Anders Mathiesen Hjørring (1619-1678) kom til verden i Hjørring og var fra 1637 og til sin død præst i Vartov Hospitalskirke (Helligaands Hospital).

Dan Christensen har i 2023 transskriberet og bearbejdet det historiske kildeskrift og omtaler sig selv: Jeg er pensioneret datalog uddannet på Københavns universitet og elektroingeniør, med stærk hang til historie af enhver art, men især kildeskrifter. Datalogisk har jeg arbejdet som kombineret soft- og hardware udvikler i den private industri i 35 år. Lejlighedsvis laver jeg oversættelser af interessante historiske kildeskrifter til dansk; gerne hvor ikke andre har været. Da det er en hobby, ser jeg ikke så meget på økonomisk gevinst, men mere på at levere lødige oversættelser til eventuel glæde og fornøjelse for de ærede læsere.

Bogen indledes med forord af Dan Christensen (i uddrag):

Foreliggende bog, udgivet i 1729, er forfattet af præsten Anders Matthisøn Hiøring, som var tæt på begivenhederne, da kong Carl X Gustav af Sverige indledte sit andet angreb på Danmark i 1658.

Præsten, hvis levned i øvrigt er ret ukendt, beretter selv i bogen om sit motiv til at skrive den:

”Enddog mit forsæt udi denne liden tractat, haver ikke været at skrive noget diarium eller historie, men alleene at fremviise til at beskue GUDs underlige gierninger, os beviiste i denne tid.”

Bogens titel er afledt af den gamle græske skik med at sætte en laurbærkrans på hovedet af vindere som et sejrstrofæ. En ”Lejers-Krantz” er simpelthen en ”symbolsk sejrskrans for afvisning af en belejring”. 

Dan Christensen har doneret den bearbejdede tekst til mig. Den søgbare PDF-fil kan downloades til personligt brug via dette link.