Edvard Collin (1808-1886) var født i København som søn af fuldmægtig senere finansdeputeret Jonas Collin, der omtales som H. C. Andersens mæcen. Han tog juridisk embedseksamen som 23-årig, der efter flere assessor-stillinger førte ham til finansministeriet som direktør. Fra 1864-86 var han administrerende direktør for Sparekassen Kjøbenhavn og Omegn. Han var H. C. Andersens nære ven og fik i 1882 udgivet "H. C. Andersen og det Collinske Huus. Et Bidrag til Andersens og hans Omgivelsers Charakteristik", hvor han skildrede sit hjem og dets forhold til den store digter.

Bogen indeholder også en fyldig omtale af faderen Jonas Collins levnedsforløb og en stamtavle. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.