Den fulde titel er: "Optegnelser fra Drejø 1661-1875 : Præsteoptegnelser 1661-1708 : Niels Rasmussen Strangesens optegnelsesbog 1793-1845 (1867) : Peder Nielsen Strangesens skrivehæfte 1867-1875".

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.