Árni Magnússon (1663-1730) var født på Island som søn ef en præst, nedstammende fra en islandsk høvdingeslægt. Som 20-årig student rejste han til Danmark og læste teologi. Efter embedseksamen vendte han tilbage til Island for at samle håndskrifter. Tilbage i Danmark ses han i 1697 som sekretær ved Gehejmearkivet og 4 år senere som professor i filosofi og danske antikviteter. Han testamenterede sin store samling af håndskrifter til Københavns Universitet. Den blev kendt som Den Arnamagnæanske Samling.

Finnur Jónsson (1858-1934) var født på Island som søn af en boginder og bogsamler. Han studerede klassisk filosofi ved Københavns Universitet og blev kendt for et meget omfattende forfattersksb. Som en fremragende håndskriftlæser leverede han kritiske udgaver af en mængde islandske oldskrifter.

I 1930 påtog han sig for Det Arnamagnæanske Legat at udarbejde: "Árni Magnússons levned og skrifter". Bogværket i to bind indledes med: 

Den 7. januar 1930 indtræffer 200-årsdagen for Arne Magnussons død. Kommissionen har fundet anledning til at mindes ham ved denne lejlighed, hvorfor den vedtog at udgive en udførlig biografi af ham i forbindelse med forskellige aktstykker vedrørende hans liv og skæbne, ligesom også alt, hvad der af hans egne skrifter og optegnelser kunde egne sig til offenliggörelse og som ikke tidligere var trykt (hans håndskriftnotitser i Katalogen). Man har dog ment at måtte medtage hans biografi af Sæmund frode, der blev trykt i 1. bind af Sæmundar edda, men som oprindelig skulde være endel af Arnes værk om Are frode. Det blev overdraget Kommissionens medlem, prof. F. Jónsson, at udarbejde levnedsbeskrivelsen og, i forbindelse med et andet daværende medlem, prof. H. Hermannsson, at bestemme, hvad der kunde trykkes af Arnes efterladenskaber og bringe det i trykfærdig tilstand. I overensstemmelse med denne beslutning har prof. Hermannsson også deltaget i korrekturlæsningen medens han fungerede som medlem af og forstander for samlingen; efter ham overtog dr. J. Helgason hans hverv. løvrigt kan henvises til de oplysninger, som F. Jónsson meddeler i den følgende indledning.

Den Arnamagnæanske Kommission håber, at det således tilvejebragte værk vil findes Arne Magnusson og hans minde værdigt.

Johannes C. H. R. Steenstrup.    Finnur Jónsson.

Kr. Erslev.    Verner Dahlerup.    Svend Dahl.

Jeg har scannet de to bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første bind : Levned og aktstykker 

Andet bind : Skrifter