Jens Andreas Thomsen Heltoft (1889-) kom til verden i Heltoft i Ovtrup sogn lidt nordvest for Varde som søn af en gårdmand og kom i dåben til at hedde Jens Andreas Thomsen. Han blev uddannet lærer ved Jelling Seminarium og beklædte forskellige lærerstillinger i Jylland. Senere flyttede han til Haslev på Sjælland, hvor han sluttede som stadsskoleinspektør. Han fattede tidligt interesse for lokalhistorie og fik optaget flere artikler i "Vejle Amts Aarbøger", bl.a. i 1922 titlen "Af Jelling Sogns Historie".

Historisk Samfund for Sydøstjylland har ladet årbøgerne scanne og givet mig tilladelse til at efterbehandle dem til søgbare PDF-filer. Du kan downloade artiklen via dette link.