Georg Morris Cohen Brandes (1842-1927) blev født i København i en jødisk grossererfamilie. Han blev kendt som dansk kritiker og literat, der havde stor indflydelse på skandinavisk litteratur fra 1870-erne og frem til sin død.

Hans Christian Andersen (1805-1875) behøver vist ikke nogen beskrivelse.

Jonas Sigismund Collin (1840-1905) var født i København som søn af en departementsdirektør og etatsråd og barnebarn af Jonas Collin (1776-1861), der var H. C. Andersens mæcen. Han blev cand. mag. i zoologi og fik udgivet en del bøger med zoologisk indhold. H. C. Andersen følte en stor taknemmelighedsgæld til familien Collin og inviterede Jonas Collin (den yngre) på nogle af sine udlandsrejser.

Collins bog "Dr. Georg Brandes's Anekdoter om H. C. Andersen" er scannet af Det Kongelige Bibliotek. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.