H C Andersen

H. C. Andersen (1805-1875)

 

Bøger der kan downloades:

"Mit Livs Eventyr" af H. C. Andersen, 1855-71

"Signe Læssøe, født Abrahamson. En Livsskildring" af Nicolaj Bøgh, 1877

"H. C. Andersen og det Collinske Huus. Et Bidrag til Andersens og hans Omgivelsers Charakteristik" af E. Collin, 1882

"Dr. Georg  Brandes's Anekdoter om H. C. Andersen" af Jonas Colling, 1896

"1805 - 2. April - 1905 : H. C. Andersen : Fra hans Fødeby" af Hans Brix m.fl., 1905

"Om Hans Christian Andersens Slægt" af Gustav Ludvig Wad, 1905

"Odense Bys Bog om H. C. Andersen" af Sophie Breum, 1905

"Fra H. C. Andersens Barndoms- og Ungdomsliv" af Nicolaj Bøgh, 1905

"HANS CHRISTIAN ANDERSEN : Et Digterliv" af H. Schwanenflügel, 1905

"H. C. Andersen og Storhertug Carl Alexander af Sachsen-Weimar-Eisenach" af Louis Bobé, 1905

"H. C. Andersens sidste Leveaar : Hans Dagbøger 1868-75" ved Jonas Collin, 1906

"H. C. Andersen og hans Eventyr" af Hans Brix, 1907

"H. C. Andersen og hans nærmeste Omgang" af Rigmor Stampe, 1917

"H. C. Andersen og det Melchiorske Hjem" af Elith Reumert, 1925

"H. C. Andersen som han var" af Elith Reumert, 1925

"H. C. Andersen i Tekst og Billeder" af Karl Larsen, 1925

"H. C. Andersens Levnedsbog : Digterens Liv 1805-31 : Nedskrevet 1832" ved Hans Brix, 1926

"H. C. Andersen og de, der "mishandlede" ham" af Inga Nalbandian, 1928

"H. C. Andersen og Collinerne. Et Nødværge" af Ionas Collin, 1928

"H. C. Andersen og Collinerne : En Bekræftelse" af Inga Nalbandian, 1928

"H. C. Andersen og Musiken" af Gustav Hetsch, 1930

"H. C. Andersens Breveksling med Edvard og Henriette Collin" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1933-37

"H. C. Andersen og Georg Brandes samt andre H. C. Andersen-Studier" af J. P. Bang, 1936

"H. C. Andersens Dagbog fra hans sidste Slagelse-Aar 1825-1826" ved H. G. Olrik, 1936

"H. C. Andersen og København" af Georg Nygaard, 1938

"H. C. Andersen i København" af H. G. Olrik, 1942

"Paa Rejse med H. C. Andersen : Dagbogsoptegnelser" af William Bloch, 1942

"Hans Christian Andersen : Undersøgelser og Kroniker 1925-1944" af H. G. Olrik, 1945

"H. C. Andersens protegé. En Middelfart-drengs [Hans Christian Jørgensen] historie fortalt i breve" v. Åge Petersen, 1967

"H. C. Andersen på Fyn 1819-75" af Hans Henrik Jacobsen, 1968

"Fyn rundt med H. C. Andersen" af Hans Henrik Jacobsen, 1969

"H. C. Andersens dagbøger 1825-1875" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1971-1976

"H. C. Andersens almanakker 1833-1873" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1990

Artikler der kan downloades

"Om Hans Christian Andersens Slægt" af G. L Wad, 1902

"Spredte Træk, fyenske Personer vedrørende [med relation til H. C. Andersen]" af Christine Reimer, 1915

"Nogle nye Undersøgelser om H. C. Andersens Slægt og hans Fødested" af H. G. Olrik, 1925

"H. C. Andersen og hans fynske Hjemstavn" af K. L. Kristensen, 1930

"Om Rejseunderstøttelse til H. C. Andersen i 1841. Nogle Breve og et Par Aktstykker" ved H. G. Topsøe-Jensen, 1933

"Om Personer af H. C. Andersens mødrene Slægt" af H. G. Olrik, 1934

"H. C. Andersen og de danske i Paris 1833 : En Vise og lidt Kommentar" af H. G. Topsøe-Jensen, 1934

"H. C. Andersen som Ansøger og H. C. Andersens sidste Vilje" af E. Marquard, 1939

"H. C. Andersen og det Collinske Huus. Småstykker fra den Collinske Brevsamling" ved Albert Fabritius, 1941

"Konferentsraad A. L. Drewsens Optegnelser om H. C. Andersen" ved H. Topøe-Jensen, 1943

"H. C. Andersen og Odense Katedralskole" af H. H. Jacobsen, 1968

"Da H. C. Andersens far blev frimester" af Dorrit Andersen, 2004

"Evighedens frø - H. C. Andersen og kristendommen" af Johan de Mylius, 2005