Forlaget Hikuin har i perioden 1974 til 2020 udgivet 41 bind af det videnskabelige tidsskrift ”Hikuin” med indhold af arkæologiske artikler. Forlaget er startet af og ledes stadig af arkæolog Jens Vellev (f. 1945). I 1969 og 1970 var han med til arkæologiske udgravninger i Abu Dhabi og 1973 i Oman.  Han har gennem mange år været tilknyttet Viborg Stiftsmuseum. I 1990 begyndte han et projekt om den middelalderlige saltudvinding på Læsø, som førte frem til, at der nu igen sydes salt på øen. Han stod også bag arbejdet med at etablere Danmarks Saltcenter i Mariager. Han har udgivet mange artikler og bøger om middelalderarkæologiske emner som romansk stenkunst, kirkearkæologi, og renæssancens saltproduktion. Han er redaktør på serien ”Vejledning til danske kirker”. Ansat 1996 på Aarhus Universitet som lektor i middelalderarkæologi. Stod 1999 og 2006 bag de to landsdækkende kulturprojekter ”Middelalderåret 1999” og ”Renæssanceåret 2006”. Han blev Ridder af Dannebrogordenen i 2008. Han har forestået arbejdet med at genåbne Tycho Brahes grav i Prag i november 2010. Jens Vellev blev i maj 2016 udnævnt til æresdoktor ved Lunds Universitet.

Navnet hikuin stammer fra en runeindskrift på en kam, der blev fundet ved en arkæologisk udgravning i Aarhus i 1964. Hikuin er navnet på den mand, der har ejet kammen omkring år 925.

Hikuin   kam

Foto: Lennart Larsen

I samarbejde med Jens Vellev og Forlaget Hikuin har jeg digitaliseret de 41 bind af det anerkendte videnskabelige tidsskrift indeholdende 634 artikler, der omhandler centrale emner indenfor middelalderarkæologien. Der er gennem årene bl.a. behandlet keramik, stenhuse, landbebyggelse, borge, kirker, klostre og mønter.  Via følgende links kan du til privat brug downloade de 41 bind.

Tip: Brug Ctrl + f for at søge efter stednavne/emner i artikeloverskrifterne.

Bind 1 med tema: Danmarks oldtid og middelalder:

Ole Klindt-Jensen: Fornyelse af arkæologien 1893
Kristian Kristiansen: Glerupfundet
Jørgen Ilkjær og Jørn Lønstrup: Cirkulære dupsko
Jens Vellev: Relikvierne fra Seem kirke
Tue Gad: Seem - relikviernes pergamentstrimler
Else Østergård: Analyse af tekstilmaterialet fra Seem - relikvierne
Jens Vellev: Fem himmerlandske kvaderstensbroer
Erik Moltke: Indskriften fra Løvelbro
Birgit Als Hansen: Middelalderlige glasmalerier

Bind 2 med tema: Festskrift til Oscar Marseen:

Signe Pedersen: Oscar Marseen - en bibliografi
Peter Seeberg: Failaka 1962
Søren H. Andersen: En Ertebølleboplads ved Vængesø/Helgenæs
P. V. Glob: Jættestuer ved Boyne-floden
Erik Johansen: 0. Hassing huset. En hustomt fra yngre stenalder
Jens Vellev: Skringstrup-pladsen. Nye betragtninger
Jens-Henrik Bech: Nordjyske fibler fra per. III a af førromersk jernalder
Janni Lindeneg Nielsen: Aspekter af det førromerske våbengravsmiljø i Jylland
Jørgen Lund: Overbygård - en boplads med »underjordiske« huse
Jens Aarup Jensen: To lerting fra Fredbjerg
Per Lysdahl: Jernalderlegetøj?
Palle Friis: 6 små krukker
H. Brinch Madsen: En nordjysk kvindegrav fra omkring 400 e.Kr.
Regnar Pedersen: En gravbygning fra yngre romersk jernalder
Bent Jensen: Bebyggelsesgeografi
Erik Moltke: hikuin
Thorkild Ramskou: Om vikingetidens masker med mere
Inger-Lise Kolstrup: Fallos - Et livskraftigt symbol
Poul Brøgger: Kalkmalerier i Gudum Kirke
Jan Kock: Byarkæologisk topografi i Aalborg
Niels Bendsen: Gaardbo Sø og grisen i sengen
Viggo Petersen: »Din lykkestjerne er ikke langt borte«. En nordjysk spådukke
Torben Witt: Et par prislister for nordjyske glas

Bind 3 med tema: Skandinaviens middelalder: 

Olaf Olsen: Perspektiver for dansk middelalder-arkæologi
Petter B. Molaug: Middelalderarkeologien i Norge
Hans Andersson: Projektet Medeltidsstaden - ett försök att få överblick över svensk stadsarkeologi
Gun Andersson: En stadsarkeologisk undersökning i Visby 1974
Claus Andreasen m.fl.: Horsens - en middelalderbys udvikling
Mogens Bencard: Om Ribes Rådhus, Skibbroen, en udgravning, og et formodet stavbægerværksted
Clifford Long: Trondheims middelalderlige topografi
Bjørn Stürup: Trangstrædegravningen
Jens Vellev: Arkæologiske undersøgelser i Randers 1873 - 1977
Jan Kock: Den romanske Budolfi kirke i Aalborg
Thomas W. Lassen: Råbjerg kirkes senmiddelalderlige altertavle
Per Kristian Madsen: Bispegrave på Øm kloster
Ebbe Nyborg: Mikaels-altre
Karin Kryger: Middelalderens bemalede stenskulptur i Danmark
Bengt Stolt: Oljelampor från äldre medeltid
Jens Vellev: Romanske olielamper fra Danmark
Eric Swanström: Gjutplats för kyrkklocka i Visby
Jens Vellev: Støbning af middelalderens kirkeklokker
Niels-Knud Liebgott: En gruppe nyredolke fra Randers-egnen
Erik Hellerup Madsen: Salt og salthandel i østersøområdet i tidlig middelalder
Jørgen Steen Jensen: Kirkegulvsmønter
Erik Schia: Sko som arkeologisk kildemateriale
Rikke Agnete Olsen: Et nyt registreringssystem for middelaldergenstande

Bind 4 med tema: Periodeovergange og kulturudveksling:

Bo Gräslund: Periodsystem i forskningshistoriskt perspektiv
Poul Klejnstrup-Jensen: Ændringer i arkæologi og anthropologi
Anders Fischer: På sporet af overgangen mellem palæoliticum og mesoliticum i Sydskandinavien
Torsten Madsen: Perioder og periodeovergange i neolitikum
Niels Sterum: Nogle C-14-frie synspunkter på den Beckerske kontakthypotese
Kristian Kristiansen: Periodeovergange i bronzealderen
Carl-Axel Moberg: Före - under- efter senlaténetid: Vendsyssel-Göteborg-Polen
Stig Jensen: Overgangen fra romersk til germansk jernalder
Torben Grøngaard Jeppesen: Oldtidsbebyggelse - middelalderbebyggelse
Aron Andersson: Romanskt och Gotiskt
Peder Mortensen: Kulturforandring eller periodeovergange
Ole Klindt-Jensen: Et stilskifte

Bind 5 med tema: Symboler i materiel kultur: 

Flemming Højlund: Symboler i materiel kultur
Schuyler Jones: Opnåelse af rang og symboler på status hos kalashaerne i Nuristan
Jan Hjarnø: Gravformer, primitive penge og politiske alliancer på Samoa
Flemming Højlund: Stenøkser i Ny Guineas Højland
Mette Bovin: Etniske symboler i et afrikansk kongedømme, Bornu
lan Hodder: Opretholdelse af gruppeidentitet i Baringo-distriktet i det vestlige Kenya
Claude Lévi-Strauss: Et indiariersamfund og dets stil
Jan Ovesen: Studiet af symbolisering i antropologien

Bind 6 med tema: Middelalderlige genstandsgrupper:

Vitus Nielsen og Erik Moltke: Pikhammeren - kan man også skrive med den?
Jens Vellev: Danske solure fra middelalderen
Mogens Vedsø: Abbed Søren’s våbenrude fra Øm kloster
Hanne Dahlerup Koch: En middelalderlig bænk fra Ribe
Thomas W. Lassen: Chrismatorier til bare to slags olie
Ole Schiørring: To middelalderlige figurstager
Jens Vellev: En romansk olielampe fra Ribe
Else Østergård: Nogle mønstrede silketøjer fra danske relikviegemmer
Kirsten Bendixen: Mønter som historisk kilde
Jørgen Steen Jensen: Tyske brakteater i danske fund
Jette Arneborg Pedersen: Et bornholmsk smedesignet
Vivi Jensen: 14 dragtspænder fra Kolding
Lis Nymark: Et nyfundet gravsværd fra Øm kloster
Claus Andreasen: Nordbosager fra Vesterbygden på Grønland
Ingrid Ulbricht: Middelalderlig kamproduktion i Slesvig
Fritze Lindahl: Spillelidenskab
Peter Wagner og Mogens Bencard: Drejet træ fra Ribes middelalder
Per Kristian Madsen: På sporet af en ripensisk middelalder-pottemager
Birgit Als Hansen og Morten Aaman Sørensen: Bistrup Teglværk

Bind 7 med tema: Festskrift til Mogens Bencard:

Ole Schiørring: Mogens Bencard - en bibliografi 1957-1980
Olaf Olsen: Mogens Bencards femogtyve år i Ribe
Ingrid Nielsen: Torvene i Ribe
Helle Reinholdt: Fisketorvet i Svendborg - en identifikation
Anemette S. Christensen: Lidt om torve og gader i det middelalderlige Odense
Bodil Møller Knudsen: Ved torv og havn i Aalborg
Aage Andersen: Skovklosters ejendomme i Næstved i slutningen af 1400-årene og i begyndelsen af 1500-årene
Vivi Jensen: Koldings middelalderlige forsvarsværker og jordværkerne omkring Koldinghus
Jens Vellev: Viborg domkirkes vestfront
Marianne Johansen: Udgift til bygning - et bygningsregnskab fra Ribe
Ebbe Hædersdal: Priorgården i Odense
Hans Krongaard Kristensen: Domprovstegården i Viborg
Palle Birk Hansen: Helligåndshuset i Næstved
Claus Andreasen: Langhus-ganghus-centraliseret gård
Ebbe Nyborg: Om Ribe Domkirkes store ildpande
Else Roesdahl: En tusindårig guldfugl
P. K. Madsen og O. Schiørring: En udgravning i Ribes »nye grav« og et fund af keramik fra 1500- og 1600-årene
Susanne Andersen: Kander fra Ringkøbing
Jan Kock: Lavabo - en senmiddelalderlig vandkedel
Thomas W. Lassen: Omkring billedmaterialet i »Ripæ Cimbricæ«
Bodil Busk Laursen: Den antikvariske Samlings stiftere og støtte

Bind 8 med tema: Middelalderkeramik i Norden: 

Jørgen Skaarup: Borrebjerg - et 1100-tals borganlæg på Langeland
Else Roesdahl: Dansepige i Ålborg
Eskil Arenloft: Nogle karfragmenter fra Skt.Jørgensgårdcn i Odense
Anemette Christensen og Rikke Agnete Olsen: Lertøj fra Øm kloster
Lise Bender Jørgensen: En oversigt over keramikken fra Sandbagen
Søren Frandsen: Nogle kakler og lerkarskår fra renaissancetidens Gilleleje
Per Kristian Madsen: Keramik fra en gravning i Ribes vestby
Vivi Jensen: 1400-årenes lertøj i Kolding
Hans Krongaard Kristensen: Keramiklagfølge ved Viborg Søndersø
Jan Kock og Per Bugge Vegger: Keramik og dets datering - fra to udgravninger i Aalborg
L. Hedeager, B. Poulsen og S. Å. Tornbjerg: Land og by - undersøgelse af østersøkeramikken på Stevns
Lone Schmidt: Endelavekanden
Birgit Als Hansen: Et flisegulv fra teglstenens barndom
Egon Hansen: Fliseovnene fra Bistrup - et rekonstruktionsforsøg
Siri Myrvoll: Keramikken fra handelstorgets middelalderlag - Skien 1979
lan Reed: Noen funn av Middelhavskeramik i Midt-Norge
Asbjørn Herteig: Den vitenskapelige bearbeidelse av keramikken fra Bryggen i Bergen
Petter B. Molaug: Om bruken av leirkar i Norge i middelalderen
Leifh Stenholm: Bottenmårken - tilverkningsstämplar?
Kristina Carlsson: Fransk keramik från Lodose
Anders Broberg: Senmedeltida och efterreformatoriska rorskaftgrytor från Helgeandsholmen
Anders Lindahl: Några teknologiska aspekter på medeltida keramiska produkter
J. P. Taavitsainen: Bartmannskrus i Finland

Bind 9 med tema: Kirkearkæologi i Norden: 

Hans Stiesdal: Grave i tidlige vesttårne
Henrik Grebe: Frådstenskirker
Jens Vellev: Grenåegnens kalkstenskirker
Erik Thomsen: Bygningsstenen i Grenåegnens kalkstenskirker
Elna Møller: Kirkens fjender
Håkon Christie: Den förste generasjon av kirker i Norge
Hans-Emil Lidén: Norsk middelaldersk steinarkitektur
Karin Andersson och Margit Forsström: Svensk kyrkoarkeologi
Erland Lagerlöf: Medeltida träkyrkor i Sverige
Anders W. Mårtensson: Stavkyrkor i Lund
Ragnhild Boström: Ölands Medeltida Kyrktorn
Karin Andersson: Kalmarkustens kyrkor under tidig medeltid
Waldemar Falck: Kyrkoarkeologi på Gotland och Västergarns romanska stenkyrka
Marja Terttu Knapas: Kyrkoarkeologi i Finland
Knud J. Krogh: Gård og Kirke
Kirkearkæologisk litteratur i Norden 1950-1982

Bind 10 med tema: Mindeskrift over Ole Klindt-Jensen: 

Birgit M. Rasmussen: Ole Klindt-Jensen - en bibliografi 1935-1982
Søren H. Andersen: Mindeord om Ole Klindt-Jensen
Jørgen A. Jacobsen: Fynsk jernalderstatus
Ingrid Falktoft Andersen: Kulturforbindelser i den sene førromerske jernalder
Jens Henrik Bech: Heltborg - en byhøj fra Thylands ældrejernalder
Jørgen Lund: Nedgravede huse og kældre fra ældrejernalder
Niels H. Andersen: Jernalderbebyggelsen på Sarup
Søren H. Andersen og Herbert Madsen: Et førromersk bronzestøbefund fra Vitved i Østjylland
Palle Eriksen: Røser i agre
Mogens Hansen: Urnebrandgrube med jernfibula fra Markvænget i Vesthimmerland
Stig Jensen og Helge Brinch Madsen: En 2000-årig kvindegrav fra Tobøl ved Kongeåen
Jesper Laursen: Danske kuglefibler
John Simonsen: Dobbeltåget fra Bredmose i Fjends herred
Elsebeth Sander-Jørgensen Rowlett og Ralph Rowlett: Gundestrup and Titelberg
Mette Høj: Bulbjerggravpladsen
Jens Aarup Jensen: Tre vestjyske lerkargrave
Lotte Hedeager og Kristian Kristiansen: Nr. Broby - en fyrstegrav fra ældre romertid med vogn og hesteudstyr
Per Lysdahl: Brandgrav med tidselfibula fra Trudshohn-egnen, Østjylland
Karin Levinsen: En ældre romertids smedegrav fra Tolstrup ved Års
Mette Iversen: En simpel pragtfibula fra Nørrejylland
Birgit M. Rasmussen: Stjærfundet. Et gammelt fund i ny belysning
Søren Nancke-Krogh: De gyldne »ryttere«
Birgit Lind: Ellegård - en bornholmsk kvindegrav fra yngre germanskjernalder med smykkeopsætning
Jan Skamby Madsen: Et skibsværft fra sen vikingetid/tidlig middelalder ved Fribrødre Å på Falster
Niels Bonde: Dendrokronologisk undersøgelse på skibstømmer fra Fribrødre Å på Falster
Jan Koch: Brovold - boder og arkæologisk kildekritik
Per Ole Schovsboe: Vikingernes vogne
Hans Jørgen Madsen: Et sælsomt spænde fra Samsø
Birthe Kjølbye-Biddie: The Winchester »Weather-Vane« Reconsidered
Wava Armfelt: En vestfold »stikknål« fra Vindebjerg på Knudshoved odde, Sydsjælland
Peter Birkedal Christensen: En lille brik. Den koniske tenvægts spredning
Jørgen Ilkjær og Jørn Lønstrup: Flensborgsamlingens skæbne
Peter Rowley-Conwy: C.J. Thomsen’s Museum and the Three Age System

Bind 11 med tema: Festskrift om mønter til Brita Malmer:

Ulla Westermark: Brita Malmer 60 år 1.6.1985
Ulla Westermark: Brita Malmer-en bibliografi 1948-1984
Philip Grierson: The Date of Theoderic’s Gold Medallion
Jan Zak: Fundumstände der skandinavischen Goldbrakteaten vom Typ G aus Polen, 1850
Kirsten Bendixen: Skandinaviske fund af sceattas
Thomas S. Noonan: The first major Silver Crisis in Russia and the Baltic c. 875-c. 900
Anne Kromann: Kufiske dirhemer fremkommet i Danmark efter 1938
Inger Hammarberg og Gert Rispling: Graffiter på vikingatida mynt
Marion M. Archibald: A Scandinavian coin of Carolingian type from the Cuerdale hoard
Veronica Smart: The Moneyers of St. Edmund
M. D. Metcalf: Circulation of Anglo-Saxon coins within the Northern Lands
Mark Blackburn: English Dies used in Scandinavian Imitative Coinages
Vera Hatz: Nachlese zum Krinkberg-Fund
Gert Hatz: Malmer CE II/Hus
Peter Ilisch: Der Münzfund von Steinfeld
Stanislaw Suchodolski: Imitation of the coinage of Æthelraed II in Central Europe
Istvan Gedai: Dates of Hoards in Sweden and the Coinage of Stephen I of Hungary
C. J. Becker: Lund-Odense-Lund. Numismatiske bidrag til Danmarks historie i 1040’rne
Tuukka Talvio: The Long Cross type of Æthelred II in Finnish finds
Kenneth Jonsson: Mellan vikingatid och medeltid. Uppkomsten av den medeltida myntningen i Sverige
Gert Posselt: Nogle danske mønter med gejstlige fremstillinger før ca. 1150
Bernd Kluge: Schriftbrakteaten der Halberstadter Bischöfe Gero und Ulrich 1170-1177/78
Bjørn Poulsen: Mønter i den senmiddelalderlige danske agrarøkonomi
Kolbjørn Skaare: Norske funn av svenske mynter preget før 1319
Karin Berg: Mynter fra en stavkirke i Gudbrandsdalen
Lars 0. Lagerqvist: Kring trekronorsvapnet på svenska 1300-tals mynt
Jørgen Steen Jensen: De ældste Visby guter og Ebbelnæs-fundet
Pekka Sarvas: En ny typ av Karl Knutssons Stockholmsörtugar
Ryszard Kiersnowski: Zwischen Osten und Westen. Die ältesten Litauischen Münzen
Monica Golabiewski: En senmedeltida svensk-danskmyntskatt i Vättern
Svend Aagaard: Stempelundersøgelse af Frederik III’s danske 2-skillinge 1648
Patrick Bruun: Kushankronologin fastställd? 

Bind 12 med tema: Kirkearkæologi i Norden:

Henrik Græbe: Fra gård til købstad
Ebbe Nyborg: Kirke - sognedannelse - bebyggelse
Jes Wienberg: Bornholms kirker i den ældre middelalder
Håkon Christie: Leidangsmateriell på kirkeloftet
Ole Egil Eide: Hovedøya kloster - bidrag til bygningshistorien
Alf Tore Hommedal: Sola kyrkje i Rogaland
Bernt C. Lange: Korsmerkete bygningsledd fra norske middelalderkirker
Hans-Emil Lidén: Tre eller stein?
Nils Blomkvist: Världshandelsepoken vid Kalmarsund
Erland Lagerlöf: Ristad ritning från 1300-talet
Brita Malmer: Myntfynd i kyrkor
Ake Nisbeth: Ängsö gård och kyrka - ett särfall i svensk medeltid
Eric Swanstrom: »Allhelgonakyrkan«, Sct Per och Sct Hans i Visby
Carl Jacob Gardberg: Åländska försvarskyrkor

Bind 13 med tema: Middelalderlige stenhuse:

Ebbe Hædersdal: Omkring den middelalderlige bebyggelse
Sölve Johansson: Från Tuessens Bodar til Malmöhus Slott
Jørgen Ganshorn: Stenhuse i Kalundborg
Anemette S. Christensen: Middelalderlige stenhuse i Odense
Kjeld Borch Vesth: Odense middelalderlige Bispegård
Hans Henrik Engqvist: Syv senmiddelalderlige gårde i Helsingør
Hans Krongaard Kristensen: Middelalderlige stenhuse i Sct. Mogens Gade i Viborg
Jens Vellev: Gyldenstjernernes gård i Viborg
Anders Andrén: Medeltida tegelhus i Lund - en kort oversigt
Sven Rosbom: Medeltida stenhus i Malmö
Bodil Møller Knudsen og Helle Reinholdt: »I være have« - et middelalderligt rettighedsbegreb

Bind 14 med tema: 30 artikler til Olaf Olsen på 60årsdagen 7. juni 1988:

Lene Larsen: I Olafs kontor
Hans Krongaard Kristensen: Udgravningerne ved Viborg Søndersø
Bi Skaarup: Møllerende eller voldgrav
Lars P. Pedersen: Middelalderlige hustomter ved Odense Å
Ole Schiørring: Byens hus
Michael Andersen: Venderne i Roskilde
Hanne Dahlerup Koch: Fodtøj af læder og dets datering ca. 1250-1500
Per Kristian Madsen: Små krukker fra Ribe
Tove Nyholm: Jernslagger og smedning
Vivi Jensen: Kakler, keramik og glas ældre end 1550
Palle Birk Hansen: Om at udstille middelalderen i Næstved
Else Marstrand: Nyt om Randers madonnaen
Ebbe Nyborg: Korbue, krucifiks og bueretabel
Bent Bang Larsen: Sæbymadonnaens herkomst
Peter Pentz: Odensetavlen og rosenkransmotivet
Jens Vellev: Middelalderens solure
Helle Reinholdt: »... syet i Ring kloster«
Jens Ingvordsen: Ring klosters nordøsthjørne i 1300-årene
Per Bugge Vegger: Hovedbygningen på Dueholm
Anne Nissen Jaubert: Betragtninger over Camp de Péran
Lis Nymark: Samsø voldsteder
Inger Marie Hyldgård: Hedegård - et træbygget borganlæg fra 1300-tallet
Ingolf Ericsson: Engelborg på Slotø -skibsværft, fæstning og lensmandssæde fra kong Hans’ tid
Mogens Vedsø: Berritsgaard
Simun V. Arge: Arkæologisk undersøgelse af middelalderlige bopladslevn i bygden Sandavågur på Færøerne
Jette Arneborg: Nordboerne i Grønland
Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson: Dateringsproblemer i islandsk arkæologi
Lene Rold: Datalogi - en ny hjælpevidenskab i humanioras tjeneste
Thomas W. Lassen: Til forelæsning i Middelalderens Archæologie - for 150 år siden
Else Roesdahl: Middelalder-arkæologi ved Aarhus Universitet

Bind 15 med tema: Nordatlantisk ærkæologi - vikingetid og middelalder:

Grønland
Karen Marie Bojsen Christensen: En undersøgelse af den norrøne areal- og ressourceudnyttelse i Vesterbygden i Grønland
Thomas H. McGovern: A Comparison of the Greenlandic Eastern and Western Settlements

Island
Paul C. Buckland & D.W. Perry: Ectoparasites of Sheep from Stóraborg, Iceland and their Interpretation. Piss, Parasites and People, a Paleoecological Perspective
Bjarni Einarsson: Isländska vikingatida gravar och grävda gårdar. Fakta eller fiktion?
Mjöll Snæsdóttir: Stóraborg. En presentation
Guðrún Sveinbjarnardóttir: Tolkningsproblemer i forbindelse med ødebebyggelsen i Austurdalur i Skagafjórður i Island
Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson: Stöng og Pjórsárdalur-bosættelsens ophør

Færøerne
Simun V. Arge: Om landnamet på Færøerne
Steffen Stummann Hansen: Toftanes - en færøsk landnamsgård fra 9.-10.århundrede
Ditlev L. Dall Mahler: Argisbrekka: Nye spor efter sæterdrift på Færøerne

Nordnorge
Reidar Bertelsen: Gårdshaugene i Nord-Norge. Eksempler på Nordatlantiske teller

Shetland, Orkney & Nordskotland
Gerald F. Bigelow: Life in Medieval Shetland: An Archaeological Perspective
Simon Buttler: Steatite in Norse Shetland
Christopher D. Morris & D. James Rackham: Birsay Bay, Orkney: Human Exploitation of Natural and Agricultural Resources
Colleen E. Batey: Recent Work at Freswick Links, Caithness, Northern Scotland

Bind 16 med tema: Handel og udveksling i Danmarks oldtid:

Marie Louise Stig-Sørensen: Handel, udveksling og dansk arkæologi. Overvejelser omkring nye perspektiver
Peter Vang Petersen: Eksotiske faunarester i Kongemose- og Ertebølletid - et resultat af udveksling?
Lisbeth Wincentz Rasmussen: Dolkproduktion og -distribution i senneolitikum
Pauline Asingh og Marianne Rasmussen: Kommunikation og udveksling i ældre bronzealder - belyst gennem regionale undersøgelser i Syddanmark
Ulla Lund Hansen: Langdistancehandel i romersk jernalder - fra gaveudveksling til aftalehandel
Ulf Näsman: Om fjärrhandel i Sydskandinaviens yngre järnålder. Handel med glas under germansk järnålder och vikingetid
Stig Jensen: Handel med dagligvarer i vikingetiden
Birger Storgaard og Sven Thorsen: Handel med Danmarks oldtid. »En omstrejfende Mandsperson, udsendt af Nationalmuseet« - Handelsmand Peder Rasmussens virksomhed for Nationalmuseet 1898-1930

Bind 17 med tema: Kirkearkæologi i Norden:

Danmark
Ebbe Nyborg: Om kirketopografi og middelalderlig bydannelse
Anemette S. Christensen: Et udbredelseskort over middelalderlige sognekirker i Danmark
Birgit Als Hansen: På sporet af en forsvunden frådstenskirke i Himmerland
Birgit Als Hansen: Arkæologiske undersøgelser i Gundsømagle kirke 1988. Kirkens indre fra o. 1100 til vore dage
Morten Aaman Sørensen: Lihme kirkes romanske tårn
Hans Stiesdal: Danske tårnure 1400-1850
Jørgen Steen Jensen: Senmiddelalderlige mønters brugbarhed som dateringsgrundlag ved kirkefund
Jakob Kieffer-Olsen: Middelalderens gravskik i Danmark
Per Kristian Madsen: Han ligger under en blå sten. Om middelalderens gravskik på skrift og i praksis
Pia Bennike: Middelalderens skeletfund
Keld Grinder-Hansen: Dødemønter fra danske kirker og kirkegårde

Norge
Jørgen H. Jensenius: Planleggingen av en stolpekirke

Sverige
Marian Ullén: Stavkyrkan i Björsäter
Karin Andersson och Thomas S Bartholin: Några medeltida kyrkor vid kalmarkusten i dendrokronologisk belysning
Ragnhild Boström och Thomas S Bartholin: Dendrokronologisk datering av några öländska kyrkor
Jes Wienberg: Kirken, kulturlandskabet og den lange middelalder
Anna Nilsén: Vapenhuset i Frötuna kyrka

Finland
C. J. Gardberg: Den medeltida stadskyrkan i stadsplanen och stadsbilden
Markus Hiekkanen: Den oktogonala kyrkan i Rengo och andra polygonala byggnader i det senmedeltida Finland
Marja Terttu Knapas: Om klockornas placering i finländska medeltidskyrkor
Tove Riska: Den helige biskop Henriks sarkofag i Nousis kyrka

Bind 18 med tema: Arkæologi og renæssance: 

Jens Vellev: Saltproduktion på Læsø, i Danmark og i Europa
Jens Vellev: Træsnittene med saltproduktion i »De re metallica« (1556)
Kent Havemann: Dendrokronologisk datering af saltsyderi på Læsø med et kort rids af udviklingstendenser inden for dendrokronologien
Claus Malmros: Fyr under kedlerne. Trækulanalyse afsaltsyderier på Læsø
Ove Madsen: Konservering af »skraberen« fra Langerøn, Læsø
Kirsten-Elizabeth Høgsbro: Veje og broer i renæssancen
Morten Gøthche: Stinesmindeskibet. Et vrag fra renæssancen
N. J. Israelsen: En skude fra Djursland. Et skibsbygningsregnskab fra 1656-57
Erland Porsmose: Landsbyen i renæssancearkæologien
H. J. Madsen: Skumstrup - Vilhelmsborg. En herregårdstomt fra renæssancen
Michael H. Mortensen: Malmøhus’ kanoner. Om forsvaret af Malmøhus, dets kanoner og fordelingen af Rigets skyts 1597
Christian Eischer: Et glarmesterværksted fra 1600-tallet i Silkeborg Museums have
Jesper Laursen: Faldgruber
Svend E. Albrethsen: 1600-tallets hvalfangst ved Svalbard og Jan Mayen - arkæologiske undersøgelser
Tove Hatting: Dyreknogler i renæssancen
Bi Skaarup: Mad og køkkener i renæssancens Danmark

Bind 19 med tema: Festskrift til Hans Stiesdal på 70-årsdagen 6. maj 1992 - En bog om borge:

Fritze Lindahl: Denne bog handler om borge!
Marianne Poulsen: Hans Stiesdals forfatterskab
Nils Engberg: Danske privatborge før 1250? Et bidrag til det omdiskuterede spørgsmål
Ingolf Ericsson: Nogle bemærkninger om privatborge i Skåne og styltetårne i Danmark
Torkel Eriksson og Thomas Bartholin: Takbjälkar och golvbjälklag. Dendrokronologisk datering av Kärnan
Hans Krongaard Kristensen: Sandgravvold
Nils Engberg: Næsholms datering - dendrokronologisk eller numismatisk? Brugerens dilemma
Jørgen Steen Jensen: Næsholms datering - dendrokronologisk eller numismatisk?
Lennart S. Madsen: Grimsborg, Jels, Refsø og Dresvold. Hans Neumanns voldstedsudgravninger i 1940’erne
Johannes Hertz: Gammelt nyt om Kogsbøl Voldsted
Karen Løkkegaard Poulsen: Eriksvolde - et uafsluttet fæstningsværk?
Per Bugge Vegger: »Gravene ved Alsted«
Connie Jantzen: Det første Egholm. Forgængeren til Egholm Slot
Johannes Hertz: Træk af Trøjborgs bygningshistorie 1347-1854
Vivi Jensen: Byens harnisk og bådsmænds kostpenge. Om Koldings rolle i rigets militære beredskab fra o. 1490-1635
Per Kristian Madsen: Nørreport i Ribe - et forsvundet vartegn for byen
Jens Vellev: Viborgbispens og lensmændenes Hald - og noget om Brattingsborg og Niels Bugges Hald
Hans Gadgaard, Jesper Hjermind og Jens Vellev: Undervandsarkæologiske registreringer ved Bispens Hald
Rikke Agnete Olsen: Livet på Borgen - og omkring den

Bind 20 med tema: Kirkearkæologi i Norden: 

Danmark
Rikke Agnete Olsen: Synet på klostre i Danmark for tyve år siden og i dag
H. N. Garner: Gudenåens klostre
Henrik Græbe: Holbæk Kloster. Sortebrødrenes hus indviet til S. Lucius
Jens Vellev: Viborg Gråbrødreklosters første år og Peder Olsens to notater

Norge
Hans-Emil Lidén: Norsk klosterarkeologi - en forskningshistorisk oversikt
Erik Gunnes: De norske klostre i middelalderen - de skriftlige kilders vidnesbyrd
Christopher McLees: Fragmenter av en klosterkirke. Nye utgravninger i Nidarholm klosterkirke, Munkholmen ved Trondheim
Alf Tore Hommedal: Selja i Nordfjord. Eit forskingsprosjekt rundt eit kyrkjesenter på Vestlandet i tidleg mellomalder
Jørn Sandnes: Middelalderens Trøndelag. Den kirkelige organisasjon i landsdelen, fylkeskirker, sognekirker, klostre

Sverige
Jan O. M. Karlsson: Klostren i det medeltida Sverige - en översiktlig sammanställning

Finland
Markus Hiekkanen: De finska klostren under medeltiden. Arkeologiskt och byggnadshistoriskt perspektiv
Helena Edgren och Markus Hiekkanen: Havet, kapellen och franciskanerna
Kenneth Gustavsson: Undersökningar vid franciskanerkonventet på Kökar, Aland

Estland
Kaur Alttoa: Medeltida estnisk klosterarkitektur
Jaan Tamm: Om utforskningen av den materiella kulturen i Estlands kloster

Bind 21 med tema: Landbebyggelse i middelalderen:

Nils Engberg og Melle Skougaard: Pionererne - en billedkavalkade
Nils Engberg: Resultater og tendenser i dansk landsbyarkæologi
Per Kristian Madsen: Gård, toft og bol. Arkæologisk punktundersøgelse i Vester Vedsted sydvest for Ribe
Palle Siemen: Middelaldergårde og tofter på Esbjergegnen
Henrik Vensild: Jordgravede stolper, fodtømmer og andre »jordnære« bygningsforhold i Skast Herred 1636-1800
Ulla Fraes Rasmussen: Middelalderhuse. Nyere undersøgelser ved Køge
Ditlev E. Dall Mahler: Stabilitet - habilitet. Tanker om den middelalderlige landsby: Tårnby
Tommy E Christensen: KystbebyggeIser i senmiddelalder og renæssance. En komparativ stattis for Østdanmark
Finn Ole Nielsen: Middelaldergårde på Bornholm
Hans Skov: Hustyper i vikingetid og tidlig middelalder. Udviklingen af hustyper i det gammeldanske område fra ca. 800-1200 er.Kr.
Jan Bill: Maritime aspekter af middelalderens landbebyggelse

Bind 22 med tema: Kirkearkæologi i Norden:

Danmark
Ulla Haaslrup: Bemalede romanske døbefonte i det middelalderlige Danmark
Birgit Als Hansen: Arkæologiske spor efter døbefontens placering i kirkerummet gennem middelalderen
Morten Aaman Sørensen: Middelalderlige tagværker, særlig på Sjælland
Jens Vellev: Rundkirken Skt. Mikaelis i Slesvig. Arkæologisk undersøgelse og rekonstruktion af en gådefuld bygning
Jes Wienberg: Gyldne altre, kirker og kritik

Norge
A. Jan Brendalsmo og Rolf Sørensen: Kvader i sentrum. Håndverksmessige og geologiske forutsetninger for bygging av steinkirker i Vestfold i tidlig middelalder
Øystein Ekroll: Mariakyrkja på Gran. Ombygging frå romansk til gotisk - ny form og ny funksjon?
Anne Marta Hoff: Korskiljet i Eidfjord
Jørgen H. Jensenius: Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark
Mona Bramer Solhaug: Norske middelalderfonter av tre
Ola Storsletten: Norske takstoler fra middelalderen

Sverige
Ragnhild Boström: Är Resmo den äldsta stenkyrkan i det dåvarande Sverige?
Karna Jönsson: Lektoriet i Gislöv
Gunilla Malm: Uppsala domkyrkas torn
Anna Nilsén: Valvslagning med tegel i medeltidens svenska sockenkyrkor
Peter Sjömar: Romanskt och gotiskt - takkonstruktioner i svenska medeltidskyrkor
Barbro Sundnér: Byggnadssten i Skåne

Finland
Helena Edgren: Hur en medeltida kyrka reparerades på 1700-talet. Enligt anteckningar gjorda av prosten Alex. Kepplerus i Ingå efter Stora ofreden
Markus Hiekkanen: Takstolar i Finlands medeltida stenkyrkor
Jyrki Knuutila: Vigselhandlingens placeringen i det medeltida svenska kyrkorummet
Pauli Löija: Function of the priest’s door in the medieval churches in Finland

Bind 23 med tema: Danske klostre:

Olaf Olsen: De danske middelalderklostres arkæologi
Jens Ingvordsen: »bedre end det var tilforn«. Ring Klosters middelalderlige bygningshistorie
Hans Mikkelsen: Vor Frue benediktinernonnekloster i Randers
Hans Krongaard Kristensen: Augustinerklostret i Tvilum
Per Bugge Vegger: Dueholm. Et johanniterkloster på Mors
Inger Marie Hyldgård: De arkæologiske spor efter Gråbrødre Kloster i Randers
Jakob Kieffer-Olsen: Ribe Gråbrødrekloster
Palle Birk Hansen: Næstved Gråbrødrekloster og Sortebrødrekloster
Hans Skov: Dominikanerklosteret i Arhus. Arkæologiske undersøgelser i Vor Frue Klosters nordfløj
Jan Kork: Helligåndshus og -kloster i Aalborg. 100 års byggeaktivitet
Tenna Rejnholdt Kristensen: En vandmølle ved cistercienseklostret i Løgumkloster
Jens Vellev: »Kongens Kammer« og »Dansesalen«. Indrettet i Viborg Gråbrødrekloste 

Bind 24 med tema: Kirkearkæologi i Norden:

Danmark
Jes Wienberg: Enten - Eller. Apsidekirker i Norden
Jakob Kieffer-Olsen: Byen, kirken og kirkestrukturen. Nogle overvejelser
Jens Vellev: Viborg Domkirkes omgivelser. Udgravninger 1988, 1989 og 1990

Norge
Jørgen H. Jensenius: Innvielsesrituale for trekirke
A. Jan Brendalsmo: Trøndelags middelalderske kirkesteder: Hvor aristokratisk var landskapet?

Sverige
Maria Cinthio: Trinitatiskyrkan i Lund - med engelsk prägel
Gunhild Eriksdotter: Dalby Klosters dokumentatörer. Kontraster och likheter i sätten att närma sig ett medeltida monument
Eivind Claesson: Eriksberg - en kungsgårdskyrka?
Gunilla Gardelin: En värdering av kvaderstenen i Linköpings domkyrka
Christian Loven: Förhallar och västtorn av trä vid stenkyrkor
Gunilla Malm och Nils-Gustaf Nydolf: Förändringar i byggnadsmaterial och murningssätt. En byggnadsarkeologisk studie av fyra kyrkoruiner i Visby
Jörn Staecker: Gotlands kyrkogårdar. Genus, mission och social hierarki
Uaininn O'Meadhra: Medeltida ristningar i Gotlands kyrkor

Finland
Markus Hiekkanen: Åbobiskoparnas kyrkolandskap

Estland
Jaan Tamm: Franciscan St. Michael’s Monastery of Rakvere, Estonia. Notes on Building History

Bind 25 med tema: Town Archaeology in the Scandinavian and Baltic Countries:

Hans Krongaard Kristensen & Per Kristian Madsen: Introduction
Björn Ambrosiani: Birka: Regional and Local Topography
Bengt Jacobsson: Trelleborg in Scania. Late Iron Age Settlement, Late Viking Age Ring-fort and High Medieval Town
Siri Myrvoll: Pre-urban Settlement: the Example of Skien
Knut Krzywinski: Deposit Analysis. Fingerprints of Former Town Activities. The case of Vetterlidsalmenning, Vägsbunnen, Bergen, Norway
David Earle Robinson: Archaeobotanical investigations at Danish urban sites: Planning and priorities
Christian Radtke: On the Pre-council Municipality of Schleswig
Axel Christophersen: Setja, efla or reisa kaupstad? A critical reading of the Sagas on the origin of Trondheim in light of archaeological evidences
Björn Petterson: Stability and change. Stratigraphy in early medieval Sigtuna. Methods and preliminary results
Kristina Carlsson: Topographical and Functional Changes in the City of Lödöse during the Middle Ages
Marian Rębkowkski: The Location of Medieval Kofobrzeg and the Finds of Pottery as Evidence of Social Changes
Jonas Genys: Pre-urban settlements in Western Lithuania 10th-13th century
Peter Sawyer: Concluding comments: Some problems and comparisons

Bind 26 med tema: Senmiddelalderens træskulptur i Skandinavien:

Henrik v. Achen: To senmiddelalderlige relieffer og deres grafiske forelegg. Stilkritiske refleksjoner omkring Mariafremstillingene i Eksingedalskapet og Rollagtavlen - eller: En mulig virus i operativsystemet
Britta Andersen: Tysker, fremmedarbejder eller østjysk mester? Nyt syn på fire krucifikser fra senmiddelalderen
Jan von Bonsdorff: Imperialissima-måstaren som kategoriseringsproblem
Hans Jørgen Frederiksen: Højaltertavlen i Hviding ved Ribe. Tavlens ikonografiske program og dens kirkehistoriske/kirkepolitiske placering lokalt og internationalt
Birgitte Bøggild Johannsen: Billeder i brug. Lidt om andagt, kult og sjælestiftelser i senmiddelalderens Odense
Søren Kaspersen: Højalter, liturgi og andagt. Betragtninger over Bernt Notkes alterskab i Århus Domkirke
Lena Liepe: Genuskoder i medeltida altarskåp
Ebbe Nyborg: Dansk træskulptur 1100-1400 - egenproduktion, import og eksport
Susanne Wenningsted-Torgard: Et fynsk krucifiks med slægtninge i Sønderjylland. Krucifikser fra begyndelsen af 1300-tallet  

Bind 27 med tema: Middelalderens kirkegårde:

Anders Andrén: Ad sanctos – de dödas plats under medeltiden
A. Jan Brendalsmo: De dødes landskap. Måtte man begraves ved sognekirken i middelalderen?
Jón Viðar Sigurðsson: Gårds- og kirkestruktur på Island fram til ca. 1200
Jørgen H.Jensenius: Hvorfor ble kirkegårder velsignet?
Lars Bisgaard: Begravelse i gilderegi i middelalderen
Peter Carelli: ”Profana gravar” i medeltidens Lund
Hanne Wagnkilde: Gravudstyr og mønter fra 1000-tallets gravpladser på Bornholm
Hanne Dahlerup Koch: Rosenkranse i grave. Gravskikkens baggrund, datering og perspektiver
Michael Andersen: Bispens sidste hvilested? Middelalderlige bispers seglstamper fundet på kirkegårde
Lars Redin: Arkeologiska perspektiv på Westerhus ödekyrkogård på Frösön i Jämtland
Elisabeth Iregren, Högne Jungner, Jyrki Räisänen och Verner Alexandersen: Dieten hos barn och vuxna i Westerhus. Data från spårämnen, kolisotoper och odontologi
Verner Alexandersen og Elisabeth Iregren: Westerhus – Børnenes tænder
Leif Grundberg, Anders Götherström och Barbro Hårding: Björned – benanalyser och kulturhistoriska tolkningar. Undersökningar kring en nordsvensk begravningsplats från tidig medeltid
Jesper Boldsen: Demografisk struktur i landsbyen Tirup
Berit J. Sellevold: Begravelser på en katedralkirkegård: Hamar domkirkeruin
Stephan A. Lütgert: Victims of the Great Famine and the Black Death? The Archaeology of the Mass Graves found in the former Graveyard of Holy Ghost Hospital, Lubeck (N. Germany), in the European Context
Anna Kjellström: En medeltida massgrav från Sigtuna, Sverige. Tolkning och diskussion kring ett flertal skelett med spår efter trauma
Hans Christian Petersen: Det Osteologiske Paradoks. Et identifikationsproblem
Niels Lynnerup, Morten Qvist og Preben Homøe: Mellemørebetændelse
Lars Werdelin, Janken Myrdal and Sabine Sten: Patterns of Stature Variation in Medieval Sweden
Jette Arneborg, Jan Heinemeier, Niels Lynnerup, Niels Rud og Árný E. Sveinbjörnsdóttir: 14C dateringer af menneskeknogler. Med de grønlandske nordboer som eksempel

Bind 28 med tema: Middelderlige pottemagerovne i Danmark:

Jan Kock: Projekt Middelalderlige Pottemagerovne
Jan Kock: Middelalderlige pottemagerovne og pottemagerier i Danmark – en optakt
Jan Kock: Hellumovnen. En pottemagerovn fra ældre middelalder
Jan Kock: Barmerovnene. Pottemagerovne fra 1300-årene
Anne Birgitte Jessen: Kragelundovnen
Asmund Birkals og Per Bugge Vegger: Pottemagerovnen i Fredsø
Niels-Knud Liebgott: Farum Lillevangovnene
Niels-Knud Liebgott: Faurholmovnene
Eskil Arentoft: Radbyovnen. Ovn til fynsk sortgods – rappekar
Ann Bodilsen: Lindholtgårdovnen
Jan Kock: Keramikken fra Hellum
Jan Kock: Keramikken fra Barmer
Anne Birgitte Jessen: Keramikken fra Kragelund
Asmund Birkals og Per Bugge Vegger: Keramikken fra pottemagerovnen i Fredsø
Niels-Knud Liebgott: Keramikken fra Farum Lillevang
Niels-Knud Liebgott: Keramikken fra Faurholm
Morten Søvsø: Pottemageraffald fra Illerup ådal
Asmund Birkals: En affaldsbunke fra en pottemager i Åle. Præsentation af tendenserne i et keramikmateriale
Eskil Arentoft: Produkter fra pottemageren i Radby
Ann Bodilsen: Keramikken fra Lindholtgård
Ole Kristiansen: Peter Pottemager i Slagelse. Kakler og matricer fra pottemagerens affaldsdynge
Egon Hansen: Dagbog for forsøg med ovnene fra Hellum, Barmer og Kragelund i foråret og sommeren 1987
Birgit Als Hansen og Morten Aaman Sørensen: Baggrund for rekonstruktion af ovnene i 1987. Konstruktion, teknik og materiale
Jan Kock og Lone Schmidt: Pottemagerier og pottemagerovne. Etnologiske og etnografiske paralleller
Andes Lindahl: Laborativa analyser av keramik från Hellum, Barmer och Kragelund
Hugo Rasmussen: Temperaturmåling ved brændingerne i de rekonstruerede middelalderlige pottemagerovne
Annette B. Bibby og Inge Sell: Keramikken og ovnen fra Hellum samt en beskrivelse af brændingsforløbet
Rikke Barlebo: Keramikken og ovnen fra Barmer samt brændingsforløb
Birgit Als Hansen, Morten Aaman Sørensen og Jens Chr. Ørting: Ovnen fra Kragelund. Keramik, rekonstruktion og brænding
Lone Schmidt: Middelalderens blyglaserede kander – et forsøg

Bind 29 med tema: Nordeuropæisk dyrestil 400-1100 e.Kr.:

Karen Høilund Nielsen: Fra antikristne symboler til »ophitisk kunstsmag«. Dyrestil i oldtid og nutid
Karen Høilund Nielsen & Siv Kristoffersen: Germansk dyrestil (Salins stil I-III). Et historisk perspektiv
Iben Skibsted Klæsøe: Hvordan de blev til. Vikingetidens stilgrupper fra Broa til Urnes
Bente Magnus: Ørnen flyr – om Stil I i Norden
Elisabeth Barfod Carlsen: Fabeldyr i udvikling. En analyse af D-brakteaterne
Siv Kristoffersen: Folkevandringstidens dyreornamentikk i Sørvestnorge
Tania M. Dickinson: Translating animal art. Salin’s Style I and Anglo-Saxon cast saucer brooches
Karen Høilund Nielsen: Ulv, hest og drage. Ikonografisk analyse af dyrene i stil II-III
Uta Roth: Insulare Tierstile. Entwicklungsgeschichtliche Aspekte
Iben Skibsted Klæsøe: Løver, fugle og slanger
Caroline Paterson: From pendants to brooches. The exchange of Borre and Jellinge style motifs across the North Sea
Anna Hed Jakobsson: Spår av en maktideologi. Städer, tomter, hantverk och djurornamentik 

Bind 30 med tema: Kirkearkæologi i Norden: 

DANMARK
Thomas Bertelsen: Værkstedstradition, mesterrelation og bygherre. Studier af Danmarks senmiddelalderlige styltetårne
Jens Vellev: Sct. Jørgenskapellet ved Spidlegård på Bornholm. Arkæologiske undersøgelser 1918, 1960, 1961, og 1962
Poul Baltzer Heide: Begravelserne i kapellet ved Spidlegård

NORGE
Jan Brendalsmo og Frans-Arne Stylegar: Om kirkesagn og ødekirker. Muntlig tradisjon og stedsnavn som kilder for kirkeforskningen
Jørgen H. Jensenius: De tidlige trekirkenes planlegging og design. Et bidrag til en teoridannelse

SVERIGE
Rikard Hedvall: Kyrkorna i Klåstad. En presentation av ett pågående projekt
Christian Lovén, med ett bidrag av Claes Gejrot: Gravar under kyrkmurar

FINLAND
Knut Drake: Åbo domkyrka – ett fält för fortsatt forskning
Ville Laakso: Papinniemi i Uukuniemi och andra ortodoxa gravfält i östra Finland. Utgångspunkter och aktuell forskningsproblematik
Tanja Ratilainen: Att tolka tegel. En studie av byggnadstekniken i Heliga korsets kyrka i Hattula

Bind 31 med tema: Jernmøllen i Halland:

Hans Andersson: Om Tvååkerprojektet
Gert Magnusson: Järnmöllan i Tvååker. Inledning och projektets bakgrund
Kaj Hørby och Rikke Agnete Olsen: Landsbyen Tvååker og Sorø Klosters ejendom dér
Rikke Agnete Olsen: Sorø i Tvååker
Jens Vellev: Om »Sorø Klosters Gavebog« – og om produktion af jern og salt i Halland
Catharina Mascher & Pär Connelid: Bygden, järnet och klostergodset i Tvååker och Sibbarp. En landskapshistorisk infallsvinkel på den tidigmedeltida järnproduktionen och klosterdonationen av jord i Tvååker och Sibbarp socknar, Halland
Bo Strömberg: Arkeologiska undersökningar av järnhanteringsplatser i Tvååkersområdet
Vagn Fabritius Buchwald: Om jernfremstillingspladserne nær Tvååker, Halland
Gert Magnusson:J ärnhantering i Tvååkersområdet i Halland. En avslutande diskussion kring Järnmöllan

Bind 32 med tema: Runesten, magt og mindesmærker:

Michael Lerche Nielsen: Ravnunge-Tue som navngiven viking, runestensrejser og myte
Per Stille: På vilka sått kan runinskrifter hora samman?
Birgit Sawyer. Thyre, Harald and Ravnunge-Tue
Marie Stoklund: Tolkningen af Bække-, Læborg- og Jelling-indskrifterne og meningen med at rejse runesten
Niels Lund: Stormænd i sen vikingetid
Else Roesdahl: Jordfaste mindesmærker i Danmarks yngre vikingetid
Signe Horn Fuglesang: Runesteinenes ikonografi
Judith Jesch: Memorials in speech and writing
Gunhild Øeby Nielsen: Runesten og magt i Østjylland

Bind 33 med tema: Kirkearkæologi i Norden:

DANMARK
Ebbe Nyborg: Norges kirker
Thomas Bertelsen: Desorienterede kirketårne. Praktiske løsninger og arkitektoniske idealer i senmiddelalderens kirkebyggeri
Morten Pedersen: Brugen af kapelbetegnelsen i det middelalderlige Slesvig Stift. Aspekter af det slesvigske sognemønsters etablering og udvikling
Jes Wienberg: Kirke, kulturarv og konflikt - Mårup på klinten

Norge
Øystein Ekroll: Arkeologi og myter: Om Nidarosdomens historie før 1200
Jens Christian Eldal: Det alminnelige og det overraskende i kirkebyggeskikken: to løsninger i det landlige norske Amerika 1892-94
Francoise Hanssen-Bauer: Konvensjoner om faste kulturminner: Norges forpliktelser og utfordringer til fagmiljøet
Kaja Koliandsrud: Teknologisk kartlegging av norsk polykrom treskulptur fra perioden 1100-1350. Nytt lys på Madonna fra Veldre, Madonna fra Østsinni og Krusifiks fra Tretten
Frans-Arne Stylegar og Jan Brendalsmo: Prestbol og prestgjeld på landet i Stavanger bispedømme i middelalderen
Christer Westerdahl: Skärgårdskapell i Norden. En kortfattad översikt med några reflexioner

Sverige
Ronnie Carlsson: Sct Eriks kapell i Uppsala. En preliminär och kort redogörelse för en arkeologisk undersökning 2004
Sten Tesch: På fast grund. Om det äldsta stenkyrkobyggandet i Sigtuna
Anders Wikström: Den svårfångade kronologin. Om gravstratigrafi och problem med dateringen av Sigtunas tidigmedeltida kyrkor

Finland
Knut Drake: Åbo domkyrkas första murade sakristia
Markus Hiekkanen: Några finska kyrkogravar med pärlor från 1600-1700-talen
Jyrki Knuutila: Identifieringen av Olavsaltaren i Finland som metodologiskt problem
Tanja Ratilainen: The terracotta masks of the Holy Cross Church of Hattula

 Bind 34 med tema: Billedet og historien:

Rikke Agnete Olsen og Jørgen Steen Jensen: Niels Matthias Saxtorph og Danmarks kalkmalerier
Axel Bolvig: hæc pictura completa fuit. Om kalkmalerier og rammer
Peder Bøllingtoft: Fra mur til maleri. Refleksioner over vægmaleriteknikker i 1100 og 1200-tallet
Steen Schjødt Christensen: Er de alternative – de anderledes billeder? Groteske fremstillinger i de danske kalkmalerier: mod- eller medbilleder!
Poul Grinder-Hansen: Øllet eller ideen? Om forståelsen af skævheder i dansk middelalderkunst
Ulla Haastrup: Ansigtsstillingens symbolbetydning i danske kalkmalerier. En gennemgang af syv udsmykninger fra 1100-tallet til 1522
Kaare Rübner Jørgensen: Munke og nonner på danske kirkevægge. Nogle refleksioner over karmelitermunkene i Sæby Kirke
Martin Bo Nørregård: Begrebet arbejde i de danske senmiddelalderlige kalkmalerier
Rikke Agnete Olsen: Børn og dyr i Danmarks kalkmalerier
Kirsten Trampedach: Nedbrydningsfaktorer og restaureringers indflydelse på kalkmaleriers oprindelige udseende
Annedorte Vad: Kan djævle klassificeres?

Bind 35 med tema: Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder:

Peder Gammeltoft og Søren M. Sindbæk: Historisk regionalitet på tværs af faggrænser
Johnny G.G. Jakobsen: Naturgeografi og historisk regionalitet
Peder Dam: Historisk geografi og regionaliseringer. Muligheder og problemstillinger
Bertil Helgesson: Kan regionalitet påvises genom arkeologiskt fyndmaterial? Några metodiska och källkritiska närmanden
Søren M. Sindbæk: Kulturelle forskelle, sociale netværk og regionalitet i vikingetidens arkæologi
Jette Linaa: Region, netværk og materiel kultur
Peder Gammeltoft og Jakob Povl Holck: Regionalitet og sproglig kontakt i vikingetid og middelalder. Strofer om silke og ærlig pæl
Birgit Eggert: Regionalitet i danske stednavne med fokus på torp-, rød-, tved-, og holt-navne
Jens Christian Moesgaard: Udbredelsen af reguleret møntøkonomi i geografisk perspektiv ca. 600 - ca. 1150
Jørgen Steen Jensen: Regionale forskelle på udmøntning og møntbrug i Danmark ca.1050 - ca.1500 

Bind 36 med tema: Kirkearkæologi i Norden:

Danmark
Martin Wangsgaard Jürgensen: Syddør, norddør og det kønsopdelte kirkerum
Hans Krongaard Kristensen: En nydatering af domkirken i Børglum – og hvad deraf følger
Ebbe Nyborg: Den Sorte Død som afspejlet i skandinavisk arkitektur og kunst

Sverige
Gunilla Gardelin: Stenhuggarnas organisation i medeltidens Östergötland
Christian Lovén: Upplands tidiga prosterier – argument i en kunglig prestigekamp
Heikki Ranta, Joakim Hansson, Alf Lindroos, Åsa Ringbom, Jan Heinemeier, Fiona Brock & Gregory Hodgins: Om datering av Gotlands medeltida kyrkor
Jes Wienberg: Romanske runde kirketårne – et skandinavisk perspektiv

Finland
Knut Drake: Kalkstenskonsolerna i Åbo domkyrkas sakristia
Åsa Ringbom, Jan Heinemeier, Alf Lindroos & Árny Sveinbjörnsdóttir: Projektet Ålands kyrkor och murbruksdatering – rapport från en metodutveckling

Island
Orri Vésteinsson: A medieval merchants’ church in Gásir, North Iceland

Bind 37 med tema: Renæssanceglas i Norden:

Jan Kock: Glasproduktion i Danmark indtil slutningen af 1600-tallet og fremtidig forskning i nordisk kontekst – en status
Liv Appel & Arne Jouttijärvi: Glarborg – en glashytte fra renæssancen i Gribskov, Nordsjælland
Arne Jouttijärvi: Affald fra en glasproduktion ved Glargårde
Martin Hansson: Trestenshult och den tidiga småländska glashanteringen
Leif Karlenby: Sundby glashytta och Glashytteuddden utanför Örebro
Johan Åstrand: »…since 1742« – en glasarkeologisk undersökning i Kosta
Annica Ramström: Glasblåsarna på Melchior Jungs glasbruk i Stockholm
Lars G. Henricson: »3 hat kûllar fûlla soûda«. Ur Mäster Gustaf Johan Jungs anteckningsbok i Uppsala universitetsbibliotek – En kort översikt
Peder Månsson (Introduktion af Martin Hansson): Glas-Konsth
Georgius Agricola (Introduktion af Jan Kock): De Re Metallica Libri XII 1556
Georg Haggrén: Bordskultur och glashandel i renässansens Nordeuropa
Torben Sode: Venetianske glas fra Vallensgård, Bornholm
Vibe Esdahl-Schou: Spejle i middelalderens og renæssancens Europa. Produktion, symbolik og arkæologiske levn
Josefina Andersson & Stig Welinder: Glasrutor i en skogsgård
Jette Linaa: Mester Trebing fra Hessen. Livet i glashytten Stenhule ved Silkeborg 1604-1610

Bind 38 med tema: Bygningsstudier:

Rikke Bjarnhof: Tværfagligt samarbejde, forskning, formidling og vores fælles fremtid inden for bygningsrestaurering
Lars Nicolai Bock: Om bygningsarkæologien i arkitektfagets uddannelse og praksis
Torsten Hinge: Nyt lys over Moesgård hovedbygning. Opfølgning og redegørelse for de bygningshistoriske forhold efter restaureringsarbejder 2008-2009
Jens Christian Holst: Dokumentation og datering af teglmurværk. Om iagttagelser og deres samspil i bygningsarkæologien
Lars Vester Jakobsen: Farveundersøgelser og dokumentation som grundlag for farvesætning på historiske bygninger og interiører
Nina Ventzel Riis: Dokumentation i et nyt lys
Steffen M. Søndergaard: Typologier

Bind 39 med tema: Sorø-Studier. Om kirkens og klosterets historie og brug:

Jes Wienberg: Klosterarkæologi og Sorø-studier
Michael Kræmmer: Sorø Klosters ældste historie i de skriftlige kilder
Aage P. Ravnsgaard: Møllediget i Sorø
Mogens Vedsø: Dormitorietrappen i Sorø Klosterkirke – og i andre danske munkeklostre
Hans Krongaard Kristensen: Østfløjen i Sorø og ved andre danske cistercienserklostre
Thomas Bertelsen: Abbedens tagværk – Dendrokronologiske undersøgelser i Sorø Klosterkirke
Kaare Lund Rasmussen, Christina Andersen og Thomas Bertelsen: Naturvidenskabelige undersøgelser af mursten i Sorø Klosterkirke – sortering af mursten
Martin Wangsgaard Jürgensen: Sorø Kirke og Kloster i Praksis. Et liturgisk blik på søndre sideskibs vestre portal
Henriette Rensbro: Sorø Klosters kirkegård for lægfolk. Arkæologisk undersøgelse af grave ved nordre korsarm i 2006
Birgitte Bøggild Johannsen: Fortidskult, status og identitet. Sorø Kloster som kollektivt erindringssted i senmiddelalderen og renæssancen
Knud Holm: Vita Bulla. Overvejelser om en gravsten i Sorø Kirke

Bind 40 med tema: Performance og Ikonografi:

Søren Kaspersen: Ikonografi og performance – et umage eller komplementært par?
Lars Berggren: I hopp om det eviga livet. Dopfunten som performativt objekt
Carsten Bach-Nielsen: ”Os Eden er igen oplukt”. Kerubmotivet i luthersk kirkekunst genovervejet
Lisbet Bolander: En prædikescene i sten
Ragnhild M. Bø: Å sette en dronning i scene. Fremstillinger av kroningsopptoget for Isabeau av Bayern i Grandes Chroniques de France, 1400-1500
Martin Wangsgaard Jürgensen: At være alene med eremitter
Ingalill Pegelow: Fyra oidentifierade mansben i Skara – en dödlig performance
Cecilia Hildeman Sjölin: Över gränsen. liminalitetsaspekter på två senmedeltida skånska kalkmålningssviter
Morten Stige: Gravminner som oppfordring til forbønn
Øystein Ekroll: Nidaros domkirkes korbuevegg. En arkitektonisk iscenesettelse av Olavskulten? 

Bind 41 med tema: Danske klostre:

Christian Vrængmose Jensen & Stig Bergmann Møller: Aalborg Gråbrødrekloster - en status
Morten Søvsø: Ribes klostre

VIBORG GRÅBRØDREKLOSTER
Hans Krongaard Kristensen: Gråbrødre Kloster i Viborg. Introduktion og historie
Hans Krongaard Kristensen: Viborg Gråbrødre Kirke i middelalderen
Jesper Hjermind & Lars Agersnap Larsen: Viborg Gråbrødre Kloster. Det centrale klosteranlæg. Arkæologiske undersøgelser 2004 og 2008-2012
Hans Krongaard Kristensen, Bianca Breum, Martin Risvig & Morten Larsen: De stående bygninger - bygningsarkæologiske undersøgelser i Viborg Gråbrødrekloster