Ifølge Wikipedia:

William Edvard Bloch (30. marts 1845 – 1. november 1926) var en dansk forfatter og teaterinstruktør. Født i København 1845 som søn af grosserer Jørgen Peter Bloch og Ida Emilie Ulrikke Henriette Weitzmann.

Han blev student 1864 på Borgerdydskolen i København og tog 1871 juridisk embedseksamen. Året efter mødtes han den (12. april 1872) med H.C. Andersen i Korsør for at rejse sydpå. Rejsen gik til Tyskland, Østrig og Italien med besøg i bl.a. Dresden, Wien, Venedig, München og Nürnberg. Den varede to måneder og sluttede med et besøg på Basnæs 7.–13. juni. På rejsen besøgte de to rejsekammerater bl.a. Henrik Ibsen i Dresden (22. april).

William Bloch udnævntes 1881 til sceneinstruktør ved Det kongelige Teater og ægtede 11. juni 1887 skuespillerinden Anna Kristine Lindemann (1868–1953) siden kendt som Anna Bloch.

Han blev Ridder af Dannebrog 1889 og Dannebrogsmand 1903.

Bogen indledes med dette forord:

I en lille Lommebog i sort Shirtingsbind nedskrev den 27aarige William Bloch sine Indtryk og Oplevelser paa sin Rejse med H. C. Andersen i 1872. Denne Bog, som han omhyggeligt opbevarede hele sit Liv, giver jo først og fremmest et levende Billede af den fantasifulde, verdensberømte Eventyrdigter, men viser ogsaa Datidens intelligente, kultiverede unge Mands Syn paa og Indtryk af Natur, Kunst og Mennesker, som mødte ham paa hans første Udenlandsrejse.

Et lille Kulturbillede fra forrige Aarhundrede, som jeg syntes, det var Synd at tilintetgøre.

 

      Juli 1942.

                                                                                                                                      Anna Bloch.

Jeg har scannet bogen (incl. den indlagte kopi af H. C. Andersens brev) til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.