Hans Rasmussen Kaster (1738-1816) kom til verden i Trondhjem med en dansk fader og norsk moder. Han blev en fremtrædende borger i Fåborg som rebslagermester, eligeret borger, overformynder og kirkeværge. 

Hakon Hans Christian Müller (1895-1953)  var født i København som søn af en grosserer. I flere år var han ansat ved Helsingør højere Almenskole, og i 1935 tiltrådte han som lektor ved Odense Katedralskole. Han har skrevet adskillige artikler til tidsskrifter og udgivet flere lokal- og personalhistoriske bøger.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.