Olaf Rye Poulsen (1849-1923) var født i København som søn af en skomager/herskabstjener. Allerede fra sin tidligste barndom viste han interesse for teatret. Som 17-årig blev han tilknyttet Det Kgl. Teater og regnes for sin generations største skuespiller.

Elit Poul Ponsaing Reumert (1855-1934) kom til verden i Aalborg som søn af en adjunkt og senere sognepræst. Som 18-årig blev han student fra Borgerdydskolen på Christianshavn og påbegyndte medicinske studier. Men scenen og litteraturen trak, og han blev en meget anerkendt skuespiller, oversætter, forfatter og teaterhistoriker.

Reumerts bog om Olaf Poulsen udkom i 1923. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen (der mangler side 14). Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.