Bidrag til SØNDERJYLLAND's Kirkehistorie i det 16de Aarhundrede" af Holger Fr. Rørdam, 1867-68

"Efterretninger om M. TYGE ASMUNDSEN, Biskop i Lund" af Holger Fr. Rørdam, 1867-68

"Om de Danskes Studeringer i VITTENBERG" af Holger Fr. Rørdam, 1867-68

"HANS TAVSEN som Lærer ved Universitetet i Rostok" af Holger Fr. Rørdam, 1867-68

"Om Fastsættelse af en Præsteenkepension i SKANDERUP 1794" af J. Nissen, 1909

"Uddrag af et 150aarigt Haandskrift om den jydske Hede [af HANS VILHELM KAALUND 1708-1967]" ved John M. Møller, 1909

"JESTED og HILLERUP. Et Tidsbillede fra VILSLEV SOGN fra før 1864" af J. Madsen, 1909

"Justitsraad, Stænderdeputeret HANS WULFF til Elkærholm. Efter hans egne og andres Optegnelser" ved G. Schousboe-Jensen, 1908

"Spansk og fransk Indkvartering i RIBE 1808" af O. Stemann, 1908

"Dansk KIRKE-Stat (Danmarks Præster og Menighedsraad)" af Alfred Th. Jørgensen m.fl., 1934

"Smaatræk fra VAMDRUP-Egnen i 1849" af J. H. Byriel, 1907

"RIBE i Stiftamtmand Moltke's Tid [1796-1811]" af G. Stemann, 1907

"Fra den Store Smuglertid [RIBE AMT]" af Søren Alkærsig, 1907-09

"Præsten C. F. JUNGHANS [1756-1833] og hans Optegnelser 1793-1829" af G. Schousboe-Jensen, 1907-09

"En Hekseproces i VARDE paa Christian IV's Tid" af J. Olsen, 1907

"En Mands og en Hustrus Oplevelser i Krigen 1864, fortalt af dem selv" af S. GODSKESEN, 1907

"FREDERIKSBERG's Historie" af Eiler Nystrøm, 1942-53

"Minder fra 1849 [vedr. Lydum sogn]" af J. AMORSEN, 1906

"HANS PEDERSEN [1785-1883] i Novrup. Et Livsbillede fra Esbjerg-Egnens Fortid" af H. P. H. Novrup, 1906

"Et Aarhundredes Fremskrift. Den økonomiske Udvikling i ØLGOD og ANSAGER SOGNE 1800-1903" af N. H. Uhd, 1906

"Magister MATURIN CARSTENSEN [1669-1747], et Tidsbillede fra det attende Aarhundredes første Halvdel" af Jesper Madsen, 1906

"Minder fra Biskop HERTZ's Tid. Efter hans Datters Optegnelser" ved kammerherreinde H. Stemann, 1906-14

"VIBORG AMTS Degne- og Skolehistorie" af Ejnar Poulsen, 1957

"Om Fattigvæsenet i BRØRUP og LINDKNUD SOGNE i det 18. Aarhundrede" af J. Nissen, 1905

"HESSEL BRO [i Hodde sogn] og Flodens Vande" af Hans Jensen, 1905

"Minder fra svundne Dage" af SIMON NIELSEN, Hovborg, 1905

"Et mekanisk Geni [BENDIX ANDERSEN 1791-1866]" af Poul Andersen, 1905

"OKSBY gamle Kirke og Kirkegaarde før 1891" af J. Olsen, 1905

"En Smuglerhistorie fra 1729 [RIBE AMT]" af Søren Alkærsig, 1905

"Degnen OLUF HANSEN LIND i Vamdrup og den evangelisk-kristelige Salmebog" af J. Nissen, 1905

"VILSLEV i det nittende Aarhundrede. Et Kulturbillede" af J. Madsen, 1905

"Salt- og Stivelsesindustri i VARDEegnen i forrige Aarhundrede" af J. Olsen, 1905

"ST. KLEMENS KIRKE i Ribe" af C. N. Termansen, 1905

"Urolige Majdage [1864] i ANST HERRED" af J. Richter, 1904

"Sognefoged ANDERS KRISTIAN HANSEN [1814-1899] i Gesten, 1904

"Rytterfægtningen ved VORBASSE den 29. Februar 1864" af O. F. Gedde, 1904

"SKIBELUND og dets Mindesmærker" af Georgia la Cour Pedersen, 1904

"Oplevelser i RIBE under Krogen 1864" af J. Helms, 1904

"Et Par gamle Mindetavler i ØLGOD KIRKE" af J. Richter, 1903

"Klitterne i RIBE AMT. En historisk Skildring" af Jens Bruel, 1903

"ANDERS SØRENSEN VEDEL's Mindesmærke i Ribe" af overlærer Øllgaard, 1903

"PEDER PALLADIUS, Haandværkersønnen fra Ribe paa Sjællands Bispestol" af Ludvig Schrøder, 1903

"Danske søofficerer 1933-1982" af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, 1984

"Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark fra 1814 til 1840" af Thomas Hansen Erslew, 1843-68

"Danmarks kommunale Forvaltning", 1928