Daniel Jacobson (1861-1939) kom til verden i København som søn af en grosserer. Som 18-årig blev han student, og 7 år senere tog han medicinsk eksamen. Efter ansættelse på forskellige hospitaler i København blev han overlæge på den psykiatriske afdeling på Frederiksberg Hospital, og hans ry som behandler blev udbredt over hele Skandinavien.

I 1936 fik han udgivet: "Muntre Minder", der indledes med:

FORORD

Naar jeg holder Tale, og det gør jeg ofte — mange siger alt for ofte — har jeg altid, heldigvis da, i hvert Fald een beundrende Tilhører! Mig selv! Det samme gælder ogsaa, naar jeg fortæller »Historier«. Men selvfølgelig kribler det i En for at faa Tilhørerne til at medbeundre. Jeg appellerer derfor her til venlige Læseres om ikke Beundring saa dog indfølende Forstaaelse, naar jeg endnu engang drister mig til at præsentere en lille Samling »Muntre Minder« som et afsluttende Supplement til »Jeg husker« og »I Kittel og Kjole«.

Daniel Jacobson

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1923 udkom: "Jeg husker : Spredte Minder omkring Barndom og Ungdom". Du kan læse mere og downloade via dette link.

I 1932 udkom: "I Kittel og Kjole : Smaatræk af et Menneskes Liv". Du kan læse mere og downloade via dette link.