Thyra Margrethe Marie Kirstine Lauesgaard (1865-1949) var født i Sillerup ved Haderslev som datter af en lærer. I 1889 blev hun viet til cand. theol. og senere sognepræst Frederik Engelhardt Bojsen Jensen. Hun fik en uddannelse i sygepleje og var i en årrække konsulent for håndarbejdsundervisningen ved højskolerne. Hun var en foregangskvinde med mange interesser. Mest kendt er hun for sit forfatterskab af historisk-biografiske bøger. 

I 1930-31 fik hun i to bind udgivet: "Fra gamle Præstegårde". Hun indleder med:

I 50 År har jeg levet i forskellige af Danmarks Præstegårde, og det falder mig naturligt at lade dem danne Rammen om disse mine Minder, hvori jeg vil søge i Taknemlighed og Oprigtighed at indløse min Gæld til kære levende og afdøde.

Jeg har scannet de to bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I

Bind II