Aage Christian Petersen (1915-1974) var født i Middelfart som søn af en former. Han ses som typograf, redaktør og byrådsmedlem i Middelfart. Han har skrevet en del lokal- og personalhistiske bøger, bl.a. "H. C. Andersens protegé : En Middelfart-drengs historie fortalt i breve", der handler om Hans Christian Jørgensen (1847-1869). Bogen indledes med:

Forord

 

Hans Christian Jørgensen’s navn stødte jeg første gang på, da jeg en dag tilfældigvis bladede i Elith Reumerts bog: »H. C. Andersen og Det Melchiorske Hus«. Deri citeres et brev, som H. C. Andersen skrev den 30. august 1869 til Dorothea Melchior. Navnet ville ikke ud af min erindring, så jeg gav mig til at søge efter mere til belysning af den unge mands skæbne.

Eftersøgningen førte mig vidt omkring i H. C. Andersen-litteraturen og i arkiverne. Nogen mundtlig erindring fandtes ikke om Hans Chr. Jørgensen i hans barndomsby, men hans plejefar, vægter Uhl, havde jeg tidligere beskæftiget mig med. Efterhånden havde jeg tilstrækkeligt stof til at kunne skildre det ydre forløb af Hans Christian Jørgensens skæbne, og så faldt det mig ind, at ved at offentliggøre beretningen, ville hans gæld til H. C. Andersen i en vis forstand blive betalt, thi digterens omsorg for den unge middelfarter viser, at han ikke var så selvoptaget, som mangt og meget ellers berettiger til at tro.

Skildringen af Hans Christian Jørgensens baggrund i Middelfart har jeg gjort ret udførlig. Omvendt har jeg ikke fundet anledning til at gå nærmere ind på en skildring af H. C. Andersen og den kreds, som på hans initiativ hjalp Hans Christian Jørgensen. Årsagen er, at sådanne skildringer jo findes i rigt mål i H. C. Andersen-litteraturen. Stoffet til dette arbejde er samlet fra mange kilder. Det væsentligste indeholdes i en pakke i Landsarkivet for Sjælland: »Kontorist Hans Chr. Jørgensens privatarkiv samt dokumenter efter Hans Chr. Jørgensen 1869 - 2/455 2 B.« I dette arkiv findes 6 breve fra H. C. Andersen samt brevene fra vægter Heinrich Uhl, broderen Hans Peder Hansen, Moses Melchior, Edv. Collin, redaktør Bille, vennerne i Middelfart, forbindelserne på St. Croix samt alle bo-opgørelsens dokumenter. Det eneste eksisterende brev fra Hans Christian Jørgensen - det er til gengæld langt og meget oplysende - findes i Det Kongelige Bibliotek, håndskriftafdelingen, det er til Edvard Collin (Collinske brevsamling XXXI, dateret 26.3.1868). Yderligere breve kan findes i »H. C. Andersens brevveksling med Edvard og Henriette Collin« og et enkelt i Elith Reumerts »H. C. Andersen og Det Melchiorske Hus«, ligeledes i »H. C. Andersens breve til Therese og Martin R. Henriques«. Sporadiske træk til belysning af Hans Christian Jørgensens minde i Middelfart har jeg fundet i Carl E. Simonsens »Af min egen roman«, I, II, og III. Nu er det alt sammen bragt i den rette tidfølge og forhåbentlig i den rette sammenhæng. Brevenes stavemåde er bevaret.

Det Kgl. Bibliotek, Landsarkivet for Sjælland, landsarkivar C. Lindberg Nielsen, Odense, Middelfart Byhistoriske Arkiv og Middelfart Folkebibliotek er jeg megen tak skyldig for beredvillig tilvejebringelse af fornødent materiale.

Der er een ting, jeg har grund til at beklage: En af dem, der havde været ven med Hans Christian Jørgensen, den senere førstelærer Kr. Reetz - et brev fra ham offentliggøres her i bogen - boede i sine sidste år i et hus i Grønnegade i Middelfart, hvis have stødte op til haven ved mit barndomshjem i Søndergade. Havde jeg nu blot, over havehækken, interviewet Reetz om Hans Christian Jørgensen, så havde jeg haft svar på en række spørgsmål, som fortsat er ubesvarede. Aldersforskellen dengang mellem Reetz og mig var imidlertid 70 år, så chancen kunne ikke udnyttes, men ærgerligt er det.

Åge Petersen.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.