Gustav Ludvig Wad (1854-1929) blev født i Seden Præstegaard ved Odense som søn af sognepræsten. Han var fra 1893 leder af det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn - det senere Landsarkivet for Fyn og er kendt for et omfattende forfatterskab især inden for personalhistorie.

Wad skrev i 1905 "Om Hans Christian Andersens Slægt"  i anledning af eventyrtigterens 100 års fødselsdag.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.