Georg Morris Cohen Brandes (1842-1927) kom til verden i København som søn af en silke- og klædehandler. Som 17-årig blev han student og 5 år senere cand. mag. i æstetik. Han debuterede som forfatter i 1866 og blev 4 år senere dr. phil på afhandlingen "Den franske æstetik i vore dage". Han nævnes som teoretikeren bag "Det Moderne Gennembrud" og en af de mest indflydelsesrige inspiratorer i dansk litteraturhistorie på linje med Holberg og Grundtvig.

Henri Nathansen (1868-1944) var født i Hjørring som søn af en grosserer. Som ung cand. jur. blev han dommerfuldmægtig og senere overretssagfører i København. I sin pure ungdom følte han sig drager mod litteraturen og teatret, og fra 1909-11 ses han som sceneinstruktør ved Det Kgl. Teater. Han skrev flere teaterstykker, der blev opført på københavnske teatre - mest kendt er nok "Indenfor Murene". Samtidig fik han udgivet romaner og biografier over kulturpersonligheder.

I 1929 fik Nathansen ugivet sin bog om Brandes, som han afslutter med:

Med dette sidste Penselstrøg har jeg da fuldført mit Portræt af Georg Brandes. —

Et Billedes Værdi som Portræt beror paa, om det Indtryk, Betragteren modtager, føles som Generalnævner for samtlige de Indtryk, Tiden modtog af Mennesket, mens han levede.

Dommen over denne ydre Lighed hører Samtiden til. —

Et Billedes Værdi som Kunst beror paa, om Skildringen har været tilstrækkelig dyb og indtrængende til at frembringe et Værk, der har Værd for Eftermælet i sig selv — uafhængig af den større eller mindre portrætlige Overensstemmelse med Samtidens Indtryk af Personligheden i Liv og Færd.

Den endelige Dom over denne indre Lighed med Aanden og Naturen i Mennesket og i hans Værk hører Eftertiden til.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.