Hans Victor Clausen (1861-1937) kom til verden i Odense som søn af en farver. Han blev student fra Odense og tog som 24-årig magisterkonferens i historie. I 1887 blev han knyttet til Frederiksberg Gymnasium, hvor han virkede indtil 1926. Ved siden af lærergerningen syslede han meget med sin interesse for topografi og fik udgivet flere bøger, bl.a. "Fra Holbæk amt : Topografisk-historiske skildringer", der anses for at være en af de bedste hjemstavnsskildringer.

"Et Tilbageblik : I Anledning af hans 70-aarige Fødselsdag 14. Januar 1931" blev optaget i 1931 i "Hejmdal".

Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.