Adolph Frederik Charles Meyer (1858-1938) kom til verden i København som søn af en skomager. Han lærte tidligt fattigdommens vilkår at kende. Allerede som lærling på en symaskinefabrik holdt han politiske taler. Han var med til at stifte Socialdemokratisk Forbund og var engageret som rejseagitator for partiet og journalist ved Social-Demokraten. Fra 1895 til 1932 var han medlem af Folketinget.

I 1929-33 fik han udgivet sine erindringer i to bind. Jeg har scannet bogværket til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

I. Del

II. Del