Hakon Hans Christian Müller (1895-1953)  var født i København som søn af en grosserer. I flere år var han ansat ved Helsingør højere Almenskole, og i 1935 tiltrådte han som lektor ved Odense Katedralskole. Han har skrevet adskillige artikler til tidsskrifter og udgivet flere lokal- og personalhistoriske bøger.

Den fulde titel er: "Nogle Skoleminder fra Helsingørs Lærde Skole i Tiden 1820-25 : Meddelt efter Herredsfoged Ole Lunds Manuskript" ved Hakon Müller.

Artiklen er i 1925 optaget i "Fra det gamle Helsingør", der blev udgivet af Frederiksborg Amts Historiske Samfund.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link