Henrik Christopher Glahn (1738-1804) var dansk præst, der i 1763 blev missionær i Holsteinsborg i Grønland.

Hother Bertel Simon Ostermann (1876-1950) kom til verden i Nørre Årslev ved Randers som søn af en købmand. Som 25-årig teologisk kandidat rejste han til Grønland, hvor han var blevet ordineret medhjælper og præst i Jakobshavn. Han beklædte flere embeder i Grønland og rejste hjem til Danmark i 1921 for at tiltræde som sognepræst i Greve ved Roskilde.

I 1921 fik Ostermann udgivet sin bog: "Missionær i Grønland Henric Christopher Glahns Dagbøger for Aarene 1763-64, 1766-67 og 1767-68". 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.