Den fulde titel er: "NIELS RASMUSSEN i Sejrup : En Levnedsskildring med Træk fra den aandelige Vækkelse i Vejle Vesteregn".

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.