Jacob Peter Bang (1865-1936) kom til verden i Rønne som søn af en adjunkt. Som 17-årigt blev han student og 6 år senere cand. theol. I mange år virkede han som lærer, og fra 1910 ses han som professor i teologi. På grund af sygdom tog han sin afsked i 1924, men genvandt kræfter til et litterært frugtbart otium. Han fik udgivet nogle biografier og flere titler om religionshistorie.

I 1936 udkom "H. C. Andersen og Georg Brandes samt andre H. C. Andersen-Studier", som indledes med:

FORORD

 

Skønt de senere Aar har bragt os en ret righoldig Litteratur om H. C. Andersen, er der endnu paa dette Felt meget at gøre. Der er i hans Efterladenskaber, saaledes i hans righoldige Brevveksling, endnu mange Skatte at hæve og et rigt Stof at udnytte. Det er som et Forsøg i denne Retning, at denne lille Bog melder sig. Noget af det her meddelte Stof er tidligere blevet benyttet i Artikler i »Berlingske Tidende« og i »Fyns Tidende«. 

 

Forf.

Ifølge indholdsfortegnelsen:

1. Geni eller Talent
2. H. C. Andersens Lidelse
3. H. C. Andersen og Georg Brandes
4. Klokken
5. Skyggen
6. H. C. Andersens Forfængelighed

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link