Carl Jacob Hendrich Fog (1823-1901) kom til verden i Stege som søn af en kaptajn. Som 18-årig blev han student fra Metropolitanskolen og 5 år senere cand. theol. I en periode var han lærer, inden han blev kaldet til sognepræst. Fra 1873 ses han som provst i Bogense. 

Ved Hanne Augusta Tanges jordefærd holdt Carl Fog en ligprædiken, der blev udgivet som en lille bog: "† Hanne Augusta Tange, født Petersen. Født i Kjøbenhavn den 30te November 1848. Død i Bogense den 6te Februar 1879. Ved hendes Baare i Bogense Kirke den 14de Februar 1879".

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.