Den fulde titel er: "Om Rejseunderstøttelse til H. C. ANDERSEN i 1841. Nogle Breve og et Par Aktstykker".

Artiklen er i 1933 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.