Otto Sperling (1602-1681) var født i Hamborg og blev tæt knyttet til ægteparret Corfitz Ulfeldt og hustru Leonora Christina, der var datter af Christian IV. Han blev trukket med i Ulfeldt-parrets fald fra den politiske tinde i begyndelsen af 1650’erne og endte sine dage som fange i Blåtårn.

Sophus Laurits Henrik Christian Julius Birket-Smith (1838-1919) var født i Randers som søn af en boghandler og kom i dåben til at hedde Sophus Laurits Henrik Christian Julius Schmidt. Han blev student som 17-årig og begyndte at studere medicin, men opgav studiet til fordel for historie og fik i 1863 ansættelse som assistent ved universitetsbiblioteket. Efter deltagelse i krigen i 1864 vendte han tilbage til biblioteket, som han i 1880 og indtil sin pensionering var leder af. Ved siden af biblioteksgerningen var han en meget flittig forfatter, der fik udgivet bøger om litteratur- og personalhistorie.

I 1885 fik Birket-Smith udgivet sin bearbejdning af Sperlings selvbiografi med den fulde titel: "Dr.med. Otto Sperlings Selvbiografi (1602-1673) oversat i Uddrag efter Originalhaandskriftet med særligt Hensyn til Forfatterens Ophold i Danmark og Norge same Fangenskab i Blaataarn".

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.