Johan Frederik Classen (1725.1792) var født i Christiania i Norge som søn af en organist. Han fik en teologisk eksamen men kastede sig over praktisk virksomhed både som købmand og godsejer og fik titel af generalmajor. Han stiftede Det Classenske Fideicommis. 

Astrid Paludan-Müller (1873-1930) kom til verden i København som datter af en grossrer og jernstøber. Som ung var hun privatlærerinde på godset Corselitze på Falster. Senere arbejde hun på godskontoret med administration. Efter uddannelse på Handelsskolen for Kvinder blev hun fra 1892 og til sin død fastansat ved den Classenske hovedadministration i København. Fra 1909-13 var hun forkvinde for Danske Kvinders Nationalråd.

I 1923 fik hun udgivet sin anerkendte bog om J. F. Classen. Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.