Charlotte Marie von Scholten (1855-1931) kom til verden i Glückstadt, Schleswig-Holstein som datter af en kaptajn. Hun kendes som forfatter af nogle få titler.

I 1921 fik hun udgivet sin selvbiografi, der indledes med: 

FORORD

Mit Maal med denne lille Bog har ingenlunde været at gøre dybtgaaende psykologiske Studier, hvad de optrædende Personer angaar, men kun at berette Smaatræk, som jeg har hørt dem og tildels oplevet.

Skulde det hænde, at der i en eller anden Læsers Erindring opdukker et gammelt Minde, som han genkalder sig med et Stænk enten af Glæde eller Vemod, da er Forfatterens Hensigt naaet og Bogen ikke skrevet helt forgæves.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.