Carl Frederik Tietgen (1829-1901) kom til verden i Odense som søn af en snedkermester. Efter udstået læretid i en manufakturhandel rejste han til udlandet for at dygtiggøre sig yderligere. Han kom hjem og slog sig ned i København, hvor han hurtigt demonstrerede sine suveræne evner for økonomi og strategisk tænkning. Han var med ved etableringen af en lang række store virksomheder og regnes for en af de mest initiativrige erhvervsmænd, Danmark har fostret.

Julius Vilhelm Schovelin (1860-1933) kom til verden på Frederiksberg som søn af en maler. Som 17-årig blev han student fra Borgerdydskolen og 5 år senere cand. polit. Fra 1888-1910 var han sekretær i Grosserersocietetets komité og i en periode medlem af folketinget/landstinget. Samtidig var han forfatter til en del værker om økonomisk historie og jubilæumsskrifter for betydende danske virksomheder. 

I 1929 fik Schovelin udgivet en af sine flere bøger om Tietgen: "Tidens Hjul og Tietgen". Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret til en søgbsr PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.