Johan Carl Henrik Theobald Stein (1829-1901) kom til verden i Københavns som søn af en professor ved Kunstakademiet. Allerede som 12-årig blev han indskrevet som elev på Kunstakademiets Tegneskole. Senere blev han uddannet på Kunstakademiets Modelskole og udviklede sig til en anerkend billedhugger med mange kendte værker, f. eks. Holberg-statuen ved Det Kgl. Teaters facade. I 1881 blev han professor ved Kunstakademiets Modelskole, og fra 1893-96 var han direktør samme sted.

Johannes Theobald Stein (1870-1944) var født i København som søn af ovennævnte. Han gjorde karriere som jurist - fra 1908 med titel af højesteretssagfører..

I 1923 fik Johannes Stein udgivet bogen om sin fader. Han indleder med:

Denne bog tilsigter ikke nogen kunstnerisk Bedømmelse eller Vurdering. Den gør derfor ikke Fordring paa kunsthistorisk Værdi. En Vurdering af min Faders Betydning som dansk Billedhugger, en Paavisning af hans Plads mellem Samtidens Kunstnere ligger uden for min Hensigt og mine Evner, og selvom Evnen var tilstede, kan en Søn ikke bedømme sin Fader. Jeg har kun villet bevare Mindet om en fin og ejendommelig Personlighed med et ideelt Kunstnersind, en klar Intelligens med et overlegent Livssyn, en Skønhedsdyrker og Lysseer i et nøgternt Land og i en illusionsløs Tid. Har jeg tillige formaaet al redde fra Forglemmelse Oplysninger af Værdi for dansk Billedhuggerkunsts Historie i Midten og Slutningen af forrige Aarhundrede, er min Hensigt naaet.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.