Hans Peter Hanssen (1862-1936) kom til verden på "Nørremølle" i Sundeved som søn af gårdejeren. Han huskes for sin store rolle i forbindelse med genforeningen i 1920. I flere årtier op til genforeningen var han sønderjydernes leder og tillidsmand i forhold til preusserne. 1906-19 var han som repræsentant for Nordslesvig medlem af Rigsdagen i Berlin og forhandlede sig frem til mange indrømmelser til den nordslesvigske befolkning.

I 1928-34 fik han udgivet sine erindringer i fire bind, Sidste bind indledes med:

FORORD

Oprindelig var det min Hensigt at udgive „Et Tilbageblik" i to Bind, hvoraf det første skulde omfatte min Barndom og Ungdom, det andet mine senere Oplevelser. Men da jeg kom til andet Bind, var Stoffet, som jeg arbejdede med, saa overvældende, at de to blev til tre, og hermed udsender jeg fjerde Bind. Naar jeg er endt med en saa bred Skildring af mine Oplevelser som sønderjydsk Politiker, er det under Indtrykket af, at de i vore Forhold dybt indgribende Begivenheder, som vi har oplevet i de sidste tyve Aar, har trængt vore Oplevelser i de for Sønderjylland begivenhedsrige Aar 1907—14 stærkt tilbage i den ældre Slægts Erindring, mens der samtidig er opvokset en Ungdom i Sønderjylland, hvis Minder ikke naar ud over Verdenskrigen. Til fjerde Bind af „Et Tilbageblik" slutter sig mine Dagbogsoptegnelser „Fra Krigstiden". Jeg haaber endnu at faa Tid og Kræfter til at udsende et afsluttende femte Bind af „Et Tilbageblik" om mine Oplevelser efter Tysklands Sammenbrud i Efteraaret 1918.

Aabenraa i November 1934.

H. P. Hanssen

Jeg har scannet de fire bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I : Barndom og Ungdom

Bind II : 1888-1906

Bind III: 1906-1912

Bind IV : 1912-1914