Nanna Christiane Boisen (1835-1894) var født i Store Hedinge som datter af en kateket og førstelærer. I 1856 blev hun viet til sognepræst og højskoleforstander Niels Julius Jensen. Allerede som barn viste hun evner for tegning og broderi. Hun udnyttede disse evner som underviser på den højskole, som hun og hendes mand drev i tilknytning til deres præstegård i Ebeltoft.

Thyra Margrethe Marie Kirstine Lauesgaard (1865-1949) var født i Sillerup ved Haderslev som datter af en lærer. I 1889 blev hun viet til cand. theol. og senere sognepræst Frederik Engelhardt Bojsen Jensen. Hun fik en uddannelse i sygepleje og var i en årrække konsulent for håndarbejdsundervisningen ved højskolerne. Hun var en foregangskvinde med mange interesser. Mest kendt er hun for sit forfatterskab af historisk-biografiske bøger. 

I 1915 fik Thyra Jensen udgivet bogen om sin svigermoder Nanna Jensen. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.