Vilhelm Rasmus Andreas Andersen (1864-1953) kom til verden i præstegården i Nordrup på Vestsjælland som søn af sognepræsten. Han blev cand. mag i dansk, latin og oldgræsk. Som lærer på Danmarks Lærerhøjskole fik han stor betydning for udviklingen af faget dansks metodiske grundlag. Han skrev en række mindre sprogvidenskabelige afhandlinger.

I 1944 fik han udgivet sine erindringer. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.