Ionas Collin (1877-1938) var født i Vedbæk som søn af cand. mag. Jonas Sigismund Collin og dermed oldebarn til Jonas Collin, kendt som H. C. Andersens mæcen. Han blev overlæge og dr. med. og kendt som en ultrakonservativ og stærkt nationalistisk deltager i diskussionen om grænsedragningen efter 1. verdenskrig.

I 1928 udgav han sit "nødværge" på Inga Nalbandians krik af Collinernes forhold til H. C. Andersen. Bogen indeholder disse indlæg:

Hans Brix: H. C. Andersens Personlighed
Nationaltidende 15. April 1928

Hjalmar Helweg: H. C. Andersen og det Collinske Hus
Politiken 17. April 1928

Oscar Geismar: H. C. Andersen og de, der »mishandlede« ham
Fyns Venstreblad 21. Juni 1928

Gerd Casse f. Drewsen: Collinernes »Mishandling« af H. C. Andersen
Delvis offentliggjort i Politiken 18. April 1928

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Du kan læse min artikel om Inga Nalbandians bog: "H. C. Andersen og de, der "mishandlede" ham : en Karakteristik" via dette link. Og hendes svar på Ionas Collins nødværge: "H. C. Andersen og Collinerne : En Bekræftelse" via dette link