Herman Heinrich Louis von Schwanenflügel-Kühné (1844-1921) var født i København som søn af en fuldmægtig. Efter studentereksamen fra Sorø tog han magisterkonferens i historie og virkede som lærer ved en række private og offentlige skoler. Senere modtog han forfatterunderstøttelse fra staten. Han udgav bl. a. en del biografier, og i 1891 blev han dr. phil. på sin afhandling om P. A. Heiberg.

I 1905 fik han udgivet sit bidrag til markering af 100-året for H. C. Andersens fødsel. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.