Andreas Schack Steenberg (1854-1929) kom til verden i Hamborg som søn af en postmester/kammerråd. Som 19-årig blev han student, og 4 år senere tog han eksamen i statsvidenskab. Desuden tog han eksamen i matemarik og flere naturfag fra Polyteknisk Læreanstalt. Allerede som ung adjunkt på Horsens Lærde Skole oprettede han en bogsamling, der blev åbnet for offentligt udlån. På mange rejser til udlandet fik han opsamlet viden om bogsamlingsvirksomhed og efter hjemkomsten tog han initiativer til udvikling af biblioteksvæsenet i Danmark.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne erindringsbogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.