Elit Poul Ponsaing Reumert (1855-1934) kom til verden i Aalborg som søn af en adjunkt og senere sognepræst. Som 18-årig blev han student fra Borgerdydskolen på Christianshavn og påbegyndte medicinske studier. Men scenen og litteraturen trak, og han blev en meget anerkendt skuespiller, oversætter, forfatter og teaterhistoriker.

I 1925 fik han udgivet sit værk om H. C. Andersens forbindelse til familien Melchior. Det indeholder afskrifter af den meget fyldige korrespondance fra 1862-75. Jeg citerer fra indledningen:

Den efterladte Korrespondance omfatter over 300 Breve. Langt det største Antal, omtrent 200, er fra Andersen’s Haand, og af disse findes lidt over en Snes trykte i den Samling, som Bille og Bøgh udgav i 1878, og de er — paa nær et enkelt Uddrag — udeladte her. Af Fru Melchior’s Breve har hidtil ikke et eneste været trykt.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.