Hans Frederik Thorvald Emil Marquard (1873-1950) kom til verden i Emden, Tyskland som søn af en assistent i Store nordiske Telegrafselskab. Som cand. mag. blev han ansat i Ritzaus Bureau og samtidig tilknyttet Rigsarkivet. Her sluttede hans karriere som chef for 2. afdeling. Han fik udgivet en del kildeskrifter.

I 1939 fik han i "Anderseniana Vol. VII" optaget sin artikel om H. C. Andersens ansøgninger om rejseunderstøttelse og H. C. Andersens testamente. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.