H. C. Andersens almanakker 1833-1873 blev udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Arbejdet med at transskribere digterens gotiske håndskrift og redigere teksten blev overdraget til Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber. Bogen indledes med:

H.C. ANDERSENS Dagbøger 1825-1875 udkom i 1970erne i ti bind med to registerbind. Udgaven var opfyldelse af et ofte udtrykt ønske og vakte interesse langt ud over de specielt interesserede andersenianeres kreds. Samtidig understregede dagbøgerne behovet for også at få udgivet H. C. Andersens Almanakker, der strækker sig over fire årtier, omend meget ujævnt. De har kun været udgivet stykkevis, og de frembyder trods den knappe form et væsentligt komplement til dagbøgerne, som nemlig i tiden indtil 1861 praktisk talt kun er ført på rejser. Derfor fylder tiden indtil da lidt under fire af ti dagbogsbind, men så meget som 282 af almanakkernes 327 sider.

Overbibliotekar, dr.phil. H. Topsøe-Jensen foretog en almanakafskrift til brug for sine omfattende Andersen-studier, men den var ikke anlagt som manuskript til udgivelse. Det væsentlige ønske om en almanakudgave kan derfor først opfyldes nu, da to af dagbogsudgiverne, de tidligere forskningsbibliotekarer Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber, i nært samarbejde har afskrevet og tilrettelagt den vanskelige tekst. Helga Vang Lauridsen har dertilføjet det store registerarbejde. DSL takker udgivere og tilsyn for deres arbejde.

Dagbogsudgaven modtog i sin tid store bevillinger bl.a.fra sin store og stadige donator Carlsbergfondet, og Tuborgfondet trådte til i forbindelse med de omfattende registerbind. Også denne gang har DSL grund til at udtrykke stor taknemmelighed overfor de to fondsdirektioner for bevillinger henholdsvis til fremstilling og honorereing af almanakkerne. De vil uden tvivl finde deres plads ved siden af Dagbøgerne i offentlige og private bogsamlinger.

 

København, den 6. september 1990

Det danske Sprog- og Litteraturselskab

 

Med tiiladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Du kan læse om og downloade "H. C. Andersens dagbøger 1825-1875" via dette link.