Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Maj 2022:

"En kjøbenhavnsk Købmands Ungdomshistorie : Optegnelser af LUIS BRAMSEN 1918-44" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1917

"LANDMANDSBANKEN 1871-1921" af Jul. Schovelin, 1921

"RASMUS HANSEN i Ørslev og hans Efterkommere" ved Karen Kirstine Henriksen, 1924

"BØDDEL og KIRURG" af Kristian Carøe, 1912

"Livserindringer" af HENRIK STEFFENS HELMS [1835-1914], 1912

"Danmarks SNEDKERE og BILLEDSNIDERE 1536-1660" af Chr. Axel Jensen, 1911

"STRANGE-Slægten og de deri indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2003

"PRIVATBANKEN i Kjøbenhavn 1857-1907" ved Jul. Schovelin, 1907

"TIETGEN : Et Livsbillede - Den unge danske Købmand Tilegnet" ved Jul. Schovelin, 1895

"FYENS DISCONTO KASSE 1846-1921" af Jul. Schovelin, 1921

"Biskop FREDERIK NIELSEN : En Levnedstegning" af J. C. Kall, 1911

"AKADEMISK SKYTTEFORENING 1861 - 4. April 1911" ved Victor Pürschel, 1911

"Stamtavle over Slægterne STAMPE og THESTRUP med Biografier og Billeder" af Hans Andreas Møller, 1910

"SVÆRKE-slægten II" af Ketty Lykke Jensen, 1999

"SVÆRKE-Slægten" af Ketty Lykke Jensen, 2003

"ODENSE TØMRERMESTERFORENING 1889 - 29. Marts - 1914" af F. Moreau Andersen, 1914

"En dansk BØGVAD slægt og de deri indgiftede familier" af Ketty Lykke Jensen, 2011

"RINGE ANDELSMEJERI 1887 - 20. September - 1912" af Lars Kristensen, 1912

"Slægten KAUFFMANN og de indgiftede slægter" af Peter Kroman og Ketty Lykke Jensen, 2013

"WINDING HERREDS Præste-Enckers Casse 1712-1912 med et Tillæg 1913-17" af T. Løgstrup, 1917

"Slægten NELLEMANN, RASMUSSEN, LUDVIGSEN, SABROE, ULDALL, SKAFTE, HØYER og flere indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2013

"RINGKIØBING LANDBOBANK gennem Halvtreds Aar : 1886 - 1. juli - 1936" af F. K. Erlang, 1936

"Islænderen JON OLAFSSON's Oplevelser som Ostindiefarer under Christian IV - nedskrevne af ham selv" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1907

"Islænderen JON OLAFSSON's Oplevelser som Bøsseskytte under Christian IV - nedskrevne af ham selv" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1905

"Fra Hoffet og Byen : Stemninger og Tilstande 1793-1822 i Breve til Joh. Bülow til Sanderumgaard" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist 1906

"Biskop Balles Visitationsindberetninger 1783-1793" ved Christian Larsen, 2002

"Af en gammel Hofmand [CARL HENRIK HOLTEN]'s Mindeblade" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1909

"WERNER BOYESEN : En dansk Læge fra Pietismens Tid" af K. Carøe, 1910

"Fra det gamle Kongens KJØBENHAVN" af J. Davidsen, 1910

"Danske LANDBRUGSKANDIDATER, deres Virksomhed og Adresser" af L. P. M. Larsen, 1911

"Fortegnelse over Kandidater med "slesvigsk juridisk" eksamen 1796-1863" af H. C. Roede, 1910

"Slægttavle over Slægten BOJESEN" af Magnus Bojesen, 1911

April 2022:

"Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807" ved Christian Larsen, 1999

"Dage kom, dage gik : en arbejderkvindes erindringer" af DAGNY JENSEN, 2002

"Den vest- og sønderjydske Kreditforening af Landejendomsbesiddere 1860 - 28. September - 1910" af F. K. Erlang, 1910

"Efterkommere efter Lærer CHRISTEN NIELSEN, Kippinge, f. 25/8 1809 - d. 12/9 1891 og KIRSTINE BENDIKTE THORSEN f. 17/5 1819 - d. 26/5 1901" af Christen Sass-Nielsen, 1938

"Kongelig Majestæts Hofbarberer indtil 1660" af K. Carøe, 1910

"Minder fra Hjemmet om Pastor LUDVIG HERTEL" udgivet af hans Hustru, 1910

"Historiske Meddelelser over ESKELUND" af P. Lindegard, 1909

"FYNS TELEFONVÆSEN gennem 25 Aar 1884-1909" udgivet af Fyns Kommunale Telefonselskab, 1910

"Fru NANNA KRISTENSEN-RANDERS' sidste Dage, Død og Jordefærd" ved J. P. Kristensen-Randers, 1910

"Det adelige Gravkapel i TVED KIRKE" af P. Frederiksen, 1910

"En Grønlandspræst [CARL EMIL JANSSEN]'s Optegnelser 1844-49" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1913

"Danmarks middelalderlige annaler" af Erik Kroman, 1980

"Terkel Klevenfeldts Rejse-Journaler 1741-45" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1919

"Vikingerne ved Ruslands vugge" af Fritz Wolder, 2016

"Fortidens slagmarker : krig og konflikt fra stenalder til vikingetid" af Jeanette Varberg, 2014

"Vikingernes syn på militær og samfund : belyst gennem skjaldenes fyrstedigtning" af Rikke Malmros, 2010

"De hærger og de brænder : Danmark og England i vikingetiden" af Niels Lund, 1997

"Sangen om slaget ved Maldon og andre kilder til Sven Tveskægs og Olav Tryggvessons kampe i England i 990erne" af Niels Lund, 1991

"Vikingernes verdensrige" af Else Christensen, 2012

"Viking" af Gareth Williams m.fl., 2013

"Vikingernes historie - kort fortalt" af Karsten Gabrielsen, 2000

"Vikinger - kort fortalt" af Kim Hjardar - oversat af Sigurd Toftdahl Terkelsen, 2018

"Sølv, blod og kongemagt : bag om vikingemyten" af Anders Lundt Hansen, 2018

"Viking : ran, ild og sværd" af Jeanette Varberg, 2019

"Vikingernes liv og færden : vikingernes historie i kort, tekst og billeder" af Kim Hjardar - oversat til dansk af Annette Damm, 2017

"Vikingetiden i Danmark" af Frank Birkebæk, 2003

"De danske vikinger : samfund, kongemagt og togter ca. 700-1050" af Arendse og Johnny Thiedecke, 2003

"Vikingestormen : togter mod Vesteuropa 793-937" af Poul Skaaning, 2006

"Alverdens vikinger : dragt, magt og pragt" af Jim Lyngvild, 2020

"I vikingernes vide verden" af Richard Hall - oversat af Rune Brandt Larsen, 2007

"Vikingernes verden : vikingerne hjemme og ude" af Else Roesdahl, 1998

"De danske vikinger i England : røvere og bønder" af Niels Lund, 1967

"Vikinger i krig" af Kim Hjardar og Vegard Vike - oversat til dansk af Annette Damm, 2014

"Lejre bag myten : de arkæologiske udgravninger" af Tom Christensen, 2015

"Florence of Worcesters krønike" ved Erling Albrectsen, 1982

"Det store Bilager i KJØBENHAVN 1634" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1914

"HANS FRIEDRICH SIEWERTSEN 1880-1956, MARIE PAULINE MARTENSEN 1881-1967, to frisiske slægter" af Hanne Bonnichsen Jensen, 2020

"Strandmøllen : Optegnelser af JOHAN CHRISTIAN DREWSEN" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1916

"Det står skrevet II samt slægten BROCHMANN's herkomst i ny belysning" af J. P. Skou, 2003

"De sidste syv Led (200 Aar) af Præsteslægten SOMMER fra Præstholm, Gosmer Sogn" af Otto Vilh. Sommer, 1931

"OLE JØRGENSEN HUGGER og hans efterslægtEn Huggerslægt med rødder Lillebrænde og i Sullerup, Torkilstrup sogn" af Ketty Lykke Jensen, 2008

"FRIBORG-slægten" af Ketty Lykke Jensen, 2001

"Slægt fra Falster : KOCH og SVAN" af Ketty Lykke Jensen, 2008

"ESPENHAYN-slægten : navnet siden fordansket til både ESPENHAIN og ESPENHEIN" af Ketty Lykke Jensen, 2005

"ESKE-slægten" af Ketty Lykke Jensen, 2003

"Slægten NELLEMANN og de deri indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2009

"En KRAG/KRAGH slægt fra Falster" af Ketty Lykke Jensen, 2009

"RASMUSSEN-slægten : en slægt fra Lolland-Falster" af Ketty Lykke Jensen, 2005

"SIGWARD-slægten fra 1630-2008 [med rødder på Lolland]" af Ketty Lykke Jensen, 2008

"Slægten HERTZ" af Ketty Lykke Jensen, 2007

"Slægtsbog over familien ARNKJÆR, ALGREEN-PEDERSEN, BØNLØKKE, FRIIS-PEDERSEN, KRUSELL, KØHLER, SKAFTE, SKYTTE og mange andre" af Birgitte og Ketty Lykke Jensen, 2010

"Lidt om slægterne BELLING, ERIKSEN, EDSKE, HANSEN, JENSEN GAARD, LARSEN, RODE, RASMUSSEN og RICHARDT" af Ketty Lykke Jensen, 2010

"Slægtsbog over familien VEST/WEST, PYNDT, SOMMER, STRANGE og mange andre slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2010

"Slægtsbog som indeholder ANDERSEN, BRÆDDER, CLAUSEN, JYDE, KJØL, KOCH, STRYG og mange flere indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2010 

"Slægt fra FALSTER og MØN" af Ketty Lykke Jensen, 2011

"WILMS-sagaen" af Ketty Lykke Jensen, 2010

"Slægten HERTZ, TRAMPEDACH, LINDHARDT, DASKOV, BILS og flere indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2011

"Slægtsbog for GREEN, STRANGE, MØLLER og andre indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2011

"Falsterske slægter SVÆRKE, SVAN, SOMMER, DYRLØV, PALLE, KOK og indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2012

"Efterkommere efter HANS MOLTER : født ca. 1666 i Karlberg, Slesvig" af Margrethe Rasmussen og Ketty Lykke Jensen, 2013

"MARGRETHE RASMUSSEN og fire slægtsgrene" af Margrethe Rasmussen og Ketty Lykke Jensen, 2013

"Slægtsbog : 16 led af ANDERS SØRENSEN VEDEL og Mette Hansdatter Laugesen - 1542-1616, 1561-1633" af Ernst Peter Vedel, 2002

"Slægten RIEGELS gennem tre Hundrede Aar" af C.W.O. Riegels, 1933

"Familien SPANGSBERG af 14. juli 1835 : Morten Christensen Spangsberg og Cecilie Lauridsens aner og efterkommere" af Ole Wulff, 2002

"Slægten BERG fra Gaarden "Bjerget" i Aaby Sogn i Vendsyssel" af Anton Kjølby, 1921

"Stamtavle over Legatstifteren HANS JØRGEN BAAGØE's Efterkommere til Aar 1941" af P. Lycke, 1941

"Min WOLFFske familie" af Christian Kampen, 2000

"En kjøbenhavnsk Embedsmand JACOB GUDES Optegnelser 1754-1810" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1918

"En islandsk Eventyrer ARNI MAGNUSSONS Optegnelser" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist 1918

"BRUDAGER KILE FRISKOLE 1860-1910" af Jens P. Espersen, 1910

"Mellem to Tidsaldre : Erindringer af IDA JOHNSEN født JESSEN" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1915

"Ahnetavle for ELSE, LIS og SVEN HOUMØLLER" af Sven Houmøller, 1947

"VEST/WEST-slægten" af Ketty Lykke Jensen, 2003

"Den sønderjydske Boelsmand LORENZ NISSEN og Hustru SITZEL (CIDSEL) NISSDATTERS Slægtshistorie fra ca. 1700 til 1946" samlet og udgivet af deres Sønnesøns Sønnesøns Sønnesøn, 1947

"Mine SPANGSBERGske rødder : et stamtræ der udvikler sig til en spændende historie om livet i det barske Vestjylland - i tiden før, der var noget, der hed Esbjerg" af Leif Bruun, 2007

"BÜLOW i Danmark" af Hans Konow, 1964

"FYENS STIFTS LÆSEFORENING 1838-1908 : Tilblivelse og Vækst gennem to Menneskealdre" af W. Norvin, 1908

"Historiske Meddelelser over LYKKESHOLM med Tilliggende samt Stamtavle over Familien LINDEGAARD" af P. Lindegaard, 1910

"Breve fra MAGDALENE THORESEN 1855-1901" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1919

"FREDERIKSEN-slægten fra Høng : en slægtsbog om Dorthea Christine og Carl Martin Frederiksens slægt" af Birthe og Karl Riis, 2012

"Fængselspræsten Pastor VILHELM MUNCK's Optegnelser" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1922

"Af RUD. BAY's efterladte Papirer" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1920-21

"Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid" af Eiler Nystrøm, 1910-13

"Kgl. danske FORSTEMBEDSMÆND før 1660 : Samt Tillæg til kgl. danske Forstembedsmænd 1660-1790 : Bidrag til en »Forstlig Stat«" af Poul Bredo Grandjean, 1911

Marts 2022:

"Aner til HANS ALBECK, f. 1939, og søster IDA : status januar 2010" af Hans Albeck, 2010

"PEDER JENSEN THORSTED's efterslægt : en slægtsbog" af Susanne Uhrenfeldt

"Danske rejsende. Cirkus- og gøglerslægter" af Anders Enevig, 2011

"Erindringer af Pastorinde PAULINE PETERSEN f. Clausen : fhv. kgl. Skuespillerinde" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1919

"H. P. B. BARFOD : Minder fra et langt Liv" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1921

"Blade af KONGSTED SOGN's Historie i 20 Aar. 1799-1819" af Johs. C. Jessen, 1948

"V. og Ø. FLAKKEBJERG HERREDERS Skolehistorie : Blade af den danske Skoles Historie fra ca. 1690 til vore Dage" af Johs. C. Jessen, 1938

"ALSTED og RINGSTED HERREDERS Skolehistorie indtil 1830" af Johs. C. Jessen, 1945

"KALUNDBORG skolevæsens historie indtil 1850" af Johs. C. Jessen, 1954

"LØVE HERREDS skolehistorie indtil ca. 1850" af Johs. C. Jessen, 1955

"SLAGELSE HERREDS Skolehistorie : 1721-1830" af Johs. C. Jessen,1942

"Grandmamas Bekiendelser [SOPHIE DOROTHEA THALBITZER]" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1906

"KJØBENHAVNS HAVN : En Oversigt over Havnens Udvikling fra Christian IV's Tid til vore Dage" af Gerhard L. Grove, 1908

"Dr. MATHIAS STEENSTRUP : Et Liv i oplysningens Tjeneste" ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme, 1908

"Mit Ungdomsliv" af PETER ABRAHAMS, udgivet ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1923

"En Generalstabsofficer i 1864 : Breve fra Major E. SCHAU til hans Hustru" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1925

"De danske STATSBANERS Tjenestemænd" af J. Henriksen og D. O. Høgsgaard, 1926

"De danske STATSBANERS Tjenestemænd" af J. Henriksen og D. O. Høgsgaard, 1922-23

"Coastersømand : Oplevelser og anekdoter over mit liv som sømand" af BØRGE OLSEN, 2002

"Fra J. L. HEIBERG's Ungdom" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1922

"En gammel Landsbypræst [RASMUS USSING]'s Ungdomsminder" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist 1925

"En Rejse til Rusland under Tsar Peter : Dagbogsoptegnelser af Viceadmiral Just Juel" ved Gerhard L. Grove, 1893

"PEDER OXE : Et historisk Billed" af Troels-Lund, 1907

"Christian III's Rentemesterregnskaber" ved Søren Balle, Niels Geert Bolwig og Else Yndgaard, 1999-2003

"Vitae Sanctorvm Danorvm [De danske Helgeners Liv]" af M. Cl. Gertz, 1908-12

"SÆRSLEV HØJSKOLE 1882-1907 : Et Mindeskrift" af Rasmus Nielsen, 1907

"Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 1660-1676" af J. Lindbæk, 1903-10

"CARL BAGGER : En biografisk Skildring af Digteren og hans Hustru" af Andreas Dolleris, 1907

"ANDERS TANGE : En Levnedstegning" af Jørgen Nielsen, 1907

"Af mit Levned" af J. L. USSING, 1906

"Spredte Efterretninger om HELSINGØR APOTEK og dets Ejere" af V. Hostrup Schultz, 1906

"HELSINGØR's Embeds- og Bestillingsmænd : Genealogiske Efterretninger" af V. Hostrup Schultz, 1906

"Kongelige Kammerregnskaber fra Frederik III.s og Christian V.s Tid" ved Emil Marquard, 1918

"Stamtavle over CLAUDIUS ULRICH von ROEPSTORFF's Efterkommere" af Theodor Sigismund Wedel-Heinen, 1906

"Dansk Købstadstyrelse fra Valdemar Sejr til Kristian IV (Forordn. af 1619)" af M. Mackeprang, 1900

"KJØBENHAVN's Huse og Indvaanere efter Branden 1728" af G. L. Grove, 1906

"Jyske Krønike" ved Rikke Agnete Olsen, 1995

"Normannerne" af Johannes C. H. R. Steenstrup, 1876-82

"Adelsvældens sidste Dage - Danmarks Historie fra Christian IV's Død til Enevældebs Indførelse" af J. A. Fridericia, 1894

"Guldmagere i Danmark i det XVII. Aarhundrede" af Aug. Fjelstrup, 1906

"Danske Kongers Haandfæstninger" af Henning Matzen, 1889

"Den danske Kvindes Historie fra Holbergs Tid til vor : 1701-1917" af Johannes Steenstrup, 1917

"Mennesker jeg mødte" af OSCAR GEISMAR, 1944

"Næsbyhoved lens regnskaber 1502-1511" ved Haakon Bennike Madsen og Erland Porsmose, 1991

"Dronning Christines Brevbog 1504-1511, Livgedinget vedkommende" 1884

Februar 2022:

"Vikingerne i Franken : skriftlige kilder fra det 9. århundrede" ved Erling Albrectsen, 1976

"Vikingerne i Paris : beretninger fra 9. århundrede" ved Niels Skyum-Nielsen, 1967

"Det danske Rige i den ældre Vikingetid" af Erik Kroman, 1976

"Vikingetidens aristokratiske miljøer" af Henriette Lyngstrøm m.fl., 2014

"Vikingetidens Danmark : paa oldhistorisk baggrund" af Aksel E. Christensen, 1977

"Jomsvikingernes Saga : Harald Blåtand, Svend Tveskæg og vikingerne i Jomsborg" af Helle Degnbol og Helle Jensen, 1978

"Knytlinge Saga : Knud den Store, Knud den Hellige, deres mænd, deres slægt" af Jens Peter Ægidius m.fl., 1977

"Dudo : Normandiets Historie under de første Hertuger" ved Erling Albrectsen, 1979

"Skjoldungernes saga : Kong Skjold og hans slægt, Rolf Krake, Harald Hildetand, Ragnar Lodbrog" af Karsten Friis-Jensen m.fl., 1984

"JØRGEN og MOGENS ROSENDAHL's slægt : tilbageblik gennem 300 år "af Jette og Mogens Rosendahl, 2011-12

"Slægten Johansen : Brønderslev : forfædre, søskende og efterkommere af (Anders) Christian Johansen af Ajstrup (1859-1942) og hustru Anna (Christine) Carlsen af Vebbestrup (1875-1920)" af Torben Hvidegaard, 2013

"Slægten LANGE fra Roskilde og Frederikssund" af Poul Holstein, 2014

"Inkvisitionskommissionen af 20. Januar 1772" af Holger Hansen, 1927-41

"NIELSEN : En slægt fra Thy og Mors : Kristian Nielsen 1881-1944 og Marie Jensine Nikoline Pedersen 1882-1971 : deres forfædre og efterkommere" af Peter Kudsk, 1992

"Adel : den danske adel efter 1849" af Lars Bisgaatd m.fl., 2015 

"SØNDERHOslægter 1630-2005" af Anne Marie Grønnegaard, 1988-2005

"NORDBYslægter 1600-2015" af Anne Marie Grønnegaard, 2016

"FR. G. KNUDTZON [1843-1917] : Ungdomsdage" ved Julius Clausen, 1927

"FREDERIK MUNK [1566-1634] til Krogsgård" af Bue Kaae, 1960

"NIELS LANGE som bygherre på RIBER KÆRGÅRD" af H. K. Kristensen, 1959

"BÆKKEMONUMENTET - en skibssætning fra vikingetid" af Olfert Voss, 1959

"ANTIKVARER i det gamle RIBE" af Victor Hermansen, 1959

"Erindringer fra en dansk Bondes lange Liv" af POUL TERP, 1923

"Normandiets Historie under de syv første Hertuger 911-1066" af Johannes Steenstrup, 1925

"Fra Fredensborg til Athen : Fragment af en Kvindes Liv [CHRISTIANE LÜTH]" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1926 

"Slægtsbog med Portrætter for Familien FINSEN" af Vilh. H. Finsen, 1935

"Minder om Gamle Hjem og Slægter i ODS HERRED" af Lars Andersen, 1929-38

"Dansk Sømandsliv : Kapt. SØLLING's Optegnelser" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1925

"Biskop JØGRGEN SWANE og hans Hustru MAGDALENE f. BRUUN" af Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1925

"En kjøbenhavners Meddelelser om sit Hjem og sin By 1820-50 (Kontorchef W. KORNERUP's Memoirer)" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1924

"Annales Danici medii ævi [den danske middelalders annaler]" af Ellen Jørgensen, 1920

"Kong Knuts Liv og Gerninger eller Æreskrift for Dronning Emma" ved M. Cl. Gertz, 1896

"KJØGE APOTEK 1646-1896" af E. Dam, 1896

"Blade af en Familie-Krønike (Slægten SWANE)" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1923

"Danmarks Riges Breve 789-1400" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1938-2000

"RINGSTED APOTEK : Et Hundredaars Minde" af E. Dam, 1912

"Oldnordiske Sagaer" udgivet af Nordiske Oldskrift-Selskab, 1826-1837

"SORØ APOTEK gennem 300 Aar" af E. Dam, 1906

"LEMVIG APOTEK i Hundrede Aar : 1813 - 22. April 1913" af E. Dam, 1913

"CHRISTIANHAVNS APOTHEK 1707-1907" af E. Dam, 1907

"RINGKØBING APOTEK gennem 150 Aar" af E. Dam, 1899

"Den Danske Rimkrønike, trykt ved Gotfred af Ghemen. Kjøbenhavn 1495" udgivet 1873.

"Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604" ved Jens Rasmussen og Anne Riising, 1995