Johan Vilhelm Beck (1829-1901) kom til verden i Ørslev præstegård ved Slagelse som søn af sognepræsten. Efter teologisk embedseksamen blev han lærer på borgerskolen i Kalundborg. En periode var han kapellan hos sin fader i Ubby sogn, og fra 1865 ses han som sognepræst i Ørum-Ginnerup på Djursland. I 1874 overtog han embedet i Ørslev sogn, hvor han var født. I sine yngre dage så Beck meget op til Grundtvig, men da Indre Mission blev stiftet i 1861, blev han medlem af bestyrelsen. Fra 1881 var han bevægelsens formand.

Johan Andreas Neergaard Fibiger (1868-1937) var født på Sjørupgaard ved Nimtofte som søn af proprietæren. Som ung cand. theol. blev han lærer ved Ranum Statsseminarium, hvor han kom i forbindelse med Indre Mission.

I 1922 fik Fibiger udgivet sin bog om Vilhelm Beck. Jeg har benyttet mig af Det Kongelioge Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.