Arkæolog Jens Vellev (f. 1945) har på eget forlag i 1976 udgivet denne bog, som han indleder med:

I de 13 år - fra 1863 til 1876 - som ombygningsarbejderne ved Viborg Domkirke varede, blev der optaget en række fotografier, som mere end noget andet samtidigt dokument lader de gamle mure træde frem i deres skrøbelige skønhed. Fotografierne blev straks spredt for alle vinde. Negativerne, såkaldte »våde kollodium-plader«, synes i dag gået tabt, men originale aftryk er fra tid til anden indgået til arkiver og museer, så vi i dag nok har kendskab til alle de optagelser, der er foretaget af den gamle kirke. I det følgende vil optagelserne blive reproduceret efter det bedste kendte aftryk. Kvaliteten af fotografierne svinger, ved de bedste nærmer vi os kunst, andre vil vi derimod i dag betegne som registreringsfotos, mens nogle er taget som rent personlige mindebilleder fra besøget ved den store byggeplads. Set under ét giver de et indtryk af bredden af den fotografiske kunnen i perioden, efter at opfindelsen havde trådt sine barnesko.

Med tilladelse fra Jens Vellev og Forlaget Hikuin har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.