Henrik Gerner Sneedorff Benedikt Olrik (1876-1949) kom til verden i Skælskør som søn af en premierløjnant. Efter juridisk embedseksamen og nogle år som byfogedfuldmægtig i Varde blev han ansat ved statsbanerne, hvor han avancerede til chef for reklameenheden. Ved siden at dette virke dyrkede han sin store interrese for personalhistorie og fik udgivet mange titler, bl.a. om H. C. Andersen.

I 1945 udkom en bog med en del af Olriks undersøgelser og kroniker om H. C. Andersen.  Ifølge indholdsfortegnelsen:

H. C. Andersen og Odense (1944)
H. C. Andersens „Fødested“ (1925)
Da „H. C. Andersens Hus“ blev købt (April 1925)
H. C. Andersens Gudfar (1936)
H. C. Andersens mødrende Slægt (1934):
I. Moderen
II. Mormoderen
III. Mosteren
IV. Søsteren
H. C. Andersens Barndomshjem (Januar 1930)
Fra H. C. Andersens Odense-Tid (1942):
I. Et Barndoms-Bekendtskab
II. Barndomshjemmet
H. C. Andersen og „det Militære“ (1927)
H. C. Andersen i København (1942)
Tre af Kvinderne omkring H. C. Andersen (1941):
I. Madam Maren Sophie Thorgesen
II. Mad. Caroline Henckel og Mad. Sophie Charlotte Hermansen
„Til Hr. Etasraad Kolin“ (1937)
H. C. Andersen og Slagelse (1936):
I. Slagelse lærde Skole paa H. C. Andersens Tid
II. I det Hennebergske Hjem
III. Det Meislingske Hus
H. C. Andersens første trykte Lejlighedsdigt (1926)
Underofficer H. C. Andersen (1930)
H. C. Andersen og Adresseavisen (1926)
H. C. Andersens Forfatter-Debut (1928)
H. C. Andersens Sommerrejse 1829 (1929)
H. C. Andersens Digte 1830 (1930)
H. C. Andersens Eventyr-Jubilæum (1935)
H. C. Andersen ude og hjemme (1930)
H. C. Andersen paa Landet (1942)
H. C. Andersen og Paris (1930)
H. C. Andersen og B. S. Ingemann:
I. H. C. Andersen og Sorø (1925)
II. H. C. Andersen og Ingemanns Jordefærd (1935)
H. C. Andersen og den barmhjertige Samaritan (1928)
Et H. C. Andersen-Fund (1930)
Økonomen H. C. Andersen (1940)
Da H. C. Andersen var syg i 1872 (1940)
Til H. C. Andersens Ære — (1941)

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.