Hans Nicolaus Brix (1870-1961) kom til verden i Vejle som søn af en lærer og cand. phil. Som 17-årig blev han student fra Ribe og 7 år senere cand. mag. Efter en periode som realskole- og gymnasielærer i bl.a. Odense og Ålborg var han tilknyttet Georg Brandes. I 1907 forsvarede han sin doktordisputats: "H. C. Andersen og hans Eventyr". I 1919 blev han docent og fra 1924-41 professor ved Københavns Universitet. Samtidig var han anmelder af litteratur og teater ved københavnske aviser og fik udgivet flere bøger om danske forfattere.

I 1926 blev Brix opmærksom på H. C. Andersens selvbiografi, der er bevaret som manuskript i den Abraham'ske Samling på Det Kgl. Bibliotek. Manuskriptet er af Andersen nedskrevet i 1832 og givet til Louise Collin, som han havde et ugengældt kærlighedsforhold til.

Levnedsbogen anses for at være den mest pålidelige kilde til forståelse af H. C. Andersen, idet han skrev manuskriptet ud fra sine personlige dagbøger og uden intention om udgivelse. Brix har bearbejdet manuskriptet og omskrevet den oprindelige tekst til nutidige stavemåder – for læsbarhedens skyld. Det menes, at nogen har fjernet passager og sider fra manuskriptet.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link