Carl Jacob Hendrich Fog (1823-1901) kom til verden i Stege som søn af en kaptajn. Som 18-årig blev han student fra Metropolitanskolen og 5 år senere cand. theol. I en periode var han lærer, inden han blev kaldet til sognepræst. Fra 1873 ses han som provst i Bogense. 

Ved Axel Tanges jordefærd den 28de April 1877 holdt Carl Fog en ligprædiken, der er udgivet som en lille bog.

Jeg har  benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link