Thorvald August Marinus Stauning (1873-1942) kom til verden i Københavns som søn af en karetmager. Han blev udlært cigarsorterer og deltog tidligt i politisk arbejde. Fra 1906 var han medlem af Foketinget, og i 2 perioder 1924-26 og 1929-42 var han landets statsminister.

I 1931 fik Stauning udgivet: "Tanker og Taler : Et Billede af 25 Aar i det offenlige Liv", som han indleder med:

FORORD.

Den 29. Maj 1906 blev jeg valgt til Folketingsmand for Præstø Amts 2. Valgkreds — Fakse. Da jeg saaledes har virket i det offentlige Liv i 25 Aar, har man fra forskellige Sider opfordret mig til at meddele nogle Erindringer fra disse særdeles indholdsrige Aar. Derfor forelægges nu denne Bog, og jeg forsøger heri at give et Billede af Tidens vekslende Forhold ved Hjælp af en Række Taler og andre offentlige Udtalelser, som jeg har fremsat i disse Aar.

Taler og Tanker spænder over mange Sider af Samfundslivet, saaledes som min Virksomhed har gjort det, og netop disse Aar er særdeles indholdsrige, særlig for mig og for mit Parti.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.