Conrad Emil Marott (1856-1940) kom til verden i Store Heddinge som søn af en bogbinder. Han blev udlært typograf og kom som svend til København. Her var han i kontakt med Louis Pio og sluttede sig til socialismen. I nogle år arbejdede han rundt omkring i landet. I 1888 ses han i Horsens som redaktør af det nye partiblad. 8 år senere overtog han redaktionen af den nyoprettede Social-Demokrat i Odense. Her blev han indvalgt i byrådet som den første socialdemokrat. Samtidig blev han valgt ind i Rigsdagen. Han var i 1919 meget aktiv i forbindelse med afstemningen i Sønderjylland og argumenterede kraftigt  for, at Flensborg skulle indlemmes i Danmark. Hermed kom han i modsætning til partilinjen og blev ekskluderet af Socialdemokratiet.

I 1930 fik han udgivet sine erindringer. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link