Henrik Gerner Sneedorff Benedikt Olrik (1876-1949) kom til verden i Skælskør som søn af en premierløjnant. Efter juridisk embedseksamen og nogle år som byfogedfuldmægtig i Varde blev han ansat ved statsbanerne, hvor han avancerede til chef for reklameenheden. Ved siden at dette virke dyrkede han sin store interrese for personalhistorie og fik udgivet mange titler, bl.a. om H. C. Andersen.

I 1936 fik Olrik i "Anderseniana Vol. IV" udgivet sit store arbejde omkring H. C. Andersens dagbog for 1825-26. Olrik har tydet og kommenteret Andersens optegnelser og afslutter bindet med tilføjelser og rettelser til "Anderseniana Vol. II" om personer af H. C. Andersens mødrene slægt.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link