Lauritz Borberg (1837-1909) kom til verden på "Dover Østergaard" i Ydby sogn på Thy som søn af proprietæren. Efter juridisk embedseksamen i 1863 aftjente han sin værneplig og deltog i 1864 som officer ved 17. interfanteriregiment. Efter krigen var han i nole år sanfører i Aalborg, derefter birkedommer på Læsø og byfoged/borgmester i Varde. Han sluttede karrieren som herredsfoged i Nørhald, Støvring og Galten herreder ved Randers.

Lauritz Ploug Borberg (1885-1953) var født på Birkedommergaarden "Klitgaard" på Læsø som søn af ovennævnte. Efter juridisk embedseksamen og aftjening af værnepligt blev han ansat i Indenrigsministeriet. Senere blev han statens sygekasseinspektør og medlem af taltige regeringskommisssioner vedr. social- og kommunallovgivning.

I 1938 fik Lauritz Ploug Borberg udgivet faderens erindringer om krigen i 1864. Den fulde titrel er: "I Krig og Kantonnement 1864 : Personlige Erindringer af Sekondløjtnant ved 17. Infanteriregiment Cand. juris Lauritz Borberg". 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.