Niels Jørgen Jensen Lund (1840-1920) kom til verden i København som søn af en regimentsmusiker. Som 18-årig blev han student og virkede fra 1855-63 som organist ved den katolske kirke i Bredgade. Han blev cand teol. i 1865, lærer ved De forenede Kirkeskoler, kateket ved Trinitatis Kirke 1868, sognepræst i Povlsker 1874, i Fruering-Vitved 1885 og i Såby-Kisserup 1900. 

Clara Emilie Wilhelmine Kolthoff (1844-1928) var født i København som datter af en professor, Dr. theol. I 1868 blev hun viet til Niels Jørgen Jensen Lund.

I 1923 fik Clara udgivet sin mands erindringer. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.