Anders Jørgensen (1839-1915) var født på Flødstrup Mark ved Nyborg som søn af en husmand. Som ung kom han ud at tjene ved landbruget . Fra 1857-58 var han elev på Kolds højskole. 5 år senere tog han lærereksamen, og fra 1872-1912 ses han som forstander for Høng højskole. 

Tormod Jørgensen (1876-1947) kom til verden på Høng højskole som søn af Anders Jørgensen. Han blev student som 18-årig og cand. mag. i historie 7 år senere. I 1912 afløste han sin far som forstander på Høng højskole. Ved siden af denne gerning er han kendt som forfatter af nogle personalhistoriske værker. I 1922 fik han udgivet: "Anders Jørgensens Erindringer", som han indleder med: 

I sine sidste leveår nedskrev fader sine minder fra barndommen og de unge dage. Disse optegnelser — som de kaldes i det følgende — udgør den første halvdel af denne lille bog. Den anden halvdel er hovedsagelig et optryk af, hvad han i forskellige årgange af Meddelelser fra Høng højskoles elevforening har fortalt om sit liv og sin gerning. Jeg har på grundlag af hans egne notitser til indledning givet en lille udsigt over hans slægt, udfyldt mellemrummene mellem hans skildringer, indføjet breve m. m. af betydning og afsluttet med en kort oversigt over faders sidste levetid. Læserne vil straks kende mine indskud på de små forbogstaver i navneordene. — Faders optegnelser er i alt væsentligt gengivet, som han selv har nedskrevet dem. Det samme gælder de anførte breve o. lign, med undtagelse af brevet s. 88 ff.

Det er mit håb, at bogen ikke blot må glæde faders gamle elever og andre venner, der måske selv har hørt ham fortælle meget af det her optegnede, men at den også må kunne interessere almindelige læsere som en lille fordringsløs »skildring af det virkelige liv« i Danmark i vore fædres og bedstefædres tid.

Tormod Jørgensen.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.